Bài giảng Chính tả Lớp 5 - Tuần 15: Nghe viết Buôn Chư Lênh đón cô giáo - Năm học 2022-2023 - Doãn Thị Huệ - Trường Tiểu học Cát Tân

Bài giảng Chính tả Lớp 5 - Tuần 15: Nghe viết Buôn Chư Lênh đón cô giáo - Năm học 2022-2023 - Doãn Thị Huệ - Trường Tiểu học Cát Tân

 Y Hoa lấy trong gùi ra một trang giấy, trải lên sàn nhà. Mọi người im phăng phắc. Y Hoa nghe rõ cả tiếng đập trong lồng ngực mình. Quỳ hai gối lên sàn, cô viết hai chữ thật to, thật đậm: “Bác Hồ”. Y Hoa viết xong, bỗng bao nhiêu tiếng cùng hò reo:

 - Ôi, chữ cô giáo này! Nhìn kìa!

 - A, chữ, chữ cô giáo!

 Hà Đình Cẩn

 

pptx 10 trang Bình Nhi 24/06/2023 610
Bạn đang xem tài liệu "Bài giảng Chính tả Lớp 5 - Tuần 15: Nghe viết Buôn Chư Lênh đón cô giáo - Năm học 2022-2023 - Doãn Thị Huệ - Trường Tiểu học Cát Tân", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
CHÍNH TẢ 
GV : Doãn Thị Huệ 
T RƯỜNG TIỂU HỌC CÁT TÂN 
- Viết: 
- tranh giành 
- chanh chua 
- leo trèo 
- chèo đ ò 
Chính tả (Nghe - viết ) 
KIỂM TRA BÀI CŨ. 
 Y Hoa lấy trong gùi ra một trang giấy, trải lên sàn nhà. Mọi người im phăng phắc. Y Hoa nghe rõ cả tiếng đập trong lồng ngực mình. Quỳ hai gối lên sàn, cô viết hai chữ thật to, thật đậm: “Bác Hồ”. Y Hoa viết xong, bỗng bao nhiêu tiếng cùng hò reo: 
	- Ôi, chữ cô giáo này! Nhìn kìa! 
	- A, chữ, chữ cô giáo! 
 Hà Đình Cẩn 
Chính tả (Nghe - viết ) 
 Tiết 15 : Buôn Chư Lênh đón cô giáo 
- Chi tiết nào cho thấy dân làng rất háo hức chờ đ ợi và yêu quý “cái chữ”? 
- Bao nhiêu tiếng cùng hò reo: “Ôi, chữ cô giáo này! Nhìn kìa!” 
Chính tả (Nghe - viết ) 
 Tiết 15 : Buôn Chư Lênh đón cô giáo 
- Đọc thầm bài chính tả, ghi những từ dễ mắc lỗi chính tả. 
Chính tả (Nghe - viết ) 
 Tiết 15 : Buôn Chư Lênh đón cô giáo 
 Y Hoa lấy trong gùi ra một trang giấy, trải lên sàn nhà. Mọi người im phăng phắc. Y Hoa nghe rõ cả tiếng đập trong lồng ngực mình. Quỳ hai gối lên sàn, cô viết hai chữ thật to, thật đậm: “Bác Hồ”. Y Hoa viết xong, bỗng bao nhiêu tiếng cùng hò reo: 
	- Ôi, chữ cô giáo này! Nhìn kìa! 
	- A, chữ, chữ cô giáo! 
 Hà Đình Cẩn 
LUYỆN VIẾT: 
ph ă ng phắc 
lồng ngực 
trải lên 
Y Hoa 
Bác Hồ 
Chính tả (Nghe - viết ) 
 Tiết 15 : Buôn Chư Lênh đón cô giáo 
 VIẾT BÀI. 
Chính tả (Nghe - viết ) 
 Tiết 15 : Buôn Chư Lênh đón cô giáo 
Chính tả (Nghe - viết ) 
 Tiết 15 : Buôn Chư Lênh đón cô giáo 
 Y Hoa lấy trong gùi ra một trang giấy, trải lên sàn nhà. Mọi người im phăng phắc. Y Hoa nghe rõ cả tiếng đập trong lồng ngực mình. Quỳ hai gối lên sàn, cô viết hai chữ thật to, thật đậm: “Bác Hồ”. Y Hoa viết xong, bỗng bao nhiêu tiếng cùng hò reo: 
	- Ôi, chữ cô giáo này! Nhìn kìa! 
	- A, chữ, chữ cô giáo! 
 Hà Đình Cẩn 
Bài 2 (Trang 145) : Tìm những tiếng có nghĩa: 
a) C hỉ khác nhau ở âm đầu tr hay ch . 
- tra (tra lúa) – cha (cha mẹ) 
- trà ( uống trà) – chà ( chà xát) 
- trả (trả lại) – chả (chả giò) 
- trao (trao cho ) – chao ( chao cánh ) 
- trào (nước trào ra ) – chào (chào hỏi) 
- tráo (đánh tráo ) – cháo (bát cháo) 
- tro (tro bếp ) – cho ( cho quà) 
- tròng (tròng dây ) – chòng (chòng ghẹo ) 
- trông (trông đợi ) – chông ( chông gai ) 
- trồng (trồng cây ) – chồng (chồng lên cao ) 
- trồi (trồi lên ) – chồi ( chồi cây) 
trèo (trèo cây) – chèo (hát chèo) 
- trò (làm trò ) – chò (cây chò) 
M: trao (trao đổi) – chao (chao liệng) 
Chính tả (Nghe - viết ) 
 Tiết 15 : Buôn Chư Lênh đón cô giáo 
Bài 3 (Trang 146) : Tìm tiếng thích hợp với mỗi ô trống: 
 a) Những tiếng có âm đầu là tr hay ch . 
Nhà phê bình và truyện của vua 
 Một ông vua tự là mình có văn tài nên rất hay viết truyện. của vua rất nhạt nhẽo nhưng vì sợ vua nên ai dám bai. Chỉ có một nhà phê bình dám nói sự thật. Vua tức giận tống ông vào ngục. 
 Thời gian sau, vua lại tự do cho nhà phê bình, mời ông đến dự tiệc, thưởng thức sáng tác mới. Khi vua yêu cầu nhà phê bình nêu nhận xét, ông bước nhanh về phía mấy người lính canh và nói: 
 - Xin hãy đưa tôi lại nhà giam! 
cho 
c hẳng 
chê 
Truyện 
trở 
t rả 

Tài liệu đính kèm:

  • pptxbai_giang_chinh_ta_lop_5_tuan_15_nghe_viet_buon_chu_lenh_don.pptx