Bài giảng Chính tả Lớp 5 - Tuần 9: Nhớ viết Tiếng đàn ba-la-lai-ca trên sông Đà - Năm học 2021-2022 - Ma Thị Hoài Thương

Bài giảng Chính tả Lớp 5 - Tuần 9: Nhớ viết Tiếng đàn ba-la-lai-ca trên sông Đà - Năm học 2021-2022 - Ma Thị Hoài Thương

Trên sông Đà

Một đêm trăng chơi vơi

Tôi đã nghe tiếng ba-la-lai-ca

Một cô gái Nga mái tóc màu hạt dẻ

Ngón tay đan trên những sợi dây đồng.
Lúc ấy
Cả công trường say ngủ cạnh dòng sông
Những tháp khoan nhô lên trời ngẫm nghĩ
Những xe ủi, xe ben sóng vai nhau nằm nghỉ
Chỉ còn tiếng đàn ngân nga
Với một dòng trăng lấp loáng sông Đà.
Ngày mai

Chiếc đập lớn nối liền hai khối núi

Biển sẽ nằm bỡ ngỡ giữa cao nguyên

Sông Đà chia ánh sáng đi muôn ngả

Từ công trình thủy điện lớn đầu tiên.
 Quang Huy

 

ppt 12 trang Bình Nhi 24/06/2023 770
Bạn đang xem tài liệu "Bài giảng Chính tả Lớp 5 - Tuần 9: Nhớ viết Tiếng đàn ba-la-lai-ca trên sông Đà - Năm học 2021-2022 - Ma Thị Hoài Thương", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
CHÍNH TẢ ( Nhớ -viết) 
TIẾNG ĐÀN BA-LA-LAI-CA 
TRÊN SÔNG ĐÀ 
Trên sông Đà 
Một đêm trăng chơi vơi 
Tôi đã nghe tiếng ba-la-lai-ca 
Một cô gái Nga mái tóc màu hạt dẻ 
Ngón tay đan trên những sợi dây đồng.Lúc ấyCả công trường say ngủ cạnh dòng sôngNhững tháp khoan nhô lên trời ngẫm nghĩNhững xe ủi, xe ben sóng vai nhau nằm nghỉChỉ còn tiếng đàn ngân ngaVới một dòng trăng lấp loáng sông Đà.Ngày mai 
Chiếc đập lớn nối liền hai khối núi 
Biển sẽ nằm bỡ ngỡ giữa cao nguyên 
Sông Đà chia ánh sáng đi muôn ngả 
Từ công trình thủy điện lớn đầu tiên. Quang Huy 
Chính tả 
Tiếng đàn ba-la-lai-ca trên sông Đà 
- Bài thơ c a ngợi điều gì? 
* Bài thơ ca ngợi cảnh đẹp kì vĩ của công tr ường thủy điện sông Đà cùng với tiếng đàn ba-la-lai-ca trong ánh trăng và ước mơ về tương lai tươi đẹp khi công trình hoàn thành. 
Trên sông Đà 
Một đêm trăng chơi vơi 
Tôi đã nghe tiếng ba-la-lai-ca 
Một cô gái Nga mái tóc màu hạt dẻ 
Ngón tay đan trên những sợi dây đồng.Lúc ấyCả công trường say ngủ cạnh dòng sôngNhững tháp khoan nhô lên trời ngẫm nghĩNhững xe ủi, xe ben sóng vai nhau nằm nghỉChỉ còn tiếng đàn ngân ngaVới một dòng trăng lấp loáng sông Đà.Ngày mai 
Chiếc đập lớn nối liền hai khối núi 
Biển sẽ nằm bỡ ngỡ giữa cao nguyên 
Sông Đà chia ánh sáng đi muôn ngả 
Từ công trình thủy điện lớn đầu tiên. Quang Huy 
Chính tả 
Tiếng đàn ba-la-lai-ca trên sông Đà 
LUYỆN VIẾT 
- Ba-la-lai-ca 
- Tháp khoan 
- Ngẫm nghĩ 
- Lấp loáng 
- Bỡ ngỡ 
- Muôn ngả 
Chính tả 
Tiếng đàn ba-la-lai-ca trên sông Đà 
 HS VIẾT BÀI 
Trên sông Đà 
Một đêm trăng chơi vơi 
Tôi đã nghe tiếng ba-la-lai-ca 
Một cô gái Nga mái tóc màu hạt dẻ 
Ngón tay đan trên những sợi dây đồng.Lúc ấyCả công trường say ngủ cạnh dòng sôngNhững tháp khoan nhô lên trời ngẫm nghĩNhững xe ủi, xe ben sóng vai nhau nằm nghỉChỉ còn tiếng đàn ngân ngaVới một dòng trăng lấp loáng sông Đà.Ngày mai 
Chiếc đập lớn nối liền hai khối núi 
Biển sẽ nằm bỡ ngỡ giữa cao nguyên 
Sông Đà chia ánh sáng đi muôn ngả 
Từ công trình thủy điện lớn đầu tiên. Quang Huy 
Chính tả 
Tiếng đàn ba-la-lai-ca trên sông Đà 
Chính tả 
Tiếng đàn ba-la-lai-ca trên sông Đà 
2b. Mỗi cột trong bảng dưới đây ghi một cặp tiếng chỉ khác nhau ở âm cuối n hay ng . Hãy tìm những từ ngữ có tiếng đó. 
man 
vần 
buôn 
vươn 
mang 
vầng 
buông 
vương 
Bài 2a. Mỗi cột trong bảng dưới đây ghi một cặp tiếng chỉ khác nhau ở âm đầu l hay n . Hãy tìm những tữ ngữ có các tiếng đó. 
la 
lẻ 
lo 
lở 
na 
nẻ 
no 
nở 
M: la hét / nết na 
la bàn / quả na 
lẻ loi / nứt nẻ 
lo lắng / no nê 
Chính tả 
Tiếng đàn ba-la-lai-ca trên sông Đà 
M: la hét / nết na 
la bàn / quả na 
lẻ loi / nứt nẻ 
lo lắng / no nê 
lở loét / hoa nở 
la 
na 
nẻ 
lẻ 
lo 
no 
lở 
lở 
Chính tả 
Tiếng đàn ba-la-lai-ca trên sông Đà 
Bài 2: 
 b) Mỗi cột trong bảng dưới đây ghi một cặp tiếng chỉ khác nhau ở âm cuối n hay ng . Hãy tìm những tữ ngữ có các tiếng đó. 
Man 
vần 
buôn 
vươn 
mang 
vầng 
buông 
vương 
M: lan man / mang vác 
Chính tả 
Tiếng đàn ba-la-lai-ca trên sông Đà 
M: lan man / mang vác 
khai man / có mang 
vần th ơ / vầng tr ă ng 
buôn bán / buông xuôi 
v ươ n vai / v ươ ng t ơ 
mang 
man 
vầng 
vần 
buôn 
buông 
vươn 
vương 
Chính tả 
Tiếng đàn ba-la-lai-ca trên sông Đà 
Bài 3: Thi tìm nhanh 
a. Tìm các từ láy âm đ ầu l: 
 M: long lanh 
 (la liệt, lung linh, lấp lánh, lấp lóa, lóng lánh...) 
b. Tìm các từ láy có âm cuối ng : 
 M: lóng ngóng 
 (lang thang, làng nhàng, vang vang, lông bông, thoang thoảng ) 
Chính tả 
Tiếng đàn ba-la-lai-ca trên sông Đà 
CHÀO CÁC EM! 

Tài liệu đính kèm:

  • pptbai_giang_chinh_ta_lop_5_tuan_9_nho_viet_tieng_dan_ba_la_lai.ppt