Giáo án Toán Lớp 5 - Bài 6: Luyện tập (Trang 14)

Giáo án Toán Lớp 5 - Bài 6: Luyện tập (Trang 14)

I.Mục đích yêu cầu:

1.Biết cộng, trừ,nhân chia hỗn số.Biết so sánh hỗn số.

2.Rèn kĩ năng chuyển hỗn số thành phân số.

3.GD:Tính cẩn thận,trình bày sạch đẹp,khoa học.

II.Đồ dùng: -Bảng con.

 

docx 2 trang cuongth97 07/06/2022 3730
Bạn đang xem tài liệu "Giáo án Toán Lớp 5 - Bài 6: Luyện tập (Trang 14)", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
TOÁN 5
 Bài 6(6): LUYỆN TẬP TRANG 14
I.Mục đích yêu cầu:
1.Biết cộng, trừ,nhân chia hỗn số.Biết so sánh hỗn số.
2.Rèn kĩ năng chuyển hỗn số thành phân số.
3.GD:Tính cẩn thận,trình bày sạch đẹp,khoa học.
II.Đồ dùng: -Bảng con.
III.Các hoạt động:
HOẠT ĐỘNG DẠY
Hoạt động của học sinh
1.Bài cũ:2
-HS1: Làm bài 2 ý c(tr14)
-HS2: Làm bài 3 ýc( tr14).
Gọi một số HS nêu cách chuyển hỗn số thành phân số.
-GV nhận xét ghi điểm.
2.Bài mới:
2.1.Giới thiệu bài:Giới thiệu bài,nêu yêu cầu tiết học.
 2.2.tổ chức, hướng dẫn cho HS làm bài tập:
 Tổ chức cho học sinh lần lượt làm các bài tập tr14 sgk.
 -Bài 1: GV Hướng dẫn ,yêu cầu HS làm vở 2 ý đầu.Gọi 2 HS lên bảng làm.Nhận xét,chữa bài.
Đáp án đúng: 2 ==; 5==
 -Bài 2: Hướng dẫn HS làm,Tổ chức cho HS làm ý a,d vào vở.2 HS lên bảng làm.NX,chữa bài:
Đáp án đúng: a)3và 2
Ta có:3=; 2=.Vì> nên:3>2
 d) 3và3
Ta có: 3=;3==.Vậy 3=3
 Bài3: Hướng dẫn HS làm.Cho HS làm vào vở.Gọi 4 HS lên bảng làm.GV nhận xét,bổ sung.
3.Củng cố dặn dò
Hệ thống bài.
Hướng dẫn HS về nhà làm các ý còn lại của bài 1.2 tr14.sgk.
Nhận xét tiết học
2 HS lên bảng làm.
-Một số HS nhắc lại cách chuyển hỗn số thành phân số.
-Lớp nhận xét,bố sung.
-HS theo dõi.
-HS lần lượt làm các bài tập trong sgk 
-HS làm bài 1vào bảng con và vở,2 HS làm bảng lớp.NX bổ sung.
- HS làm vở ,đổi vở chữa bài
-Nêu cách hỗn số thành phân số và cách so sánh phân số.
Nhắc lại cách chuyển hỗn số thành phân số.

Tài liệu đính kèm:

  • docxgiao_an_toan_lop_5_bai_6_luyen_tap_trang_14.docx