Bài giảng Chính tả Lớp 5 - Tuần 15: Nghe viết Buôn Chư Lênh đón cô giáo - Năm học 2022-2023 - Nguyễn Huy Lương - Trường Tiểu học Hương Sơn B

Bài giảng Chính tả Lớp 5 - Tuần 15: Nghe viết Buôn Chư Lênh đón cô giáo - Năm học 2022-2023 - Nguyễn Huy Lương - Trường Tiểu học Hương Sơn B

 Y Hoa lấy trong gùi ra một trang giấy, trải lên sàn nhà. Mọi người im phăng phắc. Y Hoa nghe rõ cả tiếng đập trong lồng ngực mình. Quỳ hai gối lên sàn, cô viết hai chữ thật to, thật đậm: “Bác Hồ”. Y Hoa viết xong, bỗng bao nhiêu tiếng cùng hò reo:

 - Ôi, Chữ cô giáo này! Nhìn kìa!

 - A, Chữ! Chữ cô giáo!

 Hà Đình Cẩn

 

ppt 9 trang Bình Nhi 24/06/2023 670
Bạn đang xem tài liệu "Bài giảng Chính tả Lớp 5 - Tuần 15: Nghe viết Buôn Chư Lênh đón cô giáo - Năm học 2022-2023 - Nguyễn Huy Lương - Trường Tiểu học Hương Sơn B", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Chính tả 
 Buôn Chư Lênh đón cô giáo 
Buôn Chư Lênh đón cô giáo 
	Y Hoa lấy trong gùi ra một trang giấy, trải lên sàn nhà. Mọi người im phăng phắc. Y Hoa nghe rõ cả tiếng đập trong lồng ngực mình. Quỳ hai gối lên sàn, cô viết hai chữ thật to, thật đậm: “Bác Hồ”. Y Hoa viết xong, bỗng bao nhiêu tiếng cùng hò reo: 
	- Ôi, Chữ cô giáo này! Nhìn kìa! 
	- A, Chữ! Chữ cô giáo! 
	 Hà Đình Cẩn 
Chính tả (Nghe - viết) 
Chi tiết nào cho thấy dân làng rất háo hức chờ đ ợi và yêu quý “cái chữ”? 
- Bao nhiêu tiếng cùng hò reo: “Ôi, chữ cô giáo này! Nhìn kìa!” 
- Đọc thầm bài chính tả, ghi những từ dễ mắc lỗi chính tả. 
	Y Hoa lấy trong gùi ra một trang giấy, trải lên sàn nhà. Mọi người im phăng phắc. Y Hoa nghe rõ cả tiếng đập trong lồng ngực mình. Quỳ hai gối lên sàn, cô viết hai chữ thật to, thật đậm: “Bác Hồ”. Y Hoa viết xong, bỗng bao nhiêu tiếng cùng hò reo: 
	- Ôi, Chữ cô giáo này! Nhìn kìa! 
	- A, Chữ! Chữ cô giáo! 
	 Hà Đình Cẩn 
LUYỆN VIẾT: 
ph ă ng phắc 
lồng ngực 
trải l ê n s à n 
Y Hoa 
B á c Hồ 
Buôn Chư Lênh đón cô giáo 
Chính tả (Nghe - viết) 
 VIẾT BÀI. 
Buôn Chư Lênh đón cô giáo 
Chính tả (Nghe - viết) 
- Kiểm tra lỗi: 
	Y Hoa lấy trong gùi ra một trang giấy, trải lên sàn nhà. Mọi người im phăng phắc. Y Hoa nghe rõ cả tiếng đập trong lồng ngực mình. Quỳ hai gối lên sàn, cô viết hai chữ thật to, thật đậm: “Bác Hồ”. Y Hoa viết xong, bỗng bao nhiêu tiếng cùng hò reo: 
	- Ôi, Chữ cô giáo này! Nhìn kìa! 
	- A, Chữ! Chữ cô giáo! 
	 Hà Đình Cẩn 
- Luyện tập: 
Bài 2) Tìm những tiếng có nghĩa: 
 a) Chỉ khác nhau ở âm đ ầu tr hay ch 
 M : trao (trao đ ổi) - chao (chao liệng) 
 trao đ ổi / chao liệng ; trắc trở / chắc chắn 
 trung thành / chung thủy ; 
 trăng tròn/ chăng dây; 
 tr ư ng bày / bánh ch ư ng 
 trừng phạt / chừng mực ; 
 truyền đ ạt / chuyền cành 
trở 
trả 
Kết luận 
Nhà phê bình và truyện của nhà vua 
cho 
Truyện 
chẳng 
chê 
Chính tả (Nghe - viết) 
Buôn Chư Lênh đón cô giáo 

Tài liệu đính kèm:

  • pptbai_giang_chinh_ta_lop_5_tuan_15_nghe_viet_buon_chu_lenh_don.ppt