Giáo án môn Toán Lớp 5 - Ôn tập cuối Tuần 31 - Trường Tiểu học Hồng Phong

Giáo án môn Toán Lớp 5 - Ôn tập cuối Tuần 31 - Trường Tiểu học Hồng Phong

Câu 1: Chữ số 5 trong số 1245390 chỉ:

 A. 5 B. 50 C. 500 D. 5000

Câu 2: Phân số nào có thể viết thành phân số thập phân?

 A. B. C. D.

Câu 3: Cần điền vào ô trống dấu:

 A. < b="" .="C."> D. Không có dấu nào

Câu 4: Phân số bằng phân số nào sau đây?

 A. B. C. D.

Câu 5: Kết quả phép trừ - là:

 A. B. C. D.

 

doc 3 trang loandominic179 12393
Bạn đang xem tài liệu "Giáo án môn Toán Lớp 5 - Ôn tập cuối Tuần 31 - Trường Tiểu học Hồng Phong", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Họ và tên: ....................................................
Lớp : 5
Trường Tiểu học Hồng Phong.
ôn tập cuối tuần 31
môn: Toán
Phần trắc nghiệm 
Câu 1: Chữ số 5 trong số 1245390 chỉ: 
 A. 5	 B. 50	 C. 500	 D. 5000
Câu 2: Phân số nào có thể viết thành phân số thập phân?
 A. B. C. D. 
Câu 3: Cần điền vào ô trống dấu:
 A. D. Không có dấu nào
Câu 4: Phân số bằng phân số nào sau đây? 
 A. 	 B. 	 C. 	 D. 
Câu 5: Kết quả phép trừ - là:
 A.	 B.	 C.	 D.
Câu 6: Số thích hợp viết vào chỗ chấm để 5kg3g = g là:
 A. 53	 B . 503	 C. 5300	 D. 5003
Câu 7: Số thích hợp viết vào chỗ chấm để 25m28dm2= dm2 là:
 A. 258	 B . 2508	 C. 2580	 D. 25008
Câu 8: Tìm x: : x = 
 A. x = 	 B . x = 	 C. x = 	 D. x = 
Câu 9: Diện tích hình vuông có cạnh 7m là:
 A. 28 m2	 B . 49	 C. 49m	 D. 49m2
Câu 10: Diện tích hình bình hành có độ dài đáy 3dm, chiều cao 25 cm là:
 A. 7500	 B . 750cm2	 C. 75cm2	 D. 75dm2
Câu 11: Hãy tìm một phân số thập phân ở giữa hai phân số: và 
 A. 	 B . 	 C. D. Không có phân số nào
Câu 12: Hình bên có mấy hình chữ nhật?
 A. 6	 B . 7	 
 C. 8	 D. 9
II- Phần tự luận 
Câu 1: Đặt tính rồi tính:
a) 34783 + 678495 b) 215473 - 59467 c) 21 ngày 23 giờ - 15 ngày 17giờ
 .d)5648 x 305 e) 43296 : 123 g) 25 phút 36 giây : 6	 
Câu 2: Viết số thích hợp vào chỗ chấm:
 a) 3457 cm3 = .. d m3	 c) 2 ngày rưỡi = .. giờ
 b) 1,05 m3 = .. dm3	 d) phút = .. giây 
Câu 3: Một mảnh vườn hình chữ nhật có chu vi là 510 m, chiều rộng kém chiều dài 45 m. Tính diện tích của mảnh vườn đó .
Câu 4: Một bể nước dạng hình hộp chữ nhật có kích thước trong lòng bể là: chiều dài: 2,5m, chiều rộng: 1.8m, chiều cao 1,6m. Khi bể không có nước, người ta mở vòi cho nước chảy vào bể, mỗi giờ được 0,8m3. Hỏi sau mấy giờ thì bể sẽ đầy nước?
 ........................................................................................................................................................
Câu 5 : Tính bằng cách thuận tiện nhất:
 18,57 x 0.03 + 0.06 x 18,57 + 18,57 x 0,01

Tài liệu đính kèm:

  • docgiao_an_mon_toan_lop_5_on_tap_cuoi_tuan_31_truong_tieu_hoc_h.doc