Bài giảng Đạo đức Lớp 5 - Bài 6: Kính già, yêu trẻ (Tiết 1) - Năm học 2022-2023 - Mai Hà Anh

Bài giảng Đạo đức Lớp 5 - Bài 6: Kính già, yêu trẻ (Tiết 1) - Năm học 2022-2023 - Mai Hà Anh

 Sau trận mưa đêm qua, con đường ven làng trơn như đổ mỡ. Tan học về, các bạn học sinh phải men theo bờ cỏ, lần từng bước một để khỏi trượt chân ngã.

 Chợt một cụ già từ phía trước đi lại, tay dắt một em nhỏ. Vất vả lắm hai bà cháu họ mới đi được một quãng ngắn. Chẳng ai bảo ai, mọi người đều đứng tránh sang một bên để nhường bước cho cụ già và em nhỏ.

 Bạn Hương cầm tay cụ:

 - Bà đi lên vệ cỏ kẻo ngã ạ!

 Bạn Sâm đỡ tay em nhỏ:

 - Bà ơi, để cháu dắt em bé cho!

 Đi khỏi quãng đường trơn, bà cụ cảm động nói:

 - Các cháu biết giúp đỡ người già và em nhỏ thế này là tốt lắm. Bà cảm ơn các cháu.

 

ppt 22 trang Bình Nhi 30/06/2023 1240
Bạn đang xem 20 trang mẫu của tài liệu "Bài giảng Đạo đức Lớp 5 - Bài 6: Kính già, yêu trẻ (Tiết 1) - Năm học 2022-2023 - Mai Hà Anh", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
ĐẠO ĐỨC 
LỚP 5A3 
KÍNH GIÀ, YÊU TRẺ. (Tiết 1) 
Thứ hai ngày 21 tháng 11 năm 2022 
Đạo đức 
T iết 12: Kính già, yêu trẻ 
Tuần 12 
1. Thấy bạn làm điều sai trái, em sẽ làm gì ? Vì sao em làm như vậy ? 
2. Em sẽ làm gì để có tình bạn đẹp ? 
KHỞI ĐỘNG. 
Đạo đức 
Đạo đức 
 Kính già, yêu trẻ (tiết 1) 
 Sau trận mưa đêm qua, con đường ven làng trơn như đổ mỡ. Tan học về, các bạn học sinh phải men theo bờ cỏ, lần từng bước một để khỏi trượt chân ngã. 
 Chợt một cụ già từ phía trước đi lại, tay dắt một em nhỏ. Vất vả lắm hai bà cháu họ mới đi được một quãng ngắn. Chẳng ai bảo ai, mọi người đều đứng tránh sang một bên để nhường bước cho cụ già và em nhỏ. 
 Bạn Hương cầm tay cụ: 
 - Bà đi lên vệ cỏ kẻo ngã ạ! 
 Bạn Sâm đỡ tay em nhỏ: 
 - Bà ơi, để cháu dắt em bé cho! 
 Đi khỏi quãng đường trơn, bà cụ cảm động nói: 
 - Các cháu biết giúp đỡ người già và em nhỏ thế này là tốt lắm. Bà cảm ơn các cháu. 
Truyện: Sau đêm mưa 
Đạo đức 
 Kính già, yêu trẻ (tiết 1) 
Đạo đức 
 Kính già, yêu trẻ (tiết 1) 
1. Các bạn học sinh trong truyện đã làm gì khi gặp bà cụ và em bé ? 
2. Vì sao bà cụ cảm ơn các bạn ? 
3. Em suy nghĩ gì về việc làm của các bạn ? 
Đạo đức 
 Kính già, yêu trẻ (tiết 1) 
Thảo luận nhóm 3 phút 
 Người già và trẻ em là những người cần được quan tâm, giúp đỡ ở mọi nơi, mọi lúc. Kính già yêu trẻ là truyền thống tốt đẹp của dân tộc ta. 
 Yêu trẻ, trẻ đến nhà ; Kính già, già để tuổi cho. 
 Tục ngữ 
Đạo đức 
 Kính già, yêu trẻ (tiết 1) 
GHI NHỚ: 
Bài tập 1: Hãy viết vào ô trống chữ Đ trước những hành động, việc làm thể hiện tình cảm kính già, yêu trẻ và chữ S trước những hành động, việc làm chưa thể hiện tình cảm kính già, yêu trẻ. 
a) Chào hỏi, xưng hô lễ phép với người già. 
b) Dùng hai tay khi đưa vật gì đó cho người già. 
c) Đọc truyện cho em nhỏ nghe. 
d) Quát nạt em bé. 
Đ 
 - Các hành vi ở câu a, b, c là những hành vi thể hiện tình cảm kính già, yêu trẻ. 
 - Hành vi ở câu d chưa thể hiện sự quan tâm, yêu thương, chăm sóc em nhỏ. 
Đ 
S 
Đ 
Đạo đức 
 Kính già, yêu trẻ (tiết 1) 
HÌNH ẢNH BÁC HỒ VỚI CÁC CỤ GIÀ VÀ EM NHỎ 
HÌNH ẢNH THỂ HIỆN KÍNH GIÀ, YÊU TRẺ 
HÌNH ẢNH THỂ HIỆN KÍNH GIÀ, YÊU TRẺ 
 Người già và trẻ em là những người cần được quan tâm, giúp đỡ ở mọi nơi, mọi lúc. Kính già yêu trẻ là truyền thống tốt đẹp của dân tộc ta. 
 Yêu trẻ, trẻ đến nhà; Kính già, già để tuổi cho. 
 Tục ngữ 
Đạo đức 
 Kính già, yêu trẻ (tiết 1) 
GHI NHỚ: 
Câu 1: Đang chơi cùng các bạn thì có một cụ già đến hỏi đường, em sẽ: 
 a) Để bạn khác giúp bà cụ. 
 b) Không quan tâm. 
 c) Ngừng chơi, hướng dẫn đường đi cho cụ. 
Đáp án: c 
Đạo đức 
 Kính già, yêu trẻ (tiết 1) 
Câu 2: Câu tục ngữ: “Kính già yêu trẻ.” có nghĩa như thế nào ? 
a) Không cần tôn trọng em nhỏ. 
b) Tôn trọng lễ phép với người già, yêu thương, tôn trọng em nhỏ. 
c) Phân biệt người già và trẻ nhỏ. 
Đáp án: b 
Đạo đức 
 Kính già, yêu trẻ (tiết 1) 
- Về nhà xem lại bài. 
- Chuẩn bị bài: Kính già, yêu trẻ (tiết 2) 
Đạo đức 
 Kính già, yêu trẻ (tiết 1) 
CHÀO CÁC EM! 

Tài liệu đính kèm:

  • pptbai_giang_dao_duc_lop_5_bai_6_kinh_gia_yeu_tre_tiet_1_nam_ho.ppt