Bài giảng Chính tả Lớp 5 - Tuần 16: Nghe viết Về ngôi nhà đang xây - Năm học 2022-2023 - Nguyễn Huy Lương - Trường Tiểu học Hương Sơn A

Bài giảng Chính tả Lớp 5 - Tuần 16: Nghe viết Về ngôi nhà đang xây - Năm học 2022-2023 - Nguyễn Huy Lương - Trường Tiểu học Hương Sơn A

Chiều đi học về

Chúng em qua ngôi nhà xây dở

Giàn giáo tựa cái lồng che chở

Trụ bê tông nhú lên như một mầm cây

Bác thợ nề ra về còn huơ huơ cái bay:

Tạm biệt!

Ngôi nhà tựa vào nền trời sẫm biếc

Thở ra mùi vôi vữa nồng hăng

Ngôi nhà giống bài thơ sắp làm xong

Là bức tranh còn nguyên màu vôi, gạch.

 

ppt 17 trang Bình Nhi 24/06/2023 680
Bạn đang xem tài liệu "Bài giảng Chính tả Lớp 5 - Tuần 16: Nghe viết Về ngôi nhà đang xây - Năm học 2022-2023 - Nguyễn Huy Lương - Trường Tiểu học Hương Sơn A", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
TRƯỜNG TIỂU HỌC HƯƠNG SƠN A 
CHÀO MỪNG CÁC THẦY CÔ GIÁO 
VỀ DỰ GIỜ LỚP 5A 
GIÁO VIÊN: NGUYỄN HUY LƯƠNG 
NÀM 
CHÍNH TẢ (NGHE-VIẾT): 
VỀ NGÔI NHÀ ĐANG XÂY 
Chính tả (Nghe - viết) 
Về ngôi nhà đang xây 
Về ngôi nhà đang xây 
Chiều đi học về 
Chúng em qua ngôi nhà xây dở 
Giàn giáo tựa cái lồng che chở 
Trụ bê tông nhú lên như một mầm cây 
Bác thợ nề ra về còn huơ huơ cái bay: 
Tạm biệt! 
Ngôi nhà tựa vào nền trời sẫm biếc 
Thở ra mùi vôi vữa nồng hăng 
Ngôi nhà giống bài thơ sắp làm xong 
Là bức tranh còn nguyên màu vôi, gạch. 
Đồng Xuân Lan 
Chính tả (Nghe - viết) 
- Chi tiết nào vẽ lên hình ảnh một ngôi nhà đ ang xây? 
- Giàn giáo, trụ bê tông, bác thợ nề, mùi vôi vữa 
- Tìm những hình ảnh so sánh nói lên vẻ đ ẹp của ngôi nhà . 
 Trụ bê tông nhú lên nh ư một mầm cây. 
 Ngôi nhà giống bài th ơ sắp làm xong. 
- Ngôi nhà nh ư bức tranh còn nguyên màu vôi gạch. 
Về ngôi nhà đang xây 
Chính tả (nghe - viết) 
- Đọc thầm bài chính tả, ghi những từ dễ mắc lỗi chính tả. 
Về ngôi nhà đang xây 
Đồng Xuân Lan 
Chiều đi học về 
Chúng em qua ngôi nhà xây dở 
Giàn giáo tựa cái lồng che chở 
Trụ bê tông nhú lên như một mầm cây 
Bác thợ nề ra về còn huơ huơ cái bay: 
Tạm biệt! 
Ngôi nhà tựa vào nền trời sẫm biếc 
Thở ra mùi vôi vữa nồng hăng 
Ngôi nhà giống bài thơ sắp làm xong 
Là bức tranh còn nguyên màu vôi, gạch. 
Chính tả (nghe - viết) 
Viết từ khó ở bảng con: 
huơ huơ, 
sẫm biếc, 
nồng hăng 
Về ngôi nhà đang xây 
Chính tả (nghe - viết) 
 VIẾT BÀI. 
Chính tả (nghe - viết) 
Về ngôi nhà đang xây 
- Kiểm tra lỗi: 
Về ngôi nhà đang xây 
Đồng Xuân Lan 
Chiều đi học về 
Chúng em qua ngôi nhà xây dở 
Giàn giáo tựa cái lồng che chở 
Trụ bê tông nhú lên như một mầm cây 
Bác thợ nề ra về còn huơ huơ cái bay: 
Tạm biệt! 
Ngôi nhà tựa vào nền trời sẫm biếc 
Thở ra mùi vôi vữa nồng hăng 
Ngôi nhà giống bài thơ sắp làm xong 
Là bức tranh còn nguyên màu vôi, gạch. 
Chính tả (nghe - viết) 
Luyện tập: 
Bài 2a) Hãy tìm những từ ngữ chứa các tiếng d ư ới đ ây: 
Về ngôi nhà đang xây 
M: rây bột / nhảy dây / giây phút 
Rẻ: 
Rây: 
Dẻ: 
Dây: 
Giẻ: 
Giây: 
rẻ rúng, rẻ quạt, giá rẻ,... 
hạt dẻ, mảnh dẻ... 
giẻ rách, giẻ lau,... 
cái rây, rây bột, m ư a rây,... 
sợi dây, dây thừng,... 
giây mực, giây bẩn,... 
Chính tả (nghe - viết) 
 Bài tập 2b:  Tìm những từ ngữ chứa các tiếng chỉ khác nhau âm đầu v hay d: 
vàng: vàng tươi, vàng bạc, vàng anh, ngai vàng, 
dàng: dễ dàng, dềnh dàng, dịu dàng, cúng dàng, cây dàng dàng 
vào: ra vào, vào ra, vào cuộc, vào sinh ra tử, nhập vào, đi vào.. 
dào: dồi dào, dạt dào, nước dào ra, ôi dào!, dào dạt, 
vỗ: vỗ về, vỗ vai, sóng vỗ, vỗ tay, nói vỗ vào mặt, 
dỗ: dỗ dành, dạy dỗ, 
 Bài tập 2c:  Tìm những từ ngữ chứa các tiếng chỉ khác nhau ở vần iêm hay im: 
 chiêm: chiêm bao, lúa chiêm, chiêm tinh, vụ chiêm, chiêm chiếp, chiêm ngưỡng 
 chim: chim gáy, chim bồ câu, các loài chim, 
 liêm: thanh liêm, liêm khiết, liêm sĩ, liêm chính, câu liêm, liêm phóng, 
 lim: lòng lim dạ đá, lim dim, xà lim, gỗ lim, 
 Bài tập 2c:  Tìm những từ ngữ chứa các tiếng chỉ khác nhau ở vần iêp hay ip: 
 diếp: rau diếp, cây diếp cá, 
 díp: dao díp, díp mắt, díp xe, díp nhổ râu, díp lại, díp ô tô, cặp díp, 
 kiếp: số kiếp, kiếp người, duyên kiếp, kiếp nô lệ, hóa kiếp, lộn kiếp, tiền kiếp, 
 kíp: kíp nổ, cần kíp, ca kíp, súng kíp, kíp bom, kíp mìn, 
Luyện tập: 
Về ngôi nhà đang xây 
3) Tìm những tiếng thích hợp với mỗi ô trống để hoàn chỉnh mẩu chuyện vui dưới đây. Biết rằng: 
 chứa tiếng bắt đầu bằng r hoặc gi. 
 chứa tiếng bắt đầu bằng v hoặc d. 
2 
1 
Chính tả (nghe - viết) 
 Có anh thợ vẽ truyền thần làm không đủ ăn. Bạn bè đến thăm, anh than thở, thì họ bảo: 
- Cậu hãy vẽ ngay một bức chân dung hai vợ chồng cậu rồi lồng khung kính mà treo. Thiên hạ thấy cậu khéo tay sẽ xô nhau tới, lo gì không khấm khá! 
 Nghe lời bạn, anh bảo vợ ngồi cho anh truyền thần, rồi lại tự họa chính mình ngồi cạnh. Vẽ xong, anh ngắm đi ngắm lại, lấy làm đắc ý lắm. 
 Một hôm, bố vợ tới chơi,thấy bức họa, hỏi: 
- Anh vẽ hình chị nào treo đó? 
Anh ta trả lời: 
 - Chết thật, thầy quên mặt nhà con rồi hay sao? 
Ông bố vợ nói tiếp: 
 Thì ra là vợ anh. Thế nó ngồi cạnh người nào mà trông tướng mạo kì dị vậy? 
 Theo TRUYỆN CƯỜI DÂN GIAN VIỆT NAM 
Thầy quên mặt nhà con rồi hay sao? 
2 
1 
1 
1 
1 
2 
2 
2 
 Bài học của chúng ta đến đây là hết. Mời các em nghỉ giải lao. Cám ơn các em! 
 Xin chân thành cảm ơn các thầy cô đã đến dự. Kính mong sự đóng góp ý kiến xây dựng cho tiết dạy đạt kết quả được tốt hơn. 
Xin chân thành cảm ơn! 
BAØI HOÏC KEÁT THUÙC 
Chúc các em học tốt ! 

Tài liệu đính kèm:

  • pptbai_giang_chinh_ta_lop_5_tuan_16_nghe_viet_ve_ngoi_nha_dang.ppt