Bài giảng Chính tả Lớp 5 - Tuần 13: Nghe viết Hành trình của bầy ong - Năm học 2022-2023 - Hà Bảo Ngọc

Bài giảng Chính tả Lớp 5 - Tuần 13: Nghe viết Hành trình của bầy ong - Năm học 2022-2023 - Hà Bảo Ngọc

 Bầy ong rong ruổi trăm miền

Rù rì đôi cánh nối liền mùa hoa.

 Nối rừng hoang với biển xa

Đất nơi đâu cũng tìm ra ngọt ngào.

 (Nếu hoa có ở trời cao

Thì bầy ong cũng mang vào mật thơm)

 Chắt trong vị ngọt mùi hương

Lặng thầm thay những con đường ong bay.

 Trải qua mưa nắng vơi đầy

Men trời đất đủ làm say đất trời.

 Bầy ong giữ hộ cho người

Những mùa hoa đã tàn phai tháng ngày.

 Nguyễn Đức Mậu

 

pptx 16 trang Bình Nhi 24/06/2023 2500
Bạn đang xem tài liệu "Bài giảng Chính tả Lớp 5 - Tuần 13: Nghe viết Hành trình của bầy ong - Năm học 2022-2023 - Hà Bảo Ngọc", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Thứ ba ngày 29 tháng 11 năm 2022 
Chính tả: Nhớ - viết 
Hành trình của bầy ong 
Thứ ba ngày 29 tháng 11 năm 2022 
Chính tả: Nhớ - viết 
Hành trình của bầy ong 
I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT: 
+ Nhớ – viết đúng bài chính tả, trình bày đúng các câu thơ lục bát. 
- Làm được BT2a và BT3b. 
 + Rèn KN viết đúng chính tả, trình bài đúng thể thơ lục bát. 
+ Năng lực tự chủ và tự học, năng lực giao tiếp và hợp tác, năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo, năng lực văn học, năng lực ngôn ngữ, năng lực thẩm mĩ. 
 + Giáo dục HS ý thức rèn chữ, giữ vở, trung thực. 
Em hãy đọc thuộc lòng hai khổ th ơ cuối của bài th ơ 
 “ Hành trình của bầy ong”. 
 Bầy ong rong ruổi trăm miền 
Rù rì đôi cánh nối liền mùa hoa. 
 Nối rừng hoang với biển xa 
Đất nơi đâu cũng tìm ra ngọt ngào. 
 (Nếu hoa có ở trời cao 
Thì bầy ong cũng mang vào mật thơm) 
 Chắt trong vị ngọt mùi hương 
Lặng thầm thay những con đường ong bay. 
 Trải qua mưa nắng vơi đầy 
Men trời đất đủ làm say đất trời. 
 Bầy ong giữ hộ cho người 
Những mùa hoa đã tàn phai tháng ngày. 
 Nguyễn Đức Mậu 
Hành trình của bầy ong 
Bài thơ ca ngợi loài ong chăm chỉ, cần cù, làm một công việc vô cùng hữu ích cho đời: nối các mùa hoa, giữ hộ cho người những mùa hoa đã tàn phai. 
Ý nghĩa của bài thơ là gì ? 
Chính tả : N hớ - viết 
Hành trình của bầy ong 
Viết từ khó 
 Bầy ong rong ruổi trăm miền 
Rù rì đôi cánh nối liền mùa hoa. 
 Nối rừng hoang với biển xa 
Đất nơi đâu cũng tìm ra ngọt ngào. 
 (Nếu hoa có ở trời cao 
Thì bầy ong cũng mang vào mật thơm) 
 Chắt trong vị ngọt mùi hương 
Lặng thầm thay những con đường ong bay. 
 Trải qua mưa nắng vơi đầy 
Men trời đất đủ làm say đất trời. 
 Bầy ong giữ hộ cho người 
Những mùa hoa đã tàn phai tháng ngày. 
 Nguyễn Đức Mậu 
Hành trình của bầy ong 
Lưu ý : 
rong ruổi 
rù rì 
nối liền 
uổi 
iên 
lặng thầm 
âm 
Hướng dẫn trình bày 
Hành trình của bầy ong 
 Bầy ong rong ruổi trăm miền 
Rù rì đôi cánh nối liền mùa hoa. 
 Nối rừng hoang với biển xa 
Đất nơi đâu cũng tìm ra ngọt ngào. 
 (Nếu hoa có ở trời cao 
Thì bầy ong cũng mang vào mật thơm) 
 Chắt trong vị ngọt mùi hương 
Lặng thầm thay những con đường ong bay. 
 Trải qua mưa nắng vơi đầy 
Men trời đất đủ làm say đất trời. 
 Bầy ong giữ hộ cho người 
Những mùa hoa đã tàn phai tháng ngày. 
 Nguyễn Đức Mậu 
2 ô 
1 ô 
1 dòng 
Viết chính tả 
Hành trình của bầy ong 
 Bầy ong rong ruổi trăm miền 
 Rù rì đôi cánh nối liền mùa hoa 
 Nối rừng hoang với biển xa 
 Đất nơi đâu cũng tìm ra ngọt ngào. 
 (Nếu hoa có ở trời cao 
 Thì bầy ong cũng mang vào mật thơm) 
 Chắt trong vị ngọt mùi hương 
 Lặng thầm thay những con đường ong bay 
 Trải qua mưa nắng vơi đầy 
 Men trời đất đủ làm say đất trời. 
 Bầy ong giữ hộ cho người 
 Những mùa hoa đã tàn phai tháng ngày . 
 Nguyễn Đức Mậu 
 a ) Viết các từ ngữ chứa những tiếng sau : 
- sâm : nhân sâm, củ sâm, chim sâm cầm, sâm sẩm tối. 
- x âm: xâm nhập, xâm xấp, xâm lấn, xâm phạm,... 
- s ương: sương gió, sương mù, sương muối, sung sướng ,... 
- x ương: xương tay, xương chân, xương sườn, còng xương , 
- s ưa: say sưa, sửa chữa, cốc sữa, con sứa , 
- x ưa: ngày xưa, xưa kia, xa xưa , 
- s iêu: siêu nước, siêu nhân, siêu âm, siêu sao , 
- xiêu: xiêu vẹo, xiêu lòng, liêu xiêu, nhà xiêu, 
Đàn bò vàng trên đồng cỏ anh anh 
Gặm cả hoàng hôn, gặm buổi chiều ót lại. 
 Theo Nguyễn Đức Mậu 
s 
x 
x 
3. Điền vào chỗ trống: 
a) s hay x ? 
- Viết lại các lỗi sai chính tả. 
- Ghi nhớ quy tắc chính tả s/x để vận dụng 
- Chuẩn bị bài sau 
Vận dụng, trải nghiệm 
Chúc các em học tốt 

Tài liệu đính kèm:

  • pptxbai_giang_chinh_ta_lop_5_tuan_13_nghe_viet_hanh_trinh_cua_ba.pptx