Bài giảng Chính tả Lớp 5 - Tuần 11: Nghe viết Luật bảo vệ môi trường - Năm học 2021-2022

Bài giảng Chính tả Lớp 5 - Tuần 11: Nghe viết Luật bảo vệ môi trường - Năm học 2021-2022

 “Hoạt động bảo vệ môi trường”là hoạt động giữ cho môi trường trong lành, sạch đẹp; phòng ngừa, hạn chế tác động xấu đối với môi trường, ứng phó sự cố môi trường; khắc phục ô nhiễm, suy thoái, phục hồi và cải thiện môi trường; khai thác, sử dụng hợp lí và tiết kiệm tài nguyên thiên nhiên; bảo vệ đa dạng sinh học.

 

ppt 10 trang Bình Nhi 24/06/2023 810
Bạn đang xem tài liệu "Bài giảng Chính tả Lớp 5 - Tuần 11: Nghe viết Luật bảo vệ môi trường - Năm học 2021-2022", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Thứ hai ngày 14 tháng 11 năm 2022 
Chính tả ( Nghe - viết) 
Luật bảo vệ môi trường 
1 
2 
Khởi động 
Lảnh lót 
Không gian 
Hình 1 
Hình 2 
Hình 3 
Hình 4 
Luật bảo vệ môi trường 
 Chính tả(nghe – viết) 
 Điều 3,khoản 3 
 “Hoạt động bảo vệ môi trường”là hoạt động giữ cho môi trường trong lành, sạch đẹp; phòng ngừa, hạn chế tác động xấu đối với môi trường, ứng phó sự cố môi trường; khắc phục ô nhiễm, suy thoái, phục hồi và cải thiện môi trường; khai thác, sử dụng hợp lí và tiết kiệm tài nguyên thiên nhiên; bảo vệ đa dạng sinh học. 
Điều 3 khoản 3 trong luật bảo vệ môi trừng có nội dung gì? 
-> Nói về hoạt động bảo vệ môi trường , giải thích thế nào là hoạt động bảo vệ môi trường. 
 Điều 3,khoản 3 
 “Hoạt động bảo vệ môi trường”là hoạt động giữ cho môi trường trong lành, sạch đẹp; phòng ngừa, hạn chế tác động xấu đối với môi trường, ứng phó sự cố môi trường; khắc phục ô nhiễm, suy thoái, phục hồi và cải thiện môi trường; khai thác, sử dụng hợp lí và tiết kiệm tài nguyên thiên nhiên; bảo vệ đa dạng sinh học. 
Luyện viết từ khó,dễ sai. 
Kh oản : 
môi trường 
S uy th oái : 
phòng ngừa 
Th iên nh iên : 
ứng phó 
Bài: Luật bảo vệ môi trường 
Môn: chính tả(nghe – viết) 
Bài: Luật bảo vệ môi trường 
Môn: chính tả(nghe – viết) 
Lỗi 
 Điều 3, khoản 3 
 “Hoạt động bảo vệ môi trường”là hoạt động giữ cho môi trường trong lành, sạch đẹp; phòng ngừa, hạn chế tác động xấu đối với môi trường, ứng phó sự cố môi trường; khắc phục ô nhiễm, suy thoái , phục hồi và cải thiện môi trường; khai thác, sử dụng hợp lí và tiết kiệm tài nguyên thiên nhiên ; bảo vệ đa dạng sinh học. 
Luật bảo vệ môi trường 
Môn: chính tả(nghe – viết) 
Bài : 
lắm 
lấm 
lương 
nắm 
nấm 
nương 
M : thích lắm / nắm cơm 
Bài tập(2).a) 
Mỗi cột trong bảng dưới đây ghi một cặp tiếng chỉ khác nhau ở âm đầu l hay n .Hãy tìm những từ ngữ chứa các tiếng đó. 
đẹp lắm 
lấm bùn 
lương tâm 
lắm điều 
lấm chấm 
lương thực 
nắm tay 
nấm rơm 
nương rẫy 
cơm nắm 
nấm da 
nương tay 
BÀI 3: Gọi HS đọc yêu cầu bài tập  -Tổ chức HS tìm từ láy  
a) Các từ láy âm đầu n : na ná, nai nịt, nài nỉ, nao nao, náo nức, năng nổ, nõn nà, nâng niu,.... 
b) Một số từ gợi tả có âm cuối ng : loong coong, leng keng, đùng đoàng, ông ổng, ăng ẳng,.. 
Vận dụng 
- Giáo viên yêu cầu học sinh nhắc lại quy tắc chính tả n/l. 
- Về nhà luyện viết lại 1 đoạn của bài chính tả theo sự sáng tạo của em. 

Tài liệu đính kèm:

  • pptbai_giang_chinh_ta_lop_5_tuan_11_nghe_viet_luat_bao_ve_moi_t.ppt