Tổng hợp công thức môn Toán Lớp 5

Tổng hợp công thức môn Toán Lớp 5

Tìm 2 số

Tổng – Hiệu: Số bé = (Tổng – Hiệu) : 2

 Số lớn = (Tổng + Hiệu) : 2

Hiệu – Tỉ : Tìm Hiệu số phần bằng nhau

Số bé = (Hiệu : Hiệu số phần) x phần của số bé

Số lớn= (Hiệu : Hiệu số phần) x phần của số lớn

Tổng – Tỉ: Tìm Tổng số phần bằng nhau

Số bé = (Tổng : Tổng số phần) x phần của số bé

Số lớn= (Tổng :Tổng số phần) x phần của số lớn

 

doc 3 trang loandominic179 41761
Bạn đang xem tài liệu "Tổng hợp công thức môn Toán Lớp 5", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
 Hình chữ nhật
P = (a + b) x 2
S = a x b
 Hình bình hành
P = (a + b) x 2 
S = a x h
 Hình vuông 
P = a x 4
S = a x a
 Hình thoi 
P = a x 4
S = (m x n) : 2
 Hình hộp chữ nhật
 = (a + b) x 2 x c
 = (a x b) x 2 + 
V = a x b x c
Giải toán tỉ số phần trăm
Dạng 1: Tìm tỉ số % của a và b ( a : b x 100)
Dạng 2: Tìm x% của A ( A : 100 x x )
Dạng 3: Tìm 100%, biết x% = a (a : x x 100)
Đổi đơn vị đo đại lượng:
Lớn ra nhỏ : nhân với mối quan hệ
Nhỏ ra lớn : chia cho mối quan hệ
Tìm của A ( A x x : y)
Chuyển hỗn số thành phân số: 
Chuyển ph.số thành số th.phân: (Tử : mẫu)
Tìm trung bình cộng của n số
( tổng của n số đó) : n
 Hình tam giác
 S = 	
Hình thang
 S = 
 Hình tròn
 C = d x 3,14 = r x 2 x 3,14 
 S = r x r x 3,14
 Hình lập phương
 = (a x a ) x 4
 = (a x a ) x 6
 V = a x a x a
Tìm 2 số
Tổng – Hiệu: Số bé = (Tổng – Hiệu) : 2
 Số lớn = (Tổng + Hiệu) : 2
Hiệu – Tỉ : Tìm Hiệu số phần bằng nhau
Số bé = (Hiệu : Hiệu số phần) x phần của số bé
Số lớn= (Hiệu : Hiệu số phần) x phần của số lớn
Tổng – Tỉ: Tìm Tổng số phần bằng nhau
Số bé = (Tổng : Tổng số phần) x phần của số bé
Số lớn= (Tổng :Tổng số phần) x phần của số lớn
Toán chuyển động đều
 s = v x t v = s : t
 t = s : v hoặc ( t = – )
 Ngược chiều Cùng chiều 
S = ( + ) x S = ( - ) x 

Tài liệu đính kèm:

  • doctong_hop_cong_thuc_mon_toan_lop_5.doc