Bài giảng Chính tả Lớp 5 - Tuần 14: Nghe viết Chuỗi ngọc lam - Năm học 2022-2023 - Nguyễn Thị Quỳnh Mai

Bài giảng Chính tả Lớp 5 - Tuần 14: Nghe viết Chuỗi ngọc lam - Năm học 2022-2023 - Nguyễn Thị Quỳnh Mai

Chia làm 3 đoạn:

- Đoạn 1:Từ đầu đến “ Xin chú gói lại cho cháu!”

- Đoạn 2: Từ “ Pi-e ngạc nhiên” đến “ Đừng đánh rơi nhé!”

- Đoạn 3: Từ “Cô bé mỉm cười.” đến “người anh yêu quý.”

 

ppt 13 trang Bình Nhi 24/06/2023 1980
Bạn đang xem tài liệu "Bài giảng Chính tả Lớp 5 - Tuần 14: Nghe viết Chuỗi ngọc lam - Năm học 2022-2023 - Nguyễn Thị Quỳnh Mai", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
TẬP ĐỌC 
LỚP 5A 
CHUỖI NGỌC LAM 
GV: NGUYỄN THỊ QUỲNH MAI 
NÀM 
Khởi động: Cho cả lớp nghe hoặc hát bài hát “Chúc giáng sinh” . 
Thứ hai ngày 5 tháng 12 năm 2022 
Tập đọc 
CHỦ ĐIỂM 
VÌ HẠNH PHÚC CON NGƯỜI 
Tập đọc 
Chuỗi ngọc lam 
* Luyện đọc : 
Câu chuyện gồm 2 phần: 
 Phần 2 : Từ “Ngày lễ Nô-en tới” đến hết. 
Phần 1 : Từ đầu đến “ cướp mất người anh yêu quý” 
Chia làm 3 đoạn: 
- Đoạn 1:Từ đầu đến “ Xin chú gói lại cho cháu!” 
- Đoạn 2: Từ “ Pi-e ngạc nhiên” đến “ Đừng đánh rơi nhé!” 
- Đoạn 3: Từ “Cô bé mỉm cười..” đến “người anh yêu quý.” 
Chia làm 2 đoạn: 
- Đoạn 1: Từ “ Ngày lễ Nô-en tới”đến “ toàn bộ số tiền em có.” 
- Đoạn 2: Đoạn còn lại. 
* Luyện đọc : 
Câu chuyện gồm 2 phần: 
 Phần 2 : Từ “Ngày lễ Nô-en tới” đến hết. 
Phần 1 : Từ đầu đến “ cướp mất người anh yêu quý” 
Chia làm 3 đoạn: 
- Đoạn 1:Từ đầu đến “ Xin chú gói lại cho cháu!” 
- Đoạn 2: Từ “ Pi-e ngạc nhiên” đến “ Đừng đánh rơi nhé!” 
- Đoạn 3: Từ “Cô bé mỉm cười..” đến “người anh yêu quý.” 
Chia làm 2 đoạn: 
- Đoạn 1: Từ “ Ngày lễ Nô-en tới”đến “ toàn bộ số tiền em có.” 
- Đoạn 2: Đoạn còn lại. 
* Luyện đọc : 
 Cô đâu biết chuỗi ngọc này Pi-e dành để tặng vợ chưa cưới của mình, nhưng rồi một tai nạn giao thông đã cướp mất người anh yêu quý. 
Nô-en 
 Chiều hôm ấy có một em gái nhỏ đứng áp trán vào tủ kính cửa hàng của Pi-e, nhìn từng đồ vật như muốn kiếm thứ gì.Bỗng em ngửng đầu lên: - Cháu có thể xem chuỗi ngọc lam này không ạ?Pi-e lấy chuỗi ngọc, đưa cho cô bé.Cô bé thốt lên: - Đẹp quá! Xin chú gói lại cho cháu!Pi-e ngạc nhiên: - Ai sai cháu đi mua? - Cháu mua tặng chị cháu nhân lễ Nô-en.Chị đã nuôi cháu từ khi mẹ cháu mất. - Cháu có bao nhiêu tiền?Cô bé mở khăn tay ra, đổ lên bàn một nắm xu: - Cháu đã đập con lợn đất đấy! 
 Pi-e trầm ngâm nhìn cô bé. Rồi vừa lúi húi gỡ mảnh giấy ghi giá tiền, anh vừa hỏi: - Cháu tên gì? - Cháu là Gioan. 
 Anh đưa Gioan chuỗi ngọc gói trong bao lụa đỏ: - Đừng đánh rơi nhé!Cô bé mỉm cười rạng rỡ chạy vụt đi.Cô đâu biết chuỗi ngọc này Pi- e dành để tặng vợ chưa cưới của mình, nhưng rồi một tai nạn giao thông đã cướp mất người anh yêu quý. 
PHUN-TƠN 0-XLƠ  
* Luyện đọc : 
- Pi-e , Nô-en, Gioan 
* Tìm hiểu bài: 
Chuỗi ngọc lam 
 - Cô đâu biết chuỗi ngọc này Pi-e dành để tặng vợ chưa cưới của mình, nhưng rồi một tai nạn giao thông đã cướp mất người anh yêu quý. 
Phần 1 : 
Cuộc đối thoại giữa Pi-e và cô bé Gioan 
Phần 2 : 
Cuộc đối thoại giữa Pi-e và chị cô bé Gioan 
ý nghÜa: Ca ngîi nh÷ng con ng­êi cã tÊm lßng nh©n hËu, biÕt quan t©m vµ ®em l¹i niÒm vui cho ng­êi kh¸c. 
PHUN-TƠN 0-XLƠ  
Chuỗi ngọc lam 
Nội dung : 
 Ca ngîi nh÷ng con ngư­êi cã tÊm lßng nh©n hËu, biÕt quan t©m vµ ®em l¹i niÒm vui cho ngư­êi kh¸c. 
Thứ hai ngày 5 tháng 12 năm 2022 
Tập đọc 

Tài liệu đính kèm:

  • pptbai_giang_chinh_ta_lop_5_tuan_14_nghe_viet_chuoi_ngoc_lam_na.ppt