Giáo án môn Toán Lớp 5 - Tiết 139: Ôn tập về tính diện tích, thể tích một số hình, Luyện tập (Trang 169), Luyện tập chung (Trang 169)

Giáo án môn Toán Lớp 5 - Tiết 139: Ôn tập về tính diện tích, thể tích một số hình, Luyện tập (Trang 169), Luyện tập chung (Trang 169)

I-MỤC TIÊU

 -Thuộc công thức tính diện tích và thể tích các hình đã học.

 -Vận dụng tính diện tích, thể tích một số hình trong thực tế .

 - Bài tập cần làm : Bài 2, 3. (trang 168)

-Biết tính thể tích và diện tích trong các trường hợp đơn giản.

 - Bài tập cần làm : Bài 1, 2. (trang 169-trên)

-Biết thực hành tính diện tích và thể tích các hình đã học.

 - Bài tập cần làm : Bài 1, 2. (trang 169- Dưới)

II-ĐỒ DÙNG DẠY HỌC

- Bảng phụ

 

doc 3 trang loandominic179 9100
Bạn đang xem tài liệu "Giáo án môn Toán Lớp 5 - Tiết 139: Ôn tập về tính diện tích, thể tích một số hình, Luyện tập (Trang 169), Luyện tập chung (Trang 169)", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Môn: Toán
Tiết 139: Ôn tập về tính diện tích, thể tích một số hình; Luyện tập (trang 169); Luyện tập chung (trang 169); 
I-MỤC TIÊU
	-Thuộc công thức tính diện tích và thể tích các hình đã học.
	-Vận dụng tính diện tích, thể tích một số hình trong thực tế .
	- Bài tập cần làm : Bài 2, 3. (trang 168)
-Biết tính thể tích và diện tích trong các trường hợp đơn giản.
	- Bài tập cần làm : Bài 1, 2. (trang 169-trên)
-Biết thực hành tính diện tích và thể tích các hình đã học.
	- Bài tập cần làm : Bài 1, 2. (trang 169- Dưới)
II-ĐỒ DÙNG DẠY HỌC 
Bảng phụ 
III-CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU 
Hoạt động dạy
Hoạt động học
1-ỔN ĐỊNH LỚP 
2.KIỂM TRA BÀI CŨ:
- Kiểm tra sự chuẩn bị của HS.
3.BÀI MỚI 
3.1-GIỚI THIỆU BÀI 
-Giới thiệu trực tiếp . 
-HS hát vui.
- HS thực hiện theo yêu cầu của GV. 
-HS lắng nghe.
3.2-DẠY BÀI MỚI : 
3.2-1-Ôn tập tính công thức tính diện tích , thể tích
-GV treo mô hình hình hộp chữ nhật .
-Hãy nêu tên hình ?
- GV cho HS viết công thức tính diện tích xung quanh, diện tích toàn phần, tính thể của hình này
-Gv yêu cầu HS dựa vào các công thức vừa ghi phát biểu thành lời quy tác tính. 
*Làm tương tự với hình lập phương.
3.2-2-Luyện tập – Thực hành
Bài 2 : 
- GV đính bảng phụ
-GV gọi 1 HS đọc đề toán. 
-GV tổ chức hướng dẫn và sau đó cho HS làm bài vào vở, đồng thời 1 HS làm trên bảng nhóm ,
-Tổ chức HS trình bày bài làm.
-Tổ chức HS nhận xét bài làm.
- Gv nhận xét, kết luận bài đúng.
Bài 3 : 
- GV đính bảng phụ
-GV gọi 1 HS đọc đề toán. 
-GV tổ chức hướng dẫn tìm hiểu đề bài.
- GV yêu cầu HS trao đổi cách làm bài.
- Cho HS nêu cách làm.
- HS làm bài vào vở, đồng thời 1 cặp HS làm trên bảng nhóm (với thời gian 7 phút)
-Tổ chức HS trình bày bài làm.
 -Tổ chức HS nhận xét bài làm.
- Gv nhận xét, kết luận bài đúng.
-Hình hộp chữ nhật .
- 1 em viết vào bảng nhóm, cả lớp viết vào bảng con.
 Sxq = (a+b) x 2 x c
 Stp = (a+b) x 2 x c + 2 x a x b 
 V = a x b x c
-Chu vi đáy nhân với chiều cao .
 * a , b phải cùng đơn vị đo .
-Diện tích toàn phần bằng diện tích xung quanh cộng với diện tích hai đáy.
-Thể tích hình hộp chữ nhật bằng tích ba kích thước ( cùng đơn vị đo )
-1 HS đọc đề toán nêu được:
- Bài tập có 2 yêu cầu:
+Tính thể tích cái hộp hình lập phương.
+ Tính diện tích giấy màu dùng dán các mặt ngoài của hộp= Tính S toàn phần
-HS trình bày bài làm.
- HS nhận xét bài làm của bạn.
- HS chữa bài (nếu sai)
*Bài giải :
a)Thể tích cái hộp hình lập phương :
 10 x 10 x 10 = 1000(cm3)
b)Diện tích giấy màu cần dán chính là diện tích toàn phần của hình lập phương . Vậy diện tích giấy màu cần dùng là :
 10 x 10 x 6 = 600(cm2)
 Đáp số : a)1000cm3
b)600cm2
-1 HS đọc đề toán. 
- HS tham gia trả lời câu hỏi.
- Hs trao đổi với bạn bên cạnh cách làm bài toán.
- Đại diện bạn nêu cách làm trước lớp.
- HS thực hiện theo yêu cầu của GV.
-HS trình bày bài làm.
- HS nhận xét bài làm của bạn.
- HS chữa bài (nếu sai)
*Bài giải :
 Thể tích bể nước :
 2 x 1,5 x 1 = 3(m3)
Thời gian để vòi chảy đầy bể :
 3 : 0,5 = 6(giờ )
 Đáp số : 6 giờ
*GV tổ chức HS làm bài:
Bài 1, 2. (trang 169-trên và dưới) tương tự như trên.
- HS thực hiện theo sự tổ chức của GV.
4-CỦNG CỐ , DẶN DÒ :
- GV hỏi lại bài.
-Giáo dục HS thực hiện cẩn thận.
-GV tổng kết tiết học .
-Dặn HS về nhà xem lại các BT đã
 làm và chuẩn bị bài sau .
-HS thực hiện theo yêu cầu của GV.
-HS lắng nghe.
-HS lắng nghe.
-HS lắng nghe.

Tài liệu đính kèm:

  • docgiao_an_mon_toan_lop_5_tiet_139_on_tap_ve_tinh_dien_tich_the.doc