Bài giảng Chính tả Lớp 5 - Tuần 15: Nghe viết Buôn Chư Lênh đón cô giáo - Năm học 2022-2023 - Lam Ngọc

Bài giảng Chính tả Lớp 5 - Tuần 15: Nghe viết Buôn Chư Lênh đón cô giáo - Năm học 2022-2023 - Lam Ngọc

Bài 1) Tìm những tiếng có nghĩa:

 b) Chỉ khác nhau ở thanh hỏi hay thanh ngã

 M : bảo (bảo ban) - bão (cơn bão)

 Dạy bảo / mưa bão ; nghĩ ngợi / nghỉ ngơi

 kẻ thù / kẽ hở ; kỷ luật / kỹ thuật

 mở đầu / màu mỡ ; ẩu đả / đã đành

 chim sẻ / sạch sẽ ; nổi giận / nỗi lòng

 cổ tích / mâm cỗ ; củ quả / cũ kỹ ;.

 

ppt 8 trang Bình Nhi 24/06/2023 580
Bạn đang xem tài liệu "Bài giảng Chính tả Lớp 5 - Tuần 15: Nghe viết Buôn Chư Lênh đón cô giáo - Năm học 2022-2023 - Lam Ngọc", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
CHÍNH TẢ 
LỚP 5 
Bài : Buôn Chư Lênh đón cô giáo 
Buôn Chư Lênh đón cô giáo 
Chính tả (nghe - viết) 
SGK/ 145 
( Y Hoa lấy từ trong gùi ra . Hết.) 
Luyện viết: 
ph ă ng phắc 
lồng ngực 
trải lên 
Y Hoa 
Bác Hồ 
Chính tả (nghe - viết) 
Buôn Chư Lênh đón cô giáo 
 VIẾT BÀI 
Chính tả (nghe - viết) 
- Ở nhà tự hoàn thành bài chính tả vào vở. 
- Chú ý cách trình bày bài viết. 
Buôn Chư Lênh đón cô giáo 
Buôn Chư Lênh đón cô giáo 
Luyện tập: 
Bài 1) Tìm những tiếng có nghĩa: 
 b) Chỉ khác nhau ở thanh hỏi hay thanh ngã 
 M : bảo (bảo ban) - bão (c ơ n bão) 
 Dạy bảo / m ư a bão ; nghĩ ngợi / nghỉ ng ơ i 
 kẻ thù / kẽ hở ; kỷ luật / kỹ thuật 
 mở đ ầu / màu mỡ ; ẩu đ ả / đ ã đ ành 
 chim sẻ / sạch sẽ ; nổi giận / nỗi lòng 
 cổ tích / mâm cỗ ; củ quả / cũ kỹ ;..... 
Chính tả (nghe - viết) 
VBT/ 103 
2. Tìm tiếng thích hợp với mỗi ô trống:  b) Những tiếng có thanh hỏi/thanh ngã . 	Lịch sử bấy giờ ngắn hơnThấy điểm tổng kết môn Lịch sử của cháu thấp quá, ông bảo :	– Ngày ông đi học, ông toàn được điểm 9, điểm 10 môn Lịch sử.. Thế mà bây giờ điểm tổng kết môn Lịch sử của Cháu chỉ được 5,5. Cháu suy nghĩ sao đây?	Cháu đáp:	–Nhưng thời ông đi học thì lịch sử ngắn hơn bây giờ ạ. 
Hoạt hộng nối tiếp: 
 Ở nhà HS viết hai bài chính tả vào vở. 
 Chú ý cách trình bày bài chính tả. 
CHÀO CÁC EM ! 

Tài liệu đính kèm:

  • pptbai_giang_chinh_ta_lop_5_tuan_15_nghe_viet_buon_chu_lenh_don.ppt