Bài giảng Chính tả Lớp 5 - Tuần 12: Nghe viết Mùa thảo quả - Năm học 2022-2023 - Nguyễn Văn Chung

Bài giảng Chính tả Lớp 5 - Tuần 12: Nghe viết Mùa thảo quả - Năm học 2022-2023 - Nguyễn Văn Chung

Thảo quả chín dần. Dưới đáy rừng, tựa như đột ngột, bỗng rực lên những chùm thảo quả đỏ chon chót, như chứa lửa, chứa nắng. Rừng ngập hương thơm. Rừng sáng như có lửa hắt lên từ dưới đáy rừng.

 

pptx 22 trang Bình Nhi 24/06/2023 1910
Bạn đang xem 20 trang mẫu của tài liệu "Bài giảng Chính tả Lớp 5 - Tuần 12: Nghe viết Mùa thảo quả - Năm học 2022-2023 - Nguyễn Văn Chung", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Chính tả 
Mùa thảo quả 
Ong 
non 
việc 
học 
Hoạt động 1: Khởi động 
Trong các từ sau, từ nào viết đúng chính tả? 
A. tiết kiệm 
B. tiếc kiệm 
C. tiết ciệm 
D. tiết kịm 
10 
9 
8 
7 
6 
5 
4 
3 
2 
1 
Hết giờ 
Trong các từ sau, từ nào viết đúng chính tả? 
A. si thoái 
B. s uy thoái 
C. x uy thoái 
D . s uy thói 
10 
9 
8 
7 
6 
5 
4 
3 
2 
1 
Hết giờ 
Em hãy viết một từ láy âm đầu n . 
n áo nức, nôn nao, nết na, nặng nề, nâng niu, nõn nà, 
10 
9 
8 
7 
6 
5 
4 
3 
2 
1 
Hết giờ 
 Hình ảnh quả thảo quả vào mùa 
Hoạt động 2: Khám phá 
Hoa thảo quả mọc ở đâu? 
Hoa thảo quả nảy dưới gốc cây. 
T hảo quả chín làm cho cảnh rừng thay đổi như thế nào? 
Thảo quả chín dần. Dưới đáy rừng, tựa như đột ngột, bỗng rực lên những chùm thảo quả đỏ chon chót, như chứa lửa, chứa nắng. Rừng ngập hương thơm. Rừng sáng như có lửa hắt lên từ dưới đáy rừng. 
Phân tích từ khó viết 
Nghe – viết bài 
Hoạt động 3: Luyện tập 
Bài tập 2b. Tìm các từ ngữ chứa tiếng ghi ở mỗi cột dọc trong các bảng sau 
bát 
mắt 
tất 
mứt 
bát cơm, 
bác 
mắc 
tấc 
mức 
chú bác, 
Thảo luận nhóm 6 
(5 phút) 
Bài tập 2b. Tìm các từ ngữ chứa tiếng ghi ở mỗi cột dọc trong các bảng sau 
bát 
mắt 
tất 
mứt 
bát cơm, 
bát ngát, 
cà bát, 
đôi mắt, 
mắt mũi, 
mắt lưới, 
tất cả, 
tất bật, 
đôi tất, 
mứt Tết, 
mứt dừa, 
hộp mứt,... 
bác 
mắc 
tấc 
mức 
chú bác, 
bác học, 
bác trứng, 
mắc áo, 
mắc nợ, 
giá mắc, 
tấc đất, 
gang tấc, 
mức độ, 
vượt mức, 
mức lương, 
Quả cà bát (cà pháo) 
Bài tập 3a. 
Nghĩa của các tiếng ở mỗi dòng dưới đây có điểm gì giống nhau? 
- sóc, sói, sẻ, sáo, sít, sên, sam, sò, sứa, sán 
- sả, si, sung, sen, sim, sâm, sấu, sậy, sồi 
Thảo luận nhóm đôi 
(3 phút) 
Gạch dưới những tiếng nếu thay âm đầu s bằng âm đầu x được tiếng có nghĩa. 
Bài tập 3a. 
Nghĩa của các tiếng ở mỗi dòng dưới đây có điểm gì giống nhau? 
- sóc, sói, sẻ, sáo, sít, sên, sam, sò, sứa, sán 
- sả, si, sung, sen, sim, sâm, sấu, sậy, sồi 
=> Nghĩa của các tiếng đều chỉ tên các loài cây. 
=> Nghĩa của các tiếng đều chỉ tên các con vật. 
Gạch dưới những tiếng nếu thay âm đầu s bằng âm đầu x được tiếng có nghĩa. 
c him sít 
c on sam 
con sứa 
c ây si 
c ây sậy 
c ây sồi 
Bài tập 3a. 
Nghĩa của các tiếng ở mỗi dòng dưới đây có điểm gì giống nhau? 
- sóc, sói, sẻ, sáo, sít, sên, sam, sò, sứa, sán 
- sả, si, sung, sen, sim, sâm, sấu, sậy, sồi 
=> Nghĩa của các tiếng đều chỉ tên các loài cây. 
=> Nghĩa của các tiếng đều chỉ tên các con vật. 
Gạch dưới những tiếng nếu thay âm đầu s bằng âm đầu x được tiếng có nghĩa. 
- xả (xả thân)	- xâm (xâm phạm)	 
- xi (xi măng)	- xấu (xấu xí) 
- xung (xung quanh)	- xen (xen kẽ) 
Gạch dưới những tiếng nếu thay âm đầu s bằng âm đầu x được tiếng có nghĩa. 
sả , si , sung , sen , sim, sâm , sấu , sậy, sồi 
sóc , sói , sẻ , sáo , sít , sên, sam , sò, sứa, sán 
- xóc (xóc đồng xu)	- xáo (xáo trộn)	 
- xói (xói mòn)	- xít (xít lại gần) 
- xẻ (xẻ gỗ)	- xam (ăn xam, ăn dặm) 
- x án (xán lại gần) 
Hoạt động 4: Vận dụng 
Các em hãy tìm thêm giới thiệu tên các loài động vật và cây cối có âm đầu là s với người thân và bạn bè. 
Chúc một ngày vui vẻ! 

Tài liệu đính kèm:

  • pptxbai_giang_chinh_ta_lop_5_tuan_12_nghe_viet_mua_thao_qua_nam.pptx