Bài giảng Mĩ thuật Lớp 5 - Bài 22: Tìm hiểu kiểu chữ in hoa, Nét thanh, nét đậm - Nguyễn Thị Bích Ngọc

Bài giảng Mĩ thuật Lớp 5 - Bài 22: Tìm hiểu kiểu chữ in hoa, Nét thanh, nét đậm - Nguyễn Thị Bích Ngọc

* GV Tóm tắt :

+ Dòng chữ in hoa có chiều cao của các chữ không thay đổi

+ Chữ in hoa nét thanh, nét đậm có nét to, nét nhỏ

+ Chữ nét thanh, nét đậm có các nét đưa lên, đưa ngang là nét thanh, kéo xuống là nét đậm.

Hoạt động 4 : Nhận xét, đánh giá.

 - Nhận xét về :

 Hình dáng chữ.

 Màu sắc.

 Cách vẽ màu của chữ và nền.

 

ppt 16 trang loandominic179 5590
Bạn đang xem tài liệu "Bài giảng Mĩ thuật Lớp 5 - Bài 22: Tìm hiểu kiểu chữ in hoa, Nét thanh, nét đậm - Nguyễn Thị Bích Ngọc", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
 Mĩ thuật 5Giỏo viờn: Nguyễn Thị Bớch Ngọckiểm tra đồ dùng học tập Vở tập vẽ Bút chì Mầu vẽ Bài 22 : Vẽ trang tríTìm hiểu về kiểu chữ in hoa nét thanh, nét đậm * Hoạt động 1 : Quan sát và nhận xét.CHĂM HỌC+ Đõu là mẫu chữ nột thanh nột đậm?+ Dựa vào đặc điểm nào để nhận ra mẫu chữ nột thanh nột đậm?+ Mẫu chữ nột thanh nột đậm dựng để làm gỡ?Dạy tốt – học tốt Dạy tốt – học tốt+ Đõy là mẫu chữ nột thanh nột đậm.+ Chữ nột thanh nột đậm là trong một con chữ cú nột to, nột nhỏ.+ Chữ nột thanh nột đậm được dựng để trang trớ tờn sỏch, bỏo . * GV Tóm tắt :	+ Dòng chữ in hoa có chiều cao của các chữ không thay đổi	+ Chữ in hoa nét thanh, nét đậm có nét to, nét nhỏ	+ Chữ nét thanh, nét đậm có các nét đưa lên, đưa ngang là nét thanh, kéo xuống là nét đậm. * Một số kiểu chữ in hoa nét thanh nét đậm 1Dạy tốt – học tốtDạy tốt – học tốt234Bước 1: Xác đinh vị trí, tỉ lệ chiều cao, chiều dài của dòng chữ :Bước 2: Phân chia khoảng cách giưa các chữ và con chữ.Bước 3: Xác định tỉ lệ nét thanh với nét đậm và phác chi tiết . Bước 4: Tô màu và hoàn thiện khẩu hiệu. * Hoạt động 2 :Tìm hiểu cách kẻ chữ. * Những nét đưa lên, đưa ngang là nét thanh * Những nét kéo xuống là nét đậm* Bố cục dòng chữ phải cân đối với trang giấy* Các chữ tô cùng một màu, nền một màu * Bài của các bạn HS : *Hoạt động 3 :Thực hành * Hoạt động 4 : Nhận xét, đánh giá. - Nhận xét về : Hình dáng chữ. Màu sắc. Cách vẽ màu của chữ và nền.Giờ học kết thúcxin cảm ơn các thầy cô giáo về dự * Hãy so sánh sự giống và khác nhau của 2 dòng chữ :12 Thi đua dạy tốt học tốtDạy tốt – học tốt1234 *Câu hỏi thảo luận . Dòng chữ nào là kiểu chữ in hoa nét thanh nét đậm ? * Bài của các bạn HS :

Tài liệu đính kèm:

  • pptbai_giang_mi_thuat_lop_5_bai_22_tim_hieu_kieu_chu_in_hoa_net.ppt