Bài giảng Đạo đức Lớp 5 - Sử dụng tiền hợp lí - Trường Tiểu học Supe

Bài giảng Đạo đức Lớp 5 - Sử dụng tiền hợp lí - Trường Tiểu học Supe

Ở Việt Nam hiện nay, nhiều cơ quan có biển thông báo: Ra khỏi phòng, nhớ tắt điện.

Người Đức có thói quen bao giờ cũng ăn hết, không để thừa thức ăn.

Người Nhật có thói quen chi tiêu rất tiết kiệm trong sinh hoạt hàng ngày.

Sử dụng tiền hợp lí là một thói quen tốt, là biểu hiện của con người văn minh. Sử dụng tiền hợp lí là tiết kiệm tiền của, vừa ích nước vừa lợi nhà.

 

ppt 21 trang loandominic179 07/05/2021 25892
Bạn đang xem 20 trang mẫu của tài liệu "Bài giảng Đạo đức Lớp 5 - Sử dụng tiền hợp lí - Trường Tiểu học Supe", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
TRƯỜNG TIỂU HỌC SUPEĐẠO ĐỨCLỚP 5SỬ DỤNG TIỀN HỢP LÝKHỞI ĐỘNGHát bài : Thời giờ- Vì sao chúng ta cần tiết kiệm thời giờ?SỬ DỤNG TIỀN HỢP LÝThứ ba ngày 16 tháng 3 năm 2021Đạo đức* Ở Việt Nam hiện nay, nhiều cơ quan có biển thông báo: Ra khỏi phòng, nhớ tắt điện. * Người Đức có thói quen bao giờ cũng ăn hết, không để thừa thức ăn.* Người Nhật có thói quen chi tiêu rất tiết kiệm trong sinh hoạt hàng ngày.Ho¹t ®éng 1: T×m hiÓu th«ng tin1. Em nghĩ gì khi xem tranh và đọc các thông tin trên?2. Theo em, có phải do nghèo nên mới phải tiết kiệm không?Thảo luận nhóm đôi.Tranh vẽ gì?* Ở Việt Nam hiện nay, nhiều cơ quan có biển thông báo: Ra khỏi phòng, nhớ tắt điện. * Người Đức có thói quen bao giờ cũng ăn hết, không để thừa thức ăn.* Người Nhật có thói quen chi tiêu rất tiết kiệm trong sinh hoạt hàng ngày.1. Em nghĩ gì khi xem tranh và đọc các thông tin trên?* Ở Việt Nam hiện nay, nhiều cơ quan có biển thông báo: Ra khỏi phòng, nhớ tắt điện. * Người Đức có thói quen bao giờ cũng ăn hết, không để thừa thức ăn.* Người Nhật có thói quen chi tiêu rất tiết kiệm trong sinh hoạt hàng ngày.2. Theo em, có phải do nghèo nên mới phải tiết kiệm không?Sử dụng tiền hợp lí là một thói quen tốt, là biểu hiện của con người văn minh. Sử dụng tiền hợp lí là tiết kiệm tiền của, vừa ích nước vừa lợi nhà.Ghi nhớHo¹t ®éng 2: Bµy tá th¸i ®é1. Em hãy cùng các bạn trao đổi, bày tỏ thái độ về các ý kiến dưới đây, tán thành hoặc không tán thành.Sử dụng tiền một cách hợp lí vừa ích nước, vừa lợi nhà.Sử dụng của cải một cách hợp lí, có hiệu quả cũng là̀ sử dụng tiền hợp lí. Sử dụng tiền hợp lí là ăn tiêu dè sẻn.Sử dụng tiền hợp lí là keo kiệt, bủn xỉn.a.b.c.d.Kh«ng t¸n thµnhT¸n thµnh1. Em hãy cùng các bạn trao đổi, bày tỏ thái độ về các ý kiến dưới đây, tán thành hoặc không tán thành.Sử dụng tiền một cách hợp lí vừa ích nước, vừa lợi nhà.Sử dụng của cải một cách hợp lí, có hiệu quả cũng là̀ sử dụng tiền hợp lí. Sử dụng tiền hợp lí là ăn tiêu dè sẻn.Sử dụng tiền hợp lí là keo kiệt, bủn xỉn.a.b.c.d. Sử dụng tiền một cách hợp lí , có hiệu quả cũng là tiết kiệm tiền của. c. Sử dụng tiền một cách hợp lí vừa ích nước, vừa lợi nhà.d.Nên Không nên ..2. Theo em, sử dụng tiền hợp lí thì nên làm gì và không nên làm gì? ..Ho¹t ®éng 3 Xö lý t×nh huèngBỏ ngay hộp màu cũ, dùng hộp mới.Dùng cả hai hộp một lúc.Mang cho hộp cũ, dùng hộp mới.Cất hộp mới để dành, dùng nốt hộp màu cũ.a.b.c.d.3. Hà đang dùng hộp bút màu rất tốt, nay lại được bạn tặng thêm một hộp giống hệt hộp cũ nhân dịp sinh nhật .Em hãy giúp Hà chọn cách giải quyết phù hợp trong tình huống đó:Trß ch¬i Trò chơi : Đi chợGhi nhớ Sử dụng tiền hợp lí là một thói quen tốt, là biểu hiện của con người văn minh. Sử dụng tiền hợp lí là tiết kiệm tiền của, vừa ích nước vừa lợi nhà.

Tài liệu đính kèm:

  • pptbai_giang_dao_duc_lop_5_su_dung_tien_hop_li_truong_tieu_hoc.ppt