Bài giảng Mĩ thuật Lớp 5 - Bài 12: Vẽ mẫu có hai mẫu vật

Bài giảng Mĩ thuật Lớp 5 - Bài 12: Vẽ mẫu có hai mẫu vật

 Bước 1: Phác khung hình chung và khung hình riêng của từng vật mẫu.

 * Bước 2: vẽ phác nét chính của vật mẫu.

 * Bước 3: Vẽ nét chi tiết, chỉnh sửa cho giống với mẫu.

 * Bước 4: Phân mảng đậm nhạt và vẽ đậm nhạt bằng bút chì đen.

3.Thực hành:

Vẽ theo mẫu đã đặt sẵn và vẽ đậm nhạt bằng bút chì đen.

4. NHẬN XÉT – ĐÁNH GIÁ

Bố cục hợp lý với phần giấy vẽ chưa?

 Hình vẽ gần giống mẫu chưa?

Bài thể hiện được 3 mức độ đậm nhạt chưa?

 

ppt 15 trang loandominic179 8430
Bạn đang xem tài liệu "Bài giảng Mĩ thuật Lớp 5 - Bài 12: Vẽ mẫu có hai mẫu vật", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
MĨ THUẬT 5Bài 12: Vẽ theo mẫuVẽ mẫu có hai vật mẫu Hoạt động 1: Quan sát, nhận xét3MiệngCổThânĐáyCuốngThân45 2. Cách vẽ.6 Bước 1: Phác khung hình chung và khung hình riêng của từng vật mẫu. HƯỚNG DẪN CÁCH VẼ7 Bước 1: Phác khung hình chung và khung hình riêng của từng vật mẫu. * Bước 2: vẽ phác nét chính của vật mẫu. * Bước 3: Vẽ nét chi tiết, chỉnh sửa cho giống với mẫu. 8 Bước 1: Phác khung hình chung và khung hình riêng của từng vật mẫu. * Bước 2: vẽ phác nét chính của vật mẫu. * Bước 3: Vẽ nét chi tiết, chỉnh sửa cho giống với mẫu. * Bước 4: Phân mảng đậm nhạt và vẽ đậm nhạt bằng bút chì đen.91324Bố cụclệchBố cụccân đốiBố cụcnhỏ quáBố cụcto quá* Một số bài mẫu vẽ chì.* Một số bài vẽ màu của học sinh năm học trước:3.Thực hành:+ Vẽ theo mẫu đã đặt sẵn và vẽ đậm nhạt bằng bút chì đen. 4. NHẬN XÉT – ĐÁNH GIÁBố cục hợp lý với phần giấy vẽ chưa? Hình vẽ gần giống mẫu chưa?Bài thể hiện được 3 mức độ đậm nhạt chưa? DẶN DÒ:Chuẩn bị đất nặn tiết sau tập nặn dáng ngườiBÀI HỌC KẾT THÚC 

Tài liệu đính kèm:

  • pptbai_giang_mi_thuat_lop_5_bai_12_ve_mau_co_hai_mau_vat.ppt