Giáo án môn Toán Lớp 5 - Tiết 136: Phép chia, Luyện tập (Trang 164,165)

Giáo án môn Toán Lớp 5 - Tiết 136: Phép chia, Luyện tập (Trang 164,165)

I-MỤC TIÊU

 -Biết thực hiện phép chia các số tự nhiên, số thập phân, phân số và vận dụng trong tính nhẩm.

 - Bài tập cần làm : Bài 1, 2, 3. ( trang 163-164)

Biết :

 -Thực hành phép chia.

 -Viết kết quả phép chia dưới dạng phân số , số thập phân.

 -Tìm tỉ số phần trăm của hai số .

 Bài tập cần làm : Bài 1(a,b dòng 1), 2(cột 1,2), 3. (trang 164)

-Tìm tỉ số phần trăm của hai số .

 -Thực hiện các phép tính cộng, trừ các tỉ số phần trăm.

 -Giải toán liên quan đến tỉ số phần trăm.

 *Bài tập cần làm : Bài 1(c,d), 2, 3. (trang 165)

Ghép thành chủ đề dạy trong 1 tiết

Tập trung ôn tập về tìm tỉ số phần trăm của hai số và giải toán liên quan đến tìm tỉ số phần trăm của hai số; tìm tỉ số phần trăm của một số cho trước.

II-ĐỒ DÙNG DẠY HỌC

Bảng phụ chuẩn bị nội dung bài tập.

 

doc 3 trang loandominic179 8660
Bạn đang xem tài liệu "Giáo án môn Toán Lớp 5 - Tiết 136: Phép chia, Luyện tập (Trang 164,165)", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Môn:Toán
Tiết 136: Phép chia; Luyện tập (trang 164; trang 165)
I-MỤC TIÊU
	-Biết thực hiện phép chia các số tự nhiên, số thập phân, phân số và vận dụng trong tính nhẩm.
	- Bài tập cần làm : Bài 1, 2, 3. ( trang 163-164)
Biết :
	-Thực hành phép chia.
	-Viết kết quả phép chia dưới dạng phân số , số thập phân.
	-Tìm tỉ số phần trăm của hai số .
	Bài tập cần làm : Bài 1(a,b dòng 1), 2(cột 1,2), 3. (trang 164)
-Tìm tỉ số phần trăm của hai số .
	-Thực hiện các phép tính cộng, trừ các tỉ số phần trăm.
	-Giải toán liên quan đến tỉ số phần trăm.
	*Bài tập cần làm : Bài 1(c,d), 2, 3. (trang 165)
Ghép thành chủ đề dạy trong 1 tiết
Tập trung ôn tập về tìm tỉ số phần trăm của hai số và giải toán liên quan đến tìm tỉ số phần trăm của hai số; tìm tỉ số phần trăm của một số cho trước.
II-ĐỒ DÙNG DẠY HỌC 
Bảng phụ chuẩn bị nội dung bài tập.
III-CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU 
Hoạt động dạy
Hoạt động học
1-ỔN ĐỊNH LỚP 
2.KIỂM TRA BÀI CŨ 
- Kiểm tra sự chuẩn bị của HS
3.BÀI MỚI
3.1-GIỚI THIỆU BÀI
- Giới thiệu trực tiếp . 
-HS hát vui.
- HS thực hiện theo yêu cầu của GV. 
-HS lắng nghe.
3.2-DẠY BÀI MỚI
3.2-1-Ôn tập về phép chia và tính chất của phép chia 
a)Phép chia hết 
-GV ghi bảng a : b = c 
-Nêu thành phần phép chia ?
-GV treo bảng phụ .
-Hãy nêu tính chất của số 1 trong phép chia ?
-Hãy nêu tính chất của số 0 trong phép chia ?
-GV chốt lại bằng bảng phụ (như SGK trang 163).
b)Phép chia có dư 
-GV viết phép chia a : b = c (dư r )
-Nêu các thành phần của phép chia ?
-GV đưa bảng phụ .
-Nêu mối quan hệ giữa số dư và số chia ?
3.2-2-Luyện tập – Thực hành 
Bài 1 :
-Cho HS đọc yêu cầu của BT, làm bài cá nhân .
-Tổ chức HS nêu kết quả.
(Nhắc HS : Đặt tính dọc, phải thử lại bằng phép nhân) .
Bài 2 :
-Cho HS đọc yêu cầu của BT, làm bài cá nhân .
-Tổ chức HS nêu kết quả.
Bài 3 :
-Cho HS đọc yêu cầu của BT, làm bài cá nhân .(Làm miệng)
Bài 4 :
-Cho HS đọc yêu cầu của BT, làm bài cá nhân .
-Tổ chức HS trình bày kết quả.
 (Làm thêm)
-HS theo dõi.
-a là số bị chia ; b là số chia ; c là thương 
-HS quan sát.
-Bất kì số nào chia cho 1 cũng bằng chính nó .
-Không có phép chia cho số 0 .
-HS theo dõi.
-a là số bị chia ; b là số chia ; c là thương ; r là số dư .
-HS quan sát.
-Số dư bé hơn số chia .
-HS đọc yêu cầu của BT, làm bài cá nhân .
-HS nêu kết quả.
a)256 ; 365(dư 5)
b)21,7 ; 4,5
-HS đọc yêu cầu của BT, làm bài cá nhân .
-HS nêu kết quả.
a) b)
-HS đọc yêu cầu của BT, làm bài cá nhân .
a)250 ; 250 ; 4800 ; 4800 ; 950 ; 7200
b)44 ; 44 ; 64 ; 64 ; 150 ; 500
-HS đọc yêu cầu của BT, làm bài cá nhân .
-HS trình bày kết quả.
*Bài giải : 
a)*Cách 1 :
*Cách 2 :
b)*Cách 1 :
(6,24 + 1,26) : 0,75 = 7,5 : 0,75 = 10
*Cách 2 :
(6,24 + 1,26) : 0,75 
= 6,24 : 0,75 + 1,26 : 0,75 
= 8,32 + 1,68 = 10
* Phần luyện tập (trang 164; trang 165)
- GV tổ chức HS làm các BT:
Bài 1(a,b dòng 1), 2(cột 1,2), 3. (trang 164).
Bài 1(c,d), 2, 3. (trang 165)
( tương tự như trên)
- HS thực hiện theo sự tổ chức của GV.
4-CỦNG CỐ , DẶN DÒ 
- GV hỏi lại bài.
-Giáo dục HS thực hiện cẩn thận.
-GV tổng kết tiết học .
-Dặn HS về nhà xem lại các BT đã làm và chuẩn bị bài sau .
-HS trả lời.
-HS lắng nghe.
-HS lắng nghe.
-HS lắng nghe.

Tài liệu đính kèm:

  • docgiao_an_mon_toan_lop_5_tiet_136_phep_chia_luyen_tap_trang_16.doc