Bài giảng Đạo đức Lớp 5 - Chủ đề: Bảo vệ môi trường

Bài giảng Đạo đức Lớp 5 - Chủ đề: Bảo vệ môi trường

Bài 1: Đúng giơ thẻ ghi chữ Đ, sai giơ thẻ ghi chữ S trước những việc làm ở nơi cộng cộng mà em tán thành:

a) Giữ yên lặng, đi nhẹ, nói khẽ.

b)Vứt rác tuỳ ý khi không có ai nhìn thấy.

c) Đá bóng trên đường giao thông.

d) Xếp hàng khi cần thiết.

đ) Đi vệ sinh đúng nơi quy định.

e) Đổ nước thải xuống đường.

Giữ trật tự, vệ sinh nơi công cộng giúp cho công việc của con người được thuận lợi, môi trường trong lành, có lợi cho sức khoẻ.

Để bảo vệ môi trường mỗi chúng ta phải làm gì ?

+ Biết giữ gìn các công trình công cộng, các di tích LS và di tích văn hóa .

+ Không vứt rác bừa bãi

+ Không viết bậy lên tường các công trình

+ Chăm sóc cây xanh

 

ppt 19 trang loandominic179 13700
Bạn đang xem tài liệu "Bài giảng Đạo đức Lớp 5 - Chủ đề: Bảo vệ môi trường", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
VÒ dù giê m«n : §¹o ®øc dµnh cho ®Þa ph­¬ng Lớp 5NhiÖt liÖt chµo mõng Quý thÇy c« §¹o ®øc dµnh cho ®Þa ph­¬ng - TuÇn 34KiÓm tra bµi cò?Bài :Chủ đề về bảo vệ môi trường Bày tỏ ý kiến : Việc làm nào đúng Đ, việc làm nào sai SHo¹t ®éng 1:a. Nhæ cá, ch¨m sãc c©y ë trong v­ên tr­êng b. Ch¹y nh¶y ë xung quanh gèc c©yc. Vøt r¸c ®óng n¬i qui ®Þnhd.Röa tay vµo bÓ n­íc e. BÎ cµnh, h¸i hoa +Em ®· lµm g× ®Ó b¶o vÖ m«i tr­êng n¬i c«ng céng?Bài 1: Đúng giơ thẻ ghi chữ Đ, sai giơ thẻ ghi chữ S trước những việc làm ở nơi cộng cộng mà em tán thành:a) Giữ yên lặng, đi nhẹ, nói khẽ.b)Vứt rác tuỳ ý khi không có ai nhìn thấy.c) Đá bóng trên đường giao thông.d) Xếp hàng khi cần thiết. đ) Đi vệ sinh đúng nơi quy định.e) Đổ nước thải xuống đường. SSSQuan sát tình huống và thảo luận nhóm :Ho¹t ®éng 2:Vứt rác vào đâu bây giờ ?Vứt rác đúng chỗ cũng là một nét văn hoá !Giữ trật tự, vệ sinh nơi công cộng giúp cho công việc của con người được thuận lợi, môi trường trong lành, có lợi cho sức khoẻ... Thi vẽ tranh hoặc khẩu hiệu về bảo vệ môi trường Ho¹t ®éng 3:- Để bảo vệ môi trường mỗi chúng ta phải làm gì ?+ Biết giữ gìn các công trình công cộng, các di tích LS và di tích văn hóa .+ Không vứt rác bừa bãi + Không viết bậy lên tường các công trình + Chăm sóc cây xanh Xin chân thành cảm ơn quý thầy côvà các em học sinh 

Tài liệu đính kèm:

  • pptbai_giang_dao_duc_lop_5_chu_de_bao_ve_moi_truong.ppt