Bài giảng Đạo đức Lớp 5 - Bài: Kính già, yêu trẻ (Tiết 1)

Bài giảng Đạo đức Lớp 5 - Bài: Kính già, yêu trẻ (Tiết 1)

Hoạt động 1 : Đóng vai xử lí tình huống

Sau một đêm mưa , đường trơn như bôi mỡ.Tan học về , các bạn học sinh phải men theo bờ cỏ, lần từng bước để khỏi trượt chân ngã. Chợt một cụ già và một em nhỏ từ phía trước đi tới . Vất vả lắm hai bà cháu mới đi được một quãng ngắn .

 

ppt 19 trang Thu Yến 02/04/2024 250
Bạn đang xem tài liệu "Bài giảng Đạo đức Lớp 5 - Bài: Kính già, yêu trẻ (Tiết 1)", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Nếu thấy bạn làm việc sai trái , em sẽ chọn cách ứng xử nào ? Vì sao ? 
 a. Bao che cho bạn . 
 b. Khuyên ngăn bạn . 
 c. Không chơi với bạn nữa . 
Bài cũ : 
Đạo đức : 
 KÍNH GIÀ, YÊU TRẺ ( tiết 1 ) 
Hoạt động 1 : Đóng vai xử lí tình huống . 
Hoạt động 2 : Tìm hiểu truyện “ Sau đêm mưa .” 
Hoạt động 3 : Thế nào là thể hiện tình cảm kính già , yêu trẻ . 
 KÍNH GIÀ, YÊU TRẺ ( tiết 1 ) 
 Hoạt động 1 : Đóng vai xử lí tình huống 
 Sau một đêm mưa , đường trơn như bôi mỡ.Tan học về , các bạn học sinh phải men theo bờ cỏ , lần từng bước để khỏi trượt chân ngã . Chợt một cụ già và một em nhỏ từ phía trước đi tới . Vất vả lắm hai bà cháu mới đi được một quãng ngắn . 
 Em sẽ làm gì nếu đang ở trong nhóm các bạn học sinh đó ? 
Đạo đức : 
Thứ hai ngày 10 tháng 11 năm 2008 
Đạo đức : 
 KÍNH GIÀ, YÊU TRẺ ( tiết 1 ) 
Hoạt động 2 : Tìm hiểu truyện “ Sau đêm mưa ” 
Hoạt động 2 : Tìm hiểu truyện “ Sau đêm mưa ” 
Đạo đức : 
 KÍNH GIÀ, YÊU TRẺ ( tiết 1 ) 
1 
2 
3 
4 
5 
Câu hỏi thảo luận : 
Câu 1 : Các bạn học sinh trong truyện đã làm gì khi gặp bà cụ và em bé ? 
 Câu 2 : Tại sao bà cụ cảm ơn các bạn ? 
 Câu 3 : Em có suy nghĩ gì về việc làm của các bạn trong truyện ? 
Đạo đức : 
 KÍNH GIÀ, YÊU TRẺ ( tiết 1 ) 
Ghi nhớ : 
 Người già và trẻ em là những người cần được quan tâm , giúp đỡ ở mọi nơi , mọi lúc . Kính già , yêu trẻ là truyền thống tốt đẹp của dân tộc ta . 
Yêu trẻ , trẻ đến nhà ; Kính già , già để tuổi cho . 
 Tục ngữ 
Đạo đức : 
KÍNH GIÀ , YÊU TRẺ ( tiết1 ) 
Hoạt động 3 : Thế nào là thể hiện tình cảm kính già , yêu trẻ . 
 a)Chào hỏi , xưng hô lễ phép với người già . 
 b)Kể chuyện cho em nhỏ nghe . 
 c)Quát nạt em nhỏ . 
 d)Dùng hai tay khi đưa vật gì đó cho người già . 
 đ)Nhường ghế cho người già và em nhỏ khi đi trên xe . 
 e)Không đưa các cụ già , em nhỏ khi qua đường . 
Bài tập 1 : Điền vào ô trống chữ Đ trước những hành vi thể hiện tình cảm kính già , yêu trẻ và chữ S trước những hành vi chưa thể hiện sự kính già , yêu trẻ dưới đây : 
PHIẾU BÀI TẬP 
Đ 
S 
Đ 
Đ 
S 
Đ 
a)Chào hỏi , xưng hô lễ phép với người già . 
b)Kể chuyện cho em nhỏ nghe . 
c)Quát nạt em nhỏ . 
d)Dùng hai tay khi đưa vật gì đó cho người già . 
đ)Nhường ghế cho người già và em nhỏ khi đi trên xe . 
e)Không đưa các cụ già , em nhỏ khi qua đường . 
 Điền vào ô trống chữ Đ trước những hành vi thể hiện tình cảm kính già , yêu trẻ và chữ S trước những hành vi chưa thể hiện sự kính già , yêu trẻ dưới đây : 
Đạo đức : Kính già , yêu trẻ . 
 Đạo đức : 
KÍNH GIÀ , YÊU TRẺ ( tiết1 ) 
Ghi nhớ : 
 Người già và trẻ em là những người cần được quan tâm , giúp đỡ ở mọi nơi , mọi lúc . Kính già , yêu trẻ là truyền thống tốt đẹp của dân tộc ta . 
Yêu trẻ , trẻ đến nhà ; Kính già , già để tuổi cho . 
 Tục ngữ 
Trò chơi :Rung chuông vàng 
C©u 1 : Trên đường đi học , thấy một em bé bị lạc , đang khóc tìm mẹ , em sẽ : 
 An ủi em bé . 
b) An ủi em bé và giúp em tìm mẹ . 
c) Mặc em bé , không quan tâm . 
§¸p ¸n : b 
00 
01 
02 
03 
04 
05 
Thấy hai em bé đang đánh nhau để tranh giành đồ chơi , em sẽ : 
 Không can thiệp . 
b) Khuyên ngăn hai em bé . 
c) Khuyên ngăn và hướng dẫn hai em cùng chơi . 
§¸p ¸n : c 
C©u 2: 
00 
01 
02 
03 
04 
05 
C©u 3 : Đang chơi cùng cacù bạn thì có một cụ già đến hỏi đường , em sẽ : 
 Để bạn khác giúp bà cụ . 
b) Không quan tâm . 
c) Ngừng chơi , hướng dẫn đường đi cho cụ . 
§¸p ¸n : c 
00 
01 
02 
03 
04 
05 
4 
3 
2 
1 
0 
Đạo đức : 
KÍNH GIÀ , YÊU TRẺ ( tiết1 ) 
Ghi nhớ : 
 Người già và trẻ em là những người cần được quan tâm , giúp đỡ ở mọi nơi , mọi lúc . Kính già , yêu trẻ là truyền thống tốt đẹp của dân tộc ta . 
Yêu trẻ , trẻ đến nhà ; Kính già , già để tuổi cho . 
 Tục ngữ 
Kính chúc quý thầy cơ sức khoẻ. 
Chúc các em chăm ngoan, học giỏi. 

Tài liệu đính kèm:

  • pptbai_giang_dao_duc_lop_5_bai_kinh_gia_yeu_tre_tiet_1.ppt