Bài giảng Chính tả Lớp 5 - Tuần 13: Nghe viết Hành trình của bầy ong - Năm học 2022-2023 - Doãn Thị Huệ - Trường Tiểu học Cát Tân

Bài giảng Chính tả Lớp 5 - Tuần 13: Nghe viết Hành trình của bầy ong - Năm học 2022-2023 - Doãn Thị Huệ - Trường Tiểu học Cát Tân

HS đọc thuộc 2 khổ thơ

HS viết từ khó

 rong ruổi

 rù rì

 nối liền

 lặng thầm

HS nhớ - viết

Chấm chữa bài

 

ppt 10 trang Bình Nhi 24/06/2023 2250
Bạn đang xem tài liệu "Bài giảng Chính tả Lớp 5 - Tuần 13: Nghe viết Hành trình của bầy ong - Năm học 2022-2023 - Doãn Thị Huệ - Trường Tiểu học Cát Tân", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
TRƯỜNG TIỂU HỌC CÁT TÂN 
CHÍNH TẢ 
GV : Doãn Thị Huệ 
Chính tả ( nhớ - viết ) 
Hành trình 
của bầy ong 
Hướng dẫn học sinhnghe – viết 
HS đọc thuộc 2 khổ thơ 
HS viết từ khó 
 rong ruổi 
 rù rì 
 nối liền 
 lặng thầm 
HS nhớ - viết 
Chấm chữa bài 
Hướng dẫn học sinhlàm bài tập 
Bài tập 2: a)Tìm các từ ngữ chứa những tiếng sau: 
 sâm 
 sương 
 sưa 
 siêu 
 xâm 
 xương 
 xưa 
 xiêu 
 uôt 
 ươt 
 iêt 
 uôc 
 ươc 
 iêc 
b)Tìm các từ ngữ có tiếng chứa vần ghi trong bảng sau: 
 xiêu 
xiêu vẹo 
xiêu lòng 
liêu xiêu 
nhà xiêu 
 xưa 
ngày xưa 
xưa kia 
xa xưa 
cổ xưa 
 xương 
xương tay 
xương gà 
xương rồng 
 xâm 
xâm nhập 
xâm lược 
xâm hại 
Xâm lấn 
 siêu 
siêu nước 
siêu âm 
siêu sao 
cao siêu 
 sưa 
say sưa 
sửa chữa 
con sứa 
cốc sữa 
 sương 
sương giá 
sương mù 
Sung sướng 
 sâm 
củ sâm 
xanh sẩm 
ông sẩm 
hải sâm 
 iêc 
 xanh biếc 
 quặng thiếc 
 tiếc rẻ 
 liếc mắt 
 ươc 
 bắt chước 
 thước thợ 
 nước uống 
 bắt chước 
 uôc 
 buộc tóc 
 cuốc đất 
 hộp thuốc 
 đôi guốc 
 iêt 
 viết chì 
 tiết kiệm 
 chiết cành 
 chì chiết 
 ươt 
 xanh mướt 
 mượt mà 
 lướt thướt 
 lướt ván 
 uôt 
 rét buốt 
 con chuột 
 tàu suốt 
 tuốt lúa 
Bài tập 3: Điền vào chỗ trống: 
s hay x? 
	Đàn bò vàng trên đồng cỏ x anh x anh 
	Gặm cỏ hoang hôn, gặm buổi chiều r ớt lại. 
 	 Nguyễn Đức Mậu 
b) t hay x?	 
	trong làn nắng ửng: khói mơ tan 
	Đôi mái nhà tranh lấm tấm vàng 
	Sột soạ t gió trêu tà áo biế c 
	Trên giàn thiên lí. Bóng xuân sang 
	 Hàm Mặc Tử 
Dặn dò 
Ôn tập: 
Phân biệt: 
	âm đầu s/x và âm cuối c/t 
Chuẩn bị bài: 
Chính tả (nghe – viết): 
	Chuỗi ngọc lam 

Tài liệu đính kèm:

  • pptbai_giang_chinh_ta_lop_5_tuan_13_nghe_viet_hanh_trinh_cua_ba.ppt