Bài giảng Đạo đức Lớp 5 - Bài 16: Bảo vệ cái đúng cái tốt (Tiết 1) - Năm học 2022-2023 - Mai Xuân Minh

Bài giảng Đạo đức Lớp 5 - Bài 16: Bảo vệ cái đúng cái tốt (Tiết 1) - Năm học 2022-2023 - Mai Xuân Minh

 Tranh vẽ cảnh gì?

+ Tranh 1 vẽ HS lớp 5 đón các em HS lớp 1 trong ngày khai giảng.

+ Tranh 2 vẽ các bạn HS lớp 5 đang chuẩn bị học.

+ Tranh 3 vẽ bạn HS lớp 5 học bài rất chăm được bố khen.

- Học sinh lớp 5 có gì khác so với học sinh các khối lớp khác?

- HS lớp 5 là lớp lớn nhất trường

 

ppt 18 trang Bình Nhi 30/06/2023 460
Bạn đang xem tài liệu "Bài giảng Đạo đức Lớp 5 - Bài 16: Bảo vệ cái đúng cái tốt (Tiết 1) - Năm học 2022-2023 - Mai Xuân Minh", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Đạo đức 
Em là học sinh lớp 5 
( Tiết 1 ) 
Hoạt đ ộng 1: Quan sát tranh và trả lời câu hỏi 
Quan sát tranh 
Đạo đức 
Em là học sinh lớp 5. (tiết 1 ) 
Hoạt đ ộng 1: Quan sát tranh và trả lời câu hỏi 
 HS xem tranh trong SGK và làm việc cá nhân để trả lời các câu hỏi sau: 
 Tranh vẽ cảnh gì? 
+ T ranh 1 vẽ HS lớp 5 đón các em HS lớp 1 trong ngày khai giảng. 
+ Tranh 2 vẽ c ác bạn HS lớp 5 đang chuẩn bị học. 
+ Tranh 3 vẽ b ạn HS lớp 5 học bài rất chăm được bố khen. 
- Học sinh lớp 5 có gì khác so với học sinh các khối lớp khác ? 
- HS lớp 5 là lớp lớn nhất trường 
Đạo đức 
Em là học sinh lớp 5. (tiết 1 ) 
 Theo em, chúng ta cần làm gì đ ể xứng đ áng là học sinh lớp 5? 
Học sinh lớp 5 là lớp đ àn anh trong tr ư ờng nên phải gương mẫu về mọi mặt 
cho các em lớp d ư ới noi theo. 
Đạo đức 
Bài 1: Em là học sinh lớp 5. (tiết 1 ) 
 Theo em, chúng ta cần làm gì đ ể xứng đ áng là học sinh lớp 5? 
* Một vài hình ảnh nói về học sinh lớp 5 
 N ă m nay các em đ ã lên lớp 5. Lớp 5 là lớp lớn nhất tr ư ờng. Vì vậy, học sinh lớp 5 cần phải g ươ ng mẫu về mọi mặt đ ể cho các em học sinh các khối lớp khác học tập. 
KẾT LUẬN: 
Đạo đức 
Em là học sinh lớp 5. (tiết 1 ) 
Bài 1: Theo em, học sinh lớp 5 cần có những hành đ ộng, việc làm nào d ư ới đ ây? 
Hoạt đ ộng 2: Xử lí t ình huống. 
a. Thực hiện tốt N ă m đ iều Bác Hồ dạy thiếu niên nhi đ ồng. 
b. Thực hiện nội quy của tr ư ờng, của lớp. 
c. Tích cực tham gia các hoạt đ ộng tập thể, hoạt đ ộng xã hội do lớp, tr ư ờng, đ ịa ph ươ ng tổ chức. 
d. Nh ư ờng nhịn, giúp đ ỡ các em học sinh nhỏ. 
đ. Buộc các em nhỏ phải làm theo mọi ý muốn của mình. 
e. G ươ ng mẫu về mọi mặt cho các em học sinh lớp d ư ới noi theo. 
Làm việc cá nhân (thời gian 2 phút) 
 Thể hiện là học sinh lớp 5 
a. Thực hiện tốt N ă m đ iều Bác Hồ dạy thiếu niên nhi đ ồng. 
b. Thực hiện đ úng nội quy của tr ư ờng, của lớp. 
c . Tích cực tham gia các hoạt đ ộng tập thể, hoạt đ ộng xã hội do lớp tr ư ờng, đ ịa ph ươ ng tổ chức. 
d. Nh ư ờng nhịn, giúp đ ỡ các em nhỏ. 
e. G ươ ng mẫu về mọi mặt cho các em học sinh lớp d ư ới noi theo. 
 K hông xứng đ áng là học sinh lớp 5 
đ . Buộc các em nhỏ phải làm theo mọi ý muốn của mình 
Bài 2 : Em thấy mình đã có những điểm nào xứng đáng là học sinh lớp 5? 
Hoạt đ ộng 3 : Tự liên hệ 
C ác em cần cố gắng phát huy những điểm mà mình đã thực hiện tốt và khắc phục những mặt còn thiếu sót để xứng đáng là học sinh lớp 5. 
Trò chơi: “ Tập làm phóng viên ” 
Luật ch ơ i: Một bạn sắm vai phóng viên (Báo Thiếu niên Tiền phong) đ ể phỏng vấn một bạn HS lớp 5. 
C âu hỏi gợi ý: 
 Theo bạn, học sinh lớp 5 cần phải làm gì ? 
 Bạn hãy nêu cảm nghĩ của mình khi là học sinh lớp 5? 
 Khi là HS lớp 5 bạn cảm thấy hài lòng về những đ iểm mạnh nào của mình? 
 Bạn nói một vài đ iểm bạn cần cố gắng khắc phục đ ể xứng đ áng là HS lớn nhất tr ư ờng đư ợc không ? 
 Bạn có thể hát một bài hát hoặc đ ọc một bài th ơ về chủ đ ề tr ư ờng em đ ể tặng cho mọi ng ư ời trong buổi giao l ư u hôm nay. 
Đạo đức 
Em là học sinh lớp 5. (tiết 1 ) 
  N ă m nay em đ ã lên lớp 5, lớp lớn nhất tr ư ờng. Em rất vui và tự hào. Em sẽ cố gắng ch ă m ngoan, học giỏi đ ể xứng đ áng là học sinh lớp 5. 
GHI NHỚ: 
Hoạt động nối tiếp: Lập kế hoạch phấn đ ấu trong n ă m học này 
Mục tiêu phấn đ ấu của em là gì? 
Những thuận lợi mà em đ ã có? 
Những khó kh ă n mà em đ ã gặp? 
Nêu những biện pháp khắc phục khó kh ă n? 
Những ai sẽ hỗ trợ và giúp đ ỡ em khi em gặp khó kh ă n? 
Củng cố - Dặn dò 
- Về nhà học thuộc phần ghi nhớ trong SGK. - S ưu tầm các bài thơ bài hát nói về HS lớp 5 gương mẫu và về chủ đề Trường em.  - Vẽ tranh về chủ đề trường em. 
BÀI HỌC KẾT THÚC 
Chúc các em học tốt 

Tài liệu đính kèm:

  • pptbai_giang_dao_duc_lop_5_bai_16_bao_ve_cai_dung_cai_tot_tiet.ppt