Bài giảng Chính tả Lớp 5 - Tuần 15: Nghe viết Buôn Chư Lênh đón cô giáo - Năm học 2022-2023 - Hà Hoàng Lan

Bài giảng Chính tả Lớp 5 - Tuần 15: Nghe viết Buôn Chư Lênh đón cô giáo - Năm học 2022-2023 - Hà Hoàng Lan

Nhà phê bình và truyện của vua

 Một ông vua tự cho là mình có văn tài nên rất hay viết truyện. Truyện của vua rất nhạt nhẽo nhưng vì sợ vua nên chẳng ai dám chê bai. Chỉ có một nhà phê bình dám nói sự thật. Vua tức giận tống ông vào ngục.

 Thời gian sau, vua trả lại tự do cho nhà phê bình, mời ông đến dự tiệc, thưởng thức sáng tác mới. Khi vua yêu cầu nhà phê bình nêu nhận xét, ông bước nhanh về phía mấy người lính canh và nói:

-  Xin hãy đưa tôi trở lại nhà giam !

 

ppt 9 trang Bình Nhi 24/06/2023 680
Bạn đang xem tài liệu "Bài giảng Chính tả Lớp 5 - Tuần 15: Nghe viết Buôn Chư Lênh đón cô giáo - Năm học 2022-2023 - Hà Hoàng Lan", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Chính tả 
Lớp: 5C 
CHÍNH TẢ 
LỚP 5 
 Nghe – viết 
Buôn Chư Lênh đón cô giáo 
SGK/ 145 
( Đoạn từ: Y Hoa lấy từ trong gùi ra . hết.) 
Luyện viết: 
ph ă ng phắc 
lồng ngực 
trải lên 
Y Hoa 
Bác Hồ 
Chính tả (nghe - viết) 
Buôn Chư Lênh đón cô giáo 
Th ứ Ba ngày 13 tháng 12 năm 2022 
 VIẾT BÀI 
Chính tả (nghe - viết) 
Buôn Chư Lênh đón cô giáo 
Th ứ Ba ngày 1 3 tháng 12 năm 2022 
Luyện tập: 
Bài 1) Tìm những tiếng có nghĩa: 
 a) Chỉ khác nhau ở âm đầu tr hay ch 
VBT/ 103 
M: trao (trao đổi) 
M: chao(chao liệng) 
trung (trung thành) 
trà (uống trà) 
trào (nước sôi trào ra) 
tráo (đánh tráo) 
tro (tro bếp) 
c hung (chung chạ) 
chà (chà lúa) 
chào (chào hỏi) 
cháo (bát cháo) 
cho (cho quà) 
Luyện tập: 
Bài 1) Tìm những tiếng có nghĩa: 
 a) Chỉ khác nhau ở thanh hỏi hay thanh ngã 
VBT/ 103 
M: bảo (bảo ban) 
M: bão (c ơ n bão) 
bỏ (bỏ đi) 
bẻ (bẻ cành) 
dải (dải băng) 
cổ (cái cổ) 
bõ (cho bõ công) 
bẽ (bẽ bàng) 
dãi (nước dãi) 
cỗ (ăn cỗ) 
2.Tìm tiếng thích hợp với mỗi ô trống:  a) Những tiếng có tr/ch 
Nhà phê bình và truyện của vua 
	 Một ông vua tự cho là mình có văn tài nên rất hay viết truyện. Truyện của vua rất nhạt nhẽo nhưng vì sợ vua nên chẳng ai dám chê bai. Chỉ có một nhà phê bình dám nói sự thật. Vua tức giận tống ông vào ngục. 
	 Thời gian sau, vua trả lại tự do cho nhà phê bình, mời ông đến dự tiệc, thưởng thức sáng tác mới. Khi vua yêu cầu nhà phê bình nêu nhận xét, ông bước nhanh về phía mấy người lính canh và nói: 
- Xin hãy đưa tôi trở lại nhà giam ! 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
2. Tìm tiếng thích hợp với mỗi ô trống:  b) Những tiếng có thanh hỏi/thanh ngã . 	Lịch sử bấy giờ ngắn hơnThấy điểm tổng kết môn Lịch sử của cháu thấp quá, ông bảo :	– Ngày ông đi học, ông toàn được điểm 9, điểm 10 môn Lịch sử.. Thế mà bây giờ điểm tổng kết môn Lịch sử của Cháu chỉ được 5,5. Cháu suy nghĩ sao đây?	Cháu đáp:	–Nhưng thời ông đi học thì lịch sử ngắn hơn bây giờ ạ. 
1 
3 
2 
4 
5 
7 
6 
CHÀO CÁC EM ! 

Tài liệu đính kèm:

  • pptbai_giang_chinh_ta_lop_5_tuan_15_nghe_viet_buon_chu_lenh_don.ppt