Bài giảng Chính tả Lớp 5 - Tuần 12: Nghe viết Mùa thảo quả - Năm học 2022-2023 - Doãn Thị Huệ - Trường Tiểu học Cát Tân

Bài giảng Chính tả Lớp 5 - Tuần 12: Nghe viết Mùa thảo quả - Năm học 2022-2023 - Doãn Thị Huệ - Trường Tiểu học Cát Tân

 Sự sống cứ tiếp tục trong âm thầm, hoa thảo quả nảy dưới gốc cây kín đáo và lặng lẽ. Ngày qua, trong sương thu ẩm ướt và mưa rây bụi mùa đông, những chùm hoa khép miệng bắt đầu kết trái. Thảo quả chín dần. Dưới đáy rừng, tựa như đột ngột, bỗng rực lên những chùm thảo quả đỏ chon chót, như chứa lửa, chứa nắng. Rừng ngập hương thơm. Rừng sáng như có lửa hắt lên từ dưới đáy rừng.

 

ppt 11 trang Bình Nhi 24/06/2023 740
Bạn đang xem tài liệu "Bài giảng Chính tả Lớp 5 - Tuần 12: Nghe viết Mùa thảo quả - Năm học 2022-2023 - Doãn Thị Huệ - Trường Tiểu học Cát Tân", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
TRƯỜNG TIỂU HỌC CÁT TÂN 
Chính tả 
 Mùa thảo quả 
GV: DOÃN THỊ HUỆ 
- Viết: 
KIỂM TRA BÀI CŨ. 
- suy thoái, khắc phục, phục hồi. 
- hạn chế, suy thoái, tiết kiệm. 
Chính tả (nghe - viết) 
Mùa thảo quả 
	Sự sống cứ tiếp tục trong âm thầm, hoa thảo quả nảy dưới gốc cây kín đáo và lặng lẽ. Ngày qua, trong sương thu ẩm ướt và mưa rây bụi mùa đông, những chùm hoa khép miệng bắt đầu kết trái. Thảo quả chín dần. Dưới đáy rừng, tựa như đột ngột, bỗng rực lên những chùm thảo quả đỏ chon chót, như chứa lửa, chứa nắng. Rừng ngập hương thơm. Rừng sáng như có lửa hắt lên từ dưới đáy rừng. 
Chính tả: (Nghe - viết) 
Mùa thảo quả 
* Em hãy nêu nội dung chính của đoạn viết? 
- Miêu tả quá trình thảo quả ra hoa, kết trái và chín đỏ làm cho rừng ngập hương thơm và cóvẻ đẹp đặc biệt. 
LUYỆN VIẾT 
lặng lẽ 
sương thu 
rực lên 
chứa lửa 
hắt lên 
 VIẾT BÀI. 
Mùa thảo quả 
Chính tả (nghe - viết) 
	Sự sống cứ tiếp tục trong âm thầm, hoa thảo quả nảy dưới gốc cây kín đáo và lặng lẽ. Ngày qua, trong sương thu ẩm ướt và mưa rây bụi mùa đông, những chùm hoa khép miệng bắt đầu kết trái. Thảo quả chín dần. Dưới đáy rừng, tựa như đột ngột, bỗng rực lên những chùm thảo quả đỏ chon chót, như chứa lửa, chứa nắng. Rừng ngập hương thơm. Rừng sáng như có lửa hắt lên từ dưới đáy rừng. 
Chính tả (nghe - viết) 
Mùa thảo quả 
* Luyện tập: 
2a. Tìm các từ ngữ chứa tiếng ghi ở mỗi dòng sau 
- sổ / xổ: - sơ / xơ: - su / xu: - sứ / xứ: 
 bát sứ / xứ sở 
3b.Tìm các từ láy theo những khuôn vần sau: 
an - at / ang - ac: 
ôn - ôt / ông - ôc: 
un - ut / ung - uc: 
m an mát / kh ang khác 
3b.Tìm các từ láy theo những khuôn vần sau: 
an - at 
ang - ac 
ôn - ôt 
ông - ôc 
un - ut 
ung - uc 
3 đội cố lên! 
Đội 2 
Đội 3 
3b.Tìm các từ láy theo những khuôn vần sau: 
- ang - ac : ang ác, nh ang nh ác , b àng b ạc , m ang m ác , 
 - ông - ôc: c ồng c ộc , c ông c ốc , x ồng x ộc , t ông t ốc , ng ông ng ốc , ... 
- ung- uc : s ùng s ục , kh ùng kh ục , nh ung nh úc , tr ùng tr ục , nh ùng nh ục , ... 
- ôn - ôt : s ồn s ột , nh ồn nh ột , d ôn d ốt , t ôn t ốt , m ồn m ột , ng ồn ng ột , ... 
 - un - ut : ng ùn ng ụt , v ùn v ụt , v un vút, ch un ch út , ch ùn ch ụt , t ùn t ụt , l ùn ch ụt , c ùn c ụt ,... 
- an - at: ng an ng át , s àn s ạt , ch an ch át , kh an kh át , ng àn ng ạt , ... 
CHÀO CÁC EM ! 
CHÚC CÁC EM HỌC TỐT 

Tài liệu đính kèm:

  • pptbai_giang_chinh_ta_lop_5_tuan_12_nghe_viet_mua_thao_qua_nam.ppt