Bài giảng Chính tả Lớp 5 - Tuần 16: Nghe viết Về ngôi nhà đang xây - Năm học 2022-2023 - Đồng Xuân Lan

Bài giảng Chính tả Lớp 5 - Tuần 16: Nghe viết Về ngôi nhà đang xây - Năm học 2022-2023 - Đồng Xuân Lan

Chiều đi học về

Chúng em qua ngôi nhà xây dở

Giàn giáo tựa cái lồng che chở

Trụ bê tông nhú lên như một mầm cây

Bác thợ nề ra về còn huơ huơ cái bay:

Tạm biệt!

Ngôi nhà tựa vào nền trời sẫm biếc

Thở ra mùi vôi vữa nồng hăng

Ngôi nhà giống bài thơ sắp làm xong

Là bức tranh còn nguyên màu vôi, gạch.

 

ppt 13 trang Bình Nhi 24/06/2023 630
Bạn đang xem tài liệu "Bài giảng Chính tả Lớp 5 - Tuần 16: Nghe viết Về ngôi nhà đang xây - Năm học 2022-2023 - Đồng Xuân Lan", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Thứ ba ngày 20 tháng 12 năm 2022 
Chính tả ( Nghe – viết) 
Về ngôi nhà đang xây 
Khởi động 
Cho HS viết các từ chỉ khác nhau ở âm đầu ch/tr 
Chính tả (Nghe - viết) 
Về ngôi nhà đang xây 
Về ngôi nhà đang xây 
Chiều đi học về 
Chúng em qua ngôi nhà xây dở 
Giàn giáo tựa cái lồng che chở 
Trụ bê tông nhú lên như một mầm cây 
Bác thợ nề ra về còn huơ huơ cái bay: 
Tạm biệt! 
Ngôi nhà tựa vào nền trời sẫm biếc 
Thở ra mùi vôi vữa nồng hăng 
Ngôi nhà giống bài thơ sắp làm xong 
Là bức tranh còn nguyên màu vôi, gạch. 
Đồng Xuân Lan 
Chính tả (Nghe - viết) 
- Hình ảnh ngôi nhà đang xây cho em thấy điều gì về đất nước ta? 
- Khổ thơ là hình ảnh ngôi nhà đang xây dở cho thấy đất nước ta đang trên đà phát triển 
Về ngôi nhà đang xây 
Chính tả (nghe - viết) 
- Đọc thầm bài chính tả, ghi những từ dễ mắc lỗi chính tả. 
Về ngôi nhà đang xây 
Đồng Xuân Lan 
Chiều đi học về 
Chúng em qua ngôi nhà xây dở 
Giàn giáo tựa cái lồng che chở 
Trụ bê tông nhú lên như một mầm cây 
Bác thợ nề ra về còn huơ huơ cái bay: 
Tạm biệt! 
Ngôi nhà tựa vào nền trời sẫm biếc 
Thở ra mùi vôi vữa nồng hăng 
Ngôi nhà giống bài thơ sắp làm xong 
Là bức tranh còn nguyên màu vôi, gạch. 
Chính tả (nghe - viết) 
Viết từ khó ở bảng con: 
huơ huơ, 
sẫm biếc, 
nồng hăng 
Về ngôi nhà đang xây 
Chính tả (nghe - viết) 
xây dở 
còn nguyên 
 VIẾT BÀI. 
Chính tả (nghe - viết) 
Về ngôi nhà đang xây 
- Kiểm tra lỗi: 
Về ngôi nhà đang xây 
Đồng Xuân Lan 
Chiều đi học về 
Chúng em qua ngôi nhà xây dở 
Giàn giáo tựa cái lồng che chở 
Trụ bê tông nhú lên như một mầm cây 
Bác thợ nề ra về còn huơ huơ cái bay: 
Tạm biệt! 
Ngôi nhà tựa vào nền trời sẫm biếc 
Thở ra mùi vôi vữa nồng hăng 
Ngôi nhà giống bài thơ sắp làm xong 
Là bức tranh còn nguyên màu vôi, gạch. 
Chính tả (nghe - viết) 
Luyện tập: 
Bài 2a) Hãy tìm những từ ngữ chứa các tiếng d ư ới đ ây: 
Về ngôi nhà đang xây 
M: rây bột / nhảy dây / giây phút 
Rẻ: 
Rây: 
Dẻ: 
Dây: 
Giẻ: 
Giây: 
rẻ rúng, rẻ quạt, giá rẻ,... 
hạt dẻ, mảnh dẻ... 
giẻ rách, giẻ lau,... 
cái rây, rây bột, m ư a rây,... 
sợi dây, dây thừng,... 
giây mực, giây bẩn,... 
Chính tả (nghe - viết) 
Luyện tập: 
Về ngôi nhà đang xây 
3) Tìm những tiếng thích hợp với mỗi ô trống để hoàn chỉnh mẩu chuyện vui dưới đây. Biết rằng: 
 chứa tiếng bắt đầu bằng r hoặc gi. 
 chứa tiếng bắt đầu bằng v hoặc d. 
2 
1 
Chính tả (nghe - viết) 
 Có anh thợ vẽ truyền thần làm không đủ ăn. Bạn bè đến thăm, anh than thở, thì họ bảo: 
- Cậu hãy vẽ ngay một bức chân dung hai vợ chồng cậu rồi lồng khung kính mà treo. Thiên hạ thấy cậu khéo tay sẽ xô nhau tới, lo gì không khấm khá! 
 Nghe lời bạn, anh bảo vợ ngồi cho anh truyền thần, rồi lại tự họa chính mình ngồi cạnh. Vẽ xong, anh ngắm đi ngắm lại, lấy làm đắc ý lắm. 
 Một hôm, bố vợ tới chơi,thấy bức họa, hỏi: 
- Anh vẽ hình chị nào treo đó? 
Anh ta trả lời: 
 - Chết thật, thầy quên mặt nhà con rồi hay sao? 
Ông bố vợ nói tiếp: 
 Thì ra là vợ anh. Thế nó ngồi cạnh người nào mà trông tướng mạo kì dị vậy? 
 Theo TRUYỆN CƯỜI DÂN GIAN VIỆT NAM 
Thầy quên mặt nhà con rồi hay sao? 
2 
1 
1 
1 
1 
2 
2 
2 
Vận dụng 
- Giáo viên chốt lại nội dung tiết học 
- Chọn một số vở học sinh viết chữ sạch đẹp không mắc lỗi cho cả lớp xem. 
- Nhận xét tiết học. 
- Nhắc nhở học sinh mắc lỗi chính tả về nhà viết lại các từ đã viết sai. Xem trước bài chính tả sau. 

Tài liệu đính kèm:

  • pptbai_giang_chinh_ta_lop_5_tuan_16_nghe_viet_ve_ngoi_nha_dang.ppt