Bài giảng Chính tả Lớp 5 - Tuần 12: Nghe viết Mùa thảo quả - Năm học 2022-2023 - Hoàng Anh Tuấn - Trường Tiểu học Nguyễn Văn Bé

Bài giảng Chính tả Lớp 5 - Tuần 12: Nghe viết Mùa thảo quả - Năm học 2022-2023 - Hoàng Anh Tuấn - Trường Tiểu học Nguyễn Văn Bé

 Sự sống cứ tiếp tục trong âm thầm, hoa thảo quả nảy dưới gốc cây kín đáo và lặng lẽ. Ngày qua, trong sương thu ẩm ướt và mưa rây bụi mùa đông, những chùm hoa khép miệng bắt đầu kết trái. Thảo quả chín dần. Dưới đáy rừng, tựa như đột ngột, bỗng rực lên những chùm thảo quả đỏ chon chót, như chứa lửa, chứa nắng. Rừng ngập hương thơm. Rừng sáng như có lửa hắt lên từ dưới đáy rừng.

 

ppt 12 trang Bình Nhi 24/06/2023 730
Bạn đang xem tài liệu "Bài giảng Chính tả Lớp 5 - Tuần 12: Nghe viết Mùa thảo quả - Năm học 2022-2023 - Hoàng Anh Tuấn - Trường Tiểu học Nguyễn Văn Bé", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Chính tả 
NGHE-VIẾT: 
MÙA THẢO QUẢ 
TRƯỜNG TH NGUYỄN VĂN BÉ 
NGƯỜI THỰC HIỆN: Hoàng Anh Tuấn 
 TRƯỜNG TIỂU HỌC NGUYỄN VĂN BÉ 
Người thực hiện: Đinh Quốc Nguyễn 
CHÍNH TẢ:NGHE VIẾT 
MÙA THẢO QUẢ 
Chính tả (nghe - viết) 
- Viết: 
Thứ ba ngày 22 tháng 11 n ă m 2022 
KHỞI ĐỘNG. 
- suy thoái, khắc phục, phục hồi. 
- hạn chế, suy thoái, tiết kiệm. 
Chính tả (nghe - viết) 
Mùa thảo quả 
	Sự sống cứ tiếp tục trong âm thầm, hoa thảo quả nảy dưới gốc cây kín đáo và lặng lẽ. Ngày qua, trong sương thu ẩm ướt và mưa rây bụi mùa đông, những chùm hoa khép miệng bắt đầu kết trái. Thảo quả chín dần. Dưới đáy rừng, tựa như đột ngột, bỗng rực lên những chùm thảo quả đỏ chon chót, như chứa lửa, chứa nắng. Rừng ngập hương thơm. Rừng sáng như có lửa hắt lên từ dưới đáy rừng. 
Chính tả (nghe - viết) 
Mùa thảo quả 
* Em hãy nêu nội dung chính của đoạn viết? 
- Miêu tả quá trình thảo quả ra hoa, kết trái và chín đỏ làm cho rừng ngập hương thơm và cóvẻ đẹp đặc biệt. 
Thứ ba, ngày 22 tháng 11 năm 2022 
LUYỆN VIẾT 
Chính tả (nghe - viết) 
Mùa thảo quả 
lặng lẽ 
sương thu 
rực lên 
chứa lửa 
hắt lên 
Thứ hai ngày 11 tháng 11 n ă m 2019 
 VIẾT BÀI. 
Mùa thảo quả 
Chính tả (nghe - viết) 
	Sự sống cứ tiếp tục trong âm thầm, hoa thảo quả nảy dưới gốc cây kín đáo và lặng lẽ. Ngày qua, trong sương thu ẩm ướt và mưa rây bụi mùa đông, những chùm hoa khép miệng bắt đầu kết trái. Thảo quả chín dần. Dưới đáy rừng, tựa như đột ngột, bỗng rực lên những chùm thảo quả đỏ chon chót, như chứa lửa, chứa nắng. Rừng ngập hương thơm. Rừng sáng như có lửa hắt lên từ dưới đáy rừng. 
Chính tả (nghe - viết) 
Mùa thảo quả 
Thứ ba ngày 22 tháng 11 n ă m 2022 
* Luyện tập: 
2a. Tìm các từ ngữ chứa tiếng ghi ở mỗi dòng sau 
- sổ / xổ: - sơ / xơ: - su / xu: - sứ / xứ: 
 bát sứ / xứ sở 
3b.Tìm các từ láy theo những khuôn vần sau: 
an - at / ang - ac: 
ôn - ôt / ông - ôc: 
un - ut / ung - uc: 
m an mát / kh ang khác 
Chính tả (nghe - viết) 
Mùa thảo quả. 
3b.Tìm các từ láy theo những khuôn vần sau: 
an - at 
ang - ac 
ôn - ôt 
ông - ôc 
un - ut 
ung - uc 
3 đội cố lên! 
Đội 2 
Đội 3 
Chính tả (nghe - viết) 
Mùa thảo quả 
3b.Tìm các từ láy theo những khuôn vần sau: 
- ang - ac : ang ác, nh ang nh ác , b àng b ạc , m ang m ác , 
 - ông - ôc: c ồng c ộc , c ông c ốc , x ồng x ộc , t ông t ốc , ng ông ng ốc , ... 
- ung- uc : s ùng s ục , kh ùng kh ục , nh ung nh úc , tr ùng tr ục , nh ùng nh ục , ... 
- ôn - ôt : s ồn s ột , nh ồn nh ột , d ôn d ốt , t ôn t ốt , m ồn m ột , ng ồn ng ột , ... 
 - un - ut : ng ùn ng ụt , v ùn v ụt , v un vút, ch un ch út , ch ùn ch ụt , t ùn t ụt , l ùn ch ụt , c ùn c ụt ,... 
- an - at: ng an ng át , s àn s ạt , ch an ch át , kh an kh át , ng àn ng ạt , ... 
Chính tả (nghe - viết) 
Mùa thảo quả 
CHÀO CÁC EM ! 
CHÚC CÁC EM HỌC TỐT 

Tài liệu đính kèm:

  • pptbai_giang_chinh_ta_lop_5_tuan_12_nghe_viet_mua_thao_qua_nam.ppt