Bài giảng Chính tả Lớp 5 - Tuần 2: Quy tắc viết chính tả - Năm học 2022-2023 - Nguyễn Thị Trúc

Bài giảng Chính tả Lớp 5 - Tuần 2: Quy tắc viết chính tả - Năm học 2022-2023 - Nguyễn Thị Trúc

 Mùng 2 tháng 9 năm 1945 - một đáng nhớ. Hà Nội tưng bừng màu đỏ. Một vùng trời bát cờ, đèn, hoa và biểu .

 Các nhà máy đều việc. Chợ búa không họp. Mọi hoạt động sản xuất, buôn bán của thành phố tạm ngừng. Già, trẻ, . , trai đều xuống đường. Mọi người đều thấy mình cần mặt trong hội lớn dân tộc.

 Buổi lễ thúc bằng những lời thề độc lập. Đó là ý chí toàn dân Việt Nam quyết thực hiện lời Hồ Chủ tịch trong bản tuyên ngôn: “ . ”

 Lịch sử đã sang trang. Một kỉ nguyên mới bắt đầu: nguyên của Độc lập, Tự do, Hạnh phúc.

 

pptx 17 trang Bình Nhi 24/06/2023 670
Bạn đang xem tài liệu "Bài giảng Chính tả Lớp 5 - Tuần 2: Quy tắc viết chính tả - Năm học 2022-2023 - Nguyễn Thị Trúc", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
QUY TẮC VIẾT CHÍNH TẢ 
Lớp 5 
ÂM _VẦN 
Tuần 2: Chính tả 
Hoạt động 1: Khởi độn g 
3 
 Bài 1. Tìm tiếng thích hợp với mỗi ô trống để hoàn thành bài văn sau. Biết rằng: 
1 
2 
: chứa tiếng bắt đầu bằng ng hay ngh 
: chứa tiếng bắt đầu bằng g hay gh 
: chứa tiếng bắt đầu bằng c hay k 
 Mùng 2 tháng 9 năm 1945 - một đáng nhớ. Hà Nội tưng bừng màu đỏ. Một vùng trời bát cờ, đèn, hoa và biểu . 
 Các nhà máy đều việc. Chợ búa không họp. Mọi hoạt động sản xuất, buôn bán của thành phố tạm ngừng. Già, trẻ, . , trai đều xuống đường. Mọi người đều thấy mình cần mặt trong hội lớn dân tộc. 
 Buổi lễ thúc bằng những lời thề độc lập. Đó là ý chí toàn dân Việt Nam quyết thực hiện lời Hồ Chủ tịch trong bản tuyên ngôn: “ . ” 
 Lịch sử đã sang trang. Một kỉ nguyên mới bắt đầu: nguyên của Độc lập, Tự do, Hạnh phúc. 
2 
1 
2 
1 
1 
3 
3 
1 
1 
3 
kiên 
kỉ 
ngày 
ghi 
ngát 
ngữ 
nghỉ 
gái 
có 
ngày 
của 
 kết 
của 
3 
3 
3 
Âm đầu 
Đứng trước 
i, e, ê 
Đứng trước a, ă, â, o, ô, ơ, u, uô, ư, ươ 
Âm “cờ” 
Viết là k 
Viết là c 
Âm “gờ” 
Viết là gh 
Viết là g 
Âm “ngờ” 
Viết là ngh 
Viết là ng 
Ghi nhớ 
Bài 2: 
a.Trạng Nguyên trẻ tuổi nhất của nước ta là ông 
Nguyễn Hiền , đỗ đầu khoa thi năm 1247, lúc vừa 13 tuổi. 
b. Làng có nhiều tiến sĩ nhất nước là làng Mộ Trạch , xã Tân Hồng, huyện Bình Giang , tỉnh Hải Dương: 36 tiến sĩ 
a. Trạng _ ang Nguyên _ uyên Nguyễn _ uyên Hiền _	 iên khoa _ oa thi _ i 
b. làng _ ang mộ _ ô Trạch _ ach huyện _ uyên Bình _ inh Giang _ ang 
Trình bày mô hình cấu tạo của tiếng? 
Trình bày cấu tạo của vần? 
Cấu tạo tiếng bao gồm: 
 âm đầu- vần- dấu thanh 
Cấu tạo vần gồm các bộ phận: 
Âm đầu- âm chính- âm cuối 
Tiếng 
 Vần 
Âm đệm 
Âm chính 
Âm cuối 
Trạng 
a 
ng 
Nguyên 
u 
yê 
n 
Nguyễn 
u 
yê 
n 
Hiền 
iê 
n 
khoa 
o 
a 
thi 
i 
Bài 2: 
Ghép vần của những tiếng vừa tìm được vào mô hình cấu tạo 
Tiếng 
 Vần 
Âm đệm 
Âm chính 
Âm cuối 
làng 
a 
ng 
Mộ 
ô 
Trạch 
a 
ch 
huyện 
u 
yê 
n 
Bình 
i 
nh 
Giang 
i 
a 
ng 
Bài 2: 
Ghép vần của những tiếng vừa tìm được vào mô hình cấu tạo 
Phần vần của tất cả các tiếng đều có âm chính. 
Ngoài âm chính một số vần còn có âm cuối và âm đệm được ghi bằng ba chữ cái u, o, i. 
Có vần có đủ cả âm đệm, âm chính và âm cuối 
Nhận xét: 
Hoạt động 2: Tăng tốc 
Hoạt động 3: Về đích 
Các em nhờ ba mẹ hoặc người thân đọc cho ghi. 
Ghi 
vào vở 
Chúc các em 
học tốt! 

Tài liệu đính kèm:

  • pptxbai_giang_chinh_ta_lop_5_tuan_2_quy_tac_viet_chinh_ta_nam_ho.pptx