Bài giảng Chính tả Lớp 5 - Bài: Cao Bằng - Chính Thông

Bài giảng Chính tả Lớp 5 - Bài: Cao Bằng - Chính Thông

 Sau khi qua Đèo Giàng Ta lại vượt Đèo Gió Lại vượt đèo Cao Bắc Thì ta tới Cao Bằng.

Cao Bằng, rõ thật cao! Rồi dần bằng bằng xuống Đầu tiên là mận ngọt Đón môi ta dịu dàng

 

pptx 14 trang Bình Nhi 24/06/2023 640
Bạn đang xem tài liệu "Bài giảng Chính tả Lớp 5 - Bài: Cao Bằng - Chính Thông", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
LỚP 5D 
Chính tả 
CAO BẰNG 
Thứ Ba ng à y 21 tháng 2 năm 2023 
Chính tả ( Nhớ- ghi ) 
Khởi động 
Viết 1 tên người v à 1 tên địa lí Việt Nam : 
Võ Thị Sáu 
 H à Nội 
Nêu quy tắc viết hoa tên người v à tên địa lí Việt Nam ? 
Quy tắc: Khi viết tên người, tên địa lí Việt Nam, cần viết hoa chữ cái đầu của mỗi tiếng tạo thành tên đó. 
Thứ Ba ng à y 21 tháng 2 năm 2023 
Chính tả ( Nhớ- ghi ) 
KIẾN THỨC MỚI 
THÀNH PHỐ CAO BẰNG 
 Sau khi qua Đèo Giàng Ta lại vượt Đèo Gió Lại vượt đèo Cao Bắc Thì ta tới Cao Bằng . 
 Cao Bằng , rõ thật cao ! Rồi dần bằng bằng xuống Đầu tiên l à mận ngọt Đón môi ta dịu d à ng . 
 Rồi đến chị rất thương Rồi đến em rất thảo Ông l à nh như hạt gạo B à hiền như suối trong . 
Còn núi non Cao Bằng 
Đo l à m sao cho hết 
Như lòng yêu đất nước 
Sâu sắc người Cao Bằng . 
Trúc Thông 
Cao Bằng 
Thứ Ba ng à y 21 tháng 2 năm 2023 
Chính tả ( Nhớ- ghi ) 
Luyện viết từ khó 
Cao Bằng 
Thứ tư ng à y 22 tháng 2 năm 2023 
Chính tả ( Nhớ-viết) 
B à i 1: Nhớ – viết: 
Cao Bằng 
Thứ Ba ng à y 21 tháng 2 năm 2023 
Chính tả ( Nhớ- ghi ) 
 Sau khi qua Đèo Giàng Ta lại vượt Đèo Gió Lại vượt đèo Cao Bắc Thì ta tới Cao Bằng. 
 Cao Bằng , rõ thật cao ! Rồi dần bằng bằng xuống Đầu tiên l à mận ngọt Đón môi ta dịu d à ng . 
 Rồi đến chị rất thương Rồi đến em rất thảo Ông l à nh như hạt gạo B à hiền như suối trong . 
Còn núi non Cao Bằng 
Đo l à m sao cho hết 
Như lòng yêu đất nước 
Sâu sắc người Cao Bằng . 
Trúc Thông 
Cao Bằng 
Thứ Ba ng à y 21 tháng 2 năm 2023 
Chính tả ( Nhớ- ghi ) 
LUYỆN TẬP 
Cao Bằng 
Thứ Ba ng à y 21 tháng 2 năm 2023 
Chính tả ( Nhớ- ghi ) 
 B à i Tập 2 ( SGK- tr 48) 
Tìm tên riêng thích hợp v à o chỗ chấm: 
a) Người nữ anh hùng trẻ tuổi hi sinh ở nh à tù ............... l à chị ....................... 
b) Trong chiến dịch ............, anh . đã lấy thân mình lấp lỗ châu mai. 
c) Anh ............ .l à là chiến sĩ biệt động ......... đã đặt mìn trên cầu ........ mưu sát Mắc Na - ma - ra. 
Cao Bằng 
Côn Đảo 
Võ Thị Sáu 
Điện Biên Phủ 
Phan Đình Giót 
Nguyễn Văn Trỗi 
S à i Gòn 
Công Lý 
Thứ Ba ng à y 21 tháng 2 năm 2023 
Chính tả ( Nhớ- ghi ) 
Bài 3/ Tìm và viết lại cho đúng các tên riêng có trong đoạn thơ sau: 
Đường tuần tra lên chóp Hai ngàn 
Gió vù vù quất ngang cành bứa 
Trông xa xa nhập nhòe ánh lửa 
Vật vờ đầu súng sương sa. 
Cửa gió này người xưa gọi Ngã ba 
Cắt con suối hai chiều dâng lũ 
Nơi gió Tùng Chinh, Pù mo, pù xai hội tụ 
Chắn lối mòn lên đỉnh Tùng Chinh. 
 Theo Đào Nguyên Bảo 
Cửa gió Tùng Chinh 
Viết sai: 
 Hai ng à n 
Ngã ba 
Pù mo 
Pù xai 
Viết lại cho đúng: 
	 => Hai Ng à n 
	=> Ngã Ba 
	 => Pù Mo 
	=> Pù Xai 
Tìm v à viết lại cho đúng các tên riêng có trong đoạn thơ : 
B à i 3 ( Tr 48) 
Cao Bằng 
Thứ Ba ng à y 21 tháng 2 năm 2023 
Chính tả ( Nhớ- ghi ) 
VẬN DỤNG: 
Cao Bằng 
Nêu quy tắc viết hoa tên người v à tên địa lí Việt Nam ? 
Thứ Ba ng à y 21 tháng 2 năm 2023 
Chính tả ( Nhớ- ghi ) 
Xem trước bài Núi non hùng vĩ 
 L à m b à i tập : 2 v à 3 
Cao Bằng 
Thứ Ba ng à y 21 tháng 2 năm 2023 
Chính tả ( Nhớ- ghi ) 

Tài liệu đính kèm:

  • pptxbai_giang_chinh_ta_lop_5_bai_cao_bang_chinh_thong.pptx