Bài giảng Chính tả Lớp 5 - Tuần 7: Nghe viết Dòng kinh quê hương. - Năm học 2021-2022 - Ma Thị Hoài Thương

Bài giảng Chính tả Lớp 5 - Tuần 7: Nghe viết Dòng kinh quê hương. - Năm học 2021-2022 - Ma Thị Hoài Thương

 Cũng như mọi màu xanh trên khắp đất nước, màu xanh của dòng kinh quê hương gợi lên những điều quen thuộc . Vẫn như có một giọng hò đang ngân lên trong không gian có mùi quả chín, một mái xuồng vừa cập bến có tiếng trẻ reo mừng, và sau lưng tôi, tiếng giã bàng vừa ngưng lại thì một giọng đưa em bỗng cất lên. Dễ thương làm sao giọng đưa em lảnh lót của miền Nam vút lên đưa trẻ thơ vào giấc ngủ, đưa con người vào niềm vui.

 

ppt 11 trang Bình Nhi 24/06/2023 650
Bạn đang xem tài liệu "Bài giảng Chính tả Lớp 5 - Tuần 7: Nghe viết Dòng kinh quê hương. - Năm học 2021-2022 - Ma Thị Hoài Thương", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
CHÍNH TẢ(Nghe –Viết) 
DÒNG KINH QUÊ HƯƠNG 
- Viết: 
KHÁM PHÁ. 
Chính tả (nghe - viết) 
Chính tả (nghe - viết) 
Dòng kinh quê hương. 
Chính tả :(nghe - viết) 
Dòng kinh quê hương. 
 Cũng như mọi màu xanh trên khắp đất nước, màu xanh của dòng kinh quê hương gợi lên những điều quen thuộc ... Vẫn như có một giọng hò đang ngân lên trong không gian có mùi quả chín, một mái xuồng vừa cập bến có tiếng trẻ reo mừng, và sau lưng tôi, tiếng giã bàng vừa ngưng lại thì một giọng đưa em bỗng cất lên... Dễ thương làm sao giọng đưa em lảnh lót của miền Nam vút lên đưa trẻ thơ vào giấc ngủ, đưa con người vào niềm vui. 
Theo Nguyễn Thi	 
* Những hình ảnh nào cho thấy dòng kinh rất quen thuộc với tác giả? 
Theo Nguyễn Thi	 
VIÉT TỪ KHÓ . 
Chính tả :(nghe - viết) 
Dòng kinh quê hương. 
 Cũng như mọi màu xanh trên khắp đất nước, màu xanh của dòng kinh quê hương gợi lên những điều quen thuộc ... Vẫn như có một giọng hò đang ngân lên trong không gian có mùi quả chín, một mái xuồng vừa cập bến có tiếng trẻ reo mừng, và sau lưng tôi, tiếng giã bàng vừa ngưng lại thì một giọng đưa em bỗng cất lên... Dễ thương làm sao giọng đưa em lảnh lót của miền Nam vút lên đưa trẻ thơ vào giấc ngủ, đưa con người vào niềm vui. 
 VIẾT BÀI. 
Chính tả : (nghe - viết) 
Dòng kinh quê hương. 
iều 
iều 
iều 
2. Tìm một vần có thể điền vào cả 3 chỗ trống dưới đây? 
 Chăn trâu đốt lửa trên đồng	Rạ rơm thì ít, gió đông thì nh.........	Mải mê đuổi một con d.......	Củ khoai nướng để cả ch....... thành tro. 
3. Tìm tiếng có chứa ia hoặc iê thích hợp với mỗi chỗ trống trong câu thành ngữ dưới đây. 
a. Đông như ........b. Gan như cóc ......c. Ngọt như ...... lùi. 
Chính tả : (nghe - viết) 
Dòng kinh quê hương. 
Chuẩn bị tiết học sau: Nghe-viết: Kì diệu rừng xanh. 
CHÍNH TẢ(Nghe-Viết) 
 Cũng cố-Dặn dò: 
Dòng kinh quê hương. 

Tài liệu đính kèm:

  • pptbai_giang_chinh_ta_lop_5_tuan_7_nghe_viet_dong_kinh_que_huon.ppt