Bài giảng Chính tả Lớp 5 - Tuần 15: Nghe viết Buôn Chư Lênh đón cô giáo - Năm học 2022-2023

Bài giảng Chính tả Lớp 5 - Tuần 15: Nghe viết Buôn Chư Lênh đón cô giáo - Năm học 2022-2023

 Y Hoa lấy trong gùi ra một trang giấy, trải lên sàn nhà. Mọi người im phăng phắc. Y Hoa nghe rõ cả tiếng đập trong lồng ngực mình. Quỳ hai gối lên sàn, cô viết hai chữ thật to, thật đậm: “Bác Hồ”. Y Hoa viết xong, bỗng bao nhiêu tiếng cùng hò reo:

 - Ôi, Chữ cô giáo này! Nhìn kìa!

 - A, Chữ! Chữ cô giáo!

 

pptx 11 trang Bình Nhi 24/06/2023 1580
Bạn đang xem tài liệu "Bài giảng Chính tả Lớp 5 - Tuần 15: Nghe viết Buôn Chư Lênh đón cô giáo - Năm học 2022-2023", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Thứ hai ngày 12 tháng 12 năm 2022 
Chính tả (Nghe – viết) 
Buôn Chư Lênh đón cô giáo 
Khởi động 
HS viết các từ chỉ khác nhau ở âm đầu ch/tr 
Chính tả 
Buôn Chư Lênh đón cô giáo 
Hà Đình Cẩn 
 Y Hoa lấy trong gùi ra một trang giấy, trải lên sàn nhà. Mọi người im phăng phắc. Y Hoa nghe rõ cả tiếng đập trong lồng ngực mình. Quỳ hai gối lên sàn, cô viết hai chữ thật to, thật đậm: “ Bác Hồ”. Y Hoa viết xong, bỗng bao nhiêu tiếng cùng hò reo: 
 - Ôi , Chữ cô giáo này! Nhìn kìa! 
 - A , Chữ! Chữ cô giáo! 
Chính tả 
Buôn Chư Lênh đón cô giáo 
- Đoạn văn cho em biết điều gì? 
- Đoạn văn nói lên tấm lòng của bà con Tây Nguyên đối với cô giáo và cái chữ. 
Chính tả 
Buôn Chư Lênh đón cô giáo 
- Đọc thầm đoạn văn, tìm những từ khó khi viết chính tả. 
Hà Đình Cẩn 
	 Y Hoa lấy trong gùi ra một trang giấy, trải lên sàn nhà. Mọi người im phăng phắc. Y Hoa nghe rõ cả tiếng đập trong lồng ngực mình. Quỳ hai gối lên sàn, cô viết hai chữ thật to, thật đậm: “ Bác Hồ”. Y Hoa viết xong, bỗng bao nhiêu tiếng cùng hò reo: 
	- Ôi , Chữ cô giáo này! Nhìn kìa! 
	- A , Chữ! Chữ cô giáo ! 
Chính tả 
- Viết từ khó vào bảng con 
t rải lên 
l ồng ngực 
p hăng phắc 
Y Hoa 
s àn nhà 
Chính tả 
Buôn Chư Lênh đón cô giáo 
- Nghe-Vieát : 
- Kieåm tra loãi: 
Hà Đình Cẩn 
	 Y Hoa lấy trong gùi ra một trang giấy, trải lên sàn nhà. Mọi người im phăng phắc. Y Hoa nghe rõ cả tiếng đập trong lồng ngực mình. Quỳ hai gối, cô viết hai chữ thật to, thật đậm: “ Bác Hồ”. Y Hoa viết xong, bỗng bao nhiêu tiếng cùng hò reo: 
	- Ôi , Chữ cô giáo này! Nhìn kìa! 
	- A , Chữ! Chữ cô giáo! 
Chính tả 
Buôn Chư Lênh đón cô giáo 
Luyện tập 
Bài 2: Tìm những tiếng có nghĩa. 
 a) Chỉ khác nhau ở âm đầu tr hay ch . 
 M: trao (trao đổi) – chao (chao liệng) 
- tra (tra lúa) / cha (cha mẹ) ; trà (uống trà) / chà (chà sát) 
- trả (trả lại) / chả (chả giò) ; trao (trao cho)/ chao (chao cánh) 
- tro (tro bếp) / cho (cho quà); trông (trông đợi) / chông (chông gai) 
- trồi (trồi lên)/ chồi (chồi cây); trống (đánh trống)/ chống (chống gậy) 
 Một ông vua tự là mình có tài văn nên rất hay viết truyện. của vua rất nhạt nhẽo nhưng vì sợ vua nên ai dám bai. Chỉ có một nhà phê bình dám nói sự thật . Vua tức giận tống ông vào ngục. 
 Thời gian sau , vua lại tự do cho nhà phê bình, mời ông đến dự tiệc, thưởng thức sáng tác mới. Khi vua yêu cầu nhà phê bình nêu nhận xét , ông bước nhanh về phía mấy người lính canh và nói : 
 - Xin hãy đưa tôi lại nhà giam! 
3. Tìm tiếng thích hợp với mỗi ô trống : 
a) Những tiếng có chứa âm đầu là tr hay ch . 
Truyện 
chẳng 
chê 
trở 
trả 
cho 
Nhà phê bình và truyện của vua 
Buôn Chư Lênh đón cô giáo 
Chính tả 
 Một ông vua tự là mình có tài văn nên rất hay viết truyện. của vua rất nhạt nhẽo nhưng vì sợ vua nên ai dám bai. Chỉ có một nhà phê bình dám nói sự thật . Vua tức giận tống ông vào ngục . 
 Thời gian sau , vua lại tự do cho nhà phê bình, mời ông đến dự tiệc, thưởng thức sáng tác mới. Khi vua yêu cầu nhà phê bình nêu nhận xét , ông bước nhanh về phía mấy người lính canh và nói : 
 - Xin hãy đưa tôi lại nhà giam! 
3. Tìm tiếng thích hợp với mỗi ô trống: 
a) Những tiếng có chứa âm đầu là tr hay ch . 
Truyện 
chẳng 
chê 
trở 
trả 
cho 
Nhà phê bình và truyện của vua 
 Câu nói của nhà phê bình ở cuối câu chuyện cho thấy ông đánh giá sáng tác mới của nhà vua thế nào? 
 Câu nói của nhà phê bình ngụ ý: Sáng tác mới của vua rất dở. 
Chính tả 
Buôn Chư Lênh đón cô giáo 
Vận dụng 
- Chọn một số vở học sinh viết chữ sạch đẹp không mắc lỗi cho cả lớp xem. 
- Nhận xét tiết học. 
- Nhắc nhở học sinh mắc lỗi chính tả về nhà viết lại các từ đã viết sai. Xem trước bài chính tả sau. 
- Về nhà chọn một đoạn văn khác trong bài viết lại cho đẹp hơn. 

Tài liệu đính kèm:

  • pptxbai_giang_chinh_ta_lop_5_tuan_15_nghe_viet_buon_chu_lenh_don.pptx