Giáo án Chính tả Lớp 5 - Bài 1: Anh bộ đội cụ Hồ gốc Bỉ

Giáo án Chính tả Lớp 5 - Bài 1: Anh bộ đội cụ Hồ gốc Bỉ

I. Mục đích yêu cầu:

 1. HS viết đúng bài chính tả; trình bày đúng hình thức bài văn xuôi.

 2. Nắm chắc mô hình cấu tạo vần và quy tắc đánh dấu thanh trong tiếng có vần ia,,iê

 3. Khâm phục tinh thần dnũg cảm, lòng yêu chuộng hoà bình của Phan lăng

II. Đồ dùng: Bảng phụ

1. Bảng con,vở BT TV.

 

docx 2 trang cuongth97 07/06/2022 3770
Bạn đang xem tài liệu "Giáo án Chính tả Lớp 5 - Bài 1: Anh bộ đội cụ Hồ gốc Bỉ", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
CHÍNH TẢ 5 
Bài1(1): (Nghe-Viết) ANH BỘ ĐỘI CỤ HỒ GỐC BỈ
Mục đích yêu cầu:
 1. HS viết đúng bài chính tả; trình bày đúng hình thức bài văn xuôi.
 2. Nắm chắc mô hình cấu tạo vần và quy tắc đánh dấu thanh trong tiếng có vần ia,,iê
 3. Khâm phục tinh thần dnũg cảm, lòng yêu chuộng hoà bình của Phan lăng
Đồ dùng: Bảng phụ
Bảng con,vở BT TV.
Các hoạt động:
Hoạt động của giáo viên
Hoạt động của học sinh
Hoạt động 1:HS viết bảng con các từ:Kiến thiết,non sông
Hoạt động 2:Giới thiệu bài,nêu yêu cầu của tiết học.
Hoạt động 3:Hướng dẫn HS Nghe –viết bài chính tả:
-GV đọc bài viết với giọng rõ ràng,phát âm chính xác.
-Nêu câu hỏi tìm hiểu nội dung bài:
 +Tìm chi tiết thể hiện lòng dũng cảm yêu chuộng hoà bình của Phrăng Đơ Bô-en?
Hướng dẫn HS viết đúng danh từ riêng,tên riêng nước ngoìa( Phrăng đơ bô-en,Bỉ,Pháp,Việt Nam,Phan Lăng);Từ dễ lẫn(xâm lược,khuất phục,phục kích..)
-Tổ chức cho HS nghe-viết,soát sửa lỗi.
-Chấm,NX, chữa lỗi HS sai nhiều.
Hoạt động 4:Tổ chức cho HS làm bài tập chính tả củng cố cấu tạo vần và quy tắc đánh dấu thanh
Bài2 (tr 38 sgk):Cho HS làm cá nhân vào vở BT,HS đổi vở chữa bài,GV gọi HS khá chữa bài trên bảng phụ.
Đáp án đúng:
+ Giống nhau ở phần vần đều có âm chính là nguyên âm đôi.
+Khác tiếng chiến có âm cuối,tiếng nghĩa không có âm cuối
Bài 3(tr 38 sgk):Cho HS thảo luận trả lời miệng.Nhận xét bổ sung.
Đáp án đúng:
+Trong tiếng nghĩa đấ thanh đặt ở chữ cái đầu nguyên âm đôi.
+Trong tiếng chiến (có âm cuối) dấu câu đặt ở chữ cái thứ hai ghi nguyên âm đôi. 
 Hoạt động cuối:
Hệ thống bài,liên hệ GD HS
Dăn HS luyện viết chính tả ở nhà
Nhận xét tiết học.
-HS viết bảng con.
-HS mở sgk tr38
-HS theo dõi bài viết trong sgk.
Thảo luận nội dung bài viết.
-HS luyện viết từ tiếng khó vào bảng con
-HS nghe viết bài vào vở.
Đổi vở soát sửa lỗi.
-HS lần lượt làm các bài tập:
-HS làm bài 1 vào Vở bài tập,đổi vở chữa bài .
HS thảo luận nhóm,trả lời miệng,Nhắc lại quy tăc đánh dấu thanh
HS nhắc lại quy tắc đánh dấu thanh đã học.

Tài liệu đính kèm:

  • docxgiao_an_chinh_ta_lop_5_bai_1_anh_bo_doi_cu_ho_goc_bi.docx