Bài giảng Chính tả Lớp 5 - Tuần 13: Nghe viết Hành trình của bầy ong. - Năm học 2022-2023 - Nguyễn Văn Chung - Trường Tiểu học Long Thạnh 1

Bài giảng Chính tả Lớp 5 - Tuần 13: Nghe viết Hành trình của bầy ong. - Năm học 2022-2023 - Nguyễn Văn Chung - Trường Tiểu học Long Thạnh 1

Đặt câu với một trong những từ ở hàng ngang.

- Những đợt sóng biển rì rào vỗ vào bờ nghe như tiếng đàn.

- Mẹ mua bó sả nấu

- Lò xo của chiếc xe này đã hư cần thay mới.

- Những viên sỏi trong hồ cá như những viên pha lê thật đẹp.

 

ppt 7 trang Bình Nhi 24/06/2023 200
Bạn đang xem tài liệu "Bài giảng Chính tả Lớp 5 - Tuần 13: Nghe viết Hành trình của bầy ong. - Năm học 2022-2023 - Nguyễn Văn Chung - Trường Tiểu học Long Thạnh 1", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
TRƯỜNG TIỂU HỌC LONG THẠNH 1. 
CHÍNH TẢ (NGHE VIẾT) 
Hành trình của bầy ong. 
Chính tả (nghe – viết) 
Hành trình c ủa bầy ong. 
Luyện viết từ khó. 
Chính tả (nghe – viết) 
Hành trình của bầy ong . 
r ong ruổi , r ừng hoang, ch ắt , l ặng thầm, t r ải  
s 
ó 
n 
g 
b 
i 
ể 
n 
b 
ó 
s 
ả 
l 
ò 
x 
o 
v 
i 
ê 
n 
s 
o 
i 
k 
ệ 
s 
á 
c 
h 
Đặt câu với một trong những từ ở hàng ngang. 
- Những đợt sóng biển rì rào vỗ vào bờ nghe như tiếng đàn. 
- Mẹ mua bó sả nấu bún bò cho cả nhà cùng ăn. 
- Lò xo của chiếc xe này đã hư cần thay mới. 
- Những viên sỏi trong hồ cá như những viên pha lê thật đẹp. 
- Ba mua cho em kệ sách làm bằng gỗ thông. 
Đặt câu với từ khóa. 
- Chúng ta chung tay bảo vệ môi trường thân yêu! 
	Em hãy lập danh sách các đồ dùng để tham gia ngày hội môi trường. 
STT 
Tên đồ dùng 
Số lượng 
Nội dung 
Ghi chú 
1 
2 
3 
4 
5 
giấy màu 
kéo 
dao rọc giấy 
dây nhựa 
chai nhựa 
20 tờ 
3 cây 
2 cây 
2 cuộn 
5 chai 
cắt khẩu hiệu 
dùng cắt giấy 
rọc giấy 
buộc chai 
trang trí.... 
3 màu 
2 màu 
nhiều màu 
	 DANH SÁCH ĐỒ DÙNG 
	Ngày hội môi trường lớp 5/1. 
	Tân Bình, ngày 14 tháng 12 năm 2021 
	Người lập 

Tài liệu đính kèm:

  • pptbai_giang_chinh_ta_lop_5_tuan_13_nghe_viet_hanh_trinh_cua_ba.ppt