Đề thi Olympic môn Toán tuổi thơ Lớp 5 (Có đáp án)

Đề thi Olympic môn Toán tuổi thơ Lớp 5 (Có đáp án)

Bài 1: Tìm một số biết 115% của số đó là 862,5.

Đáp số: .

Bài 2: Cho dãy số :

 5; 8; 11; 14; 17; 20;.

Số thứ 50 trong dãy số trên là số nào?

Đáp số: .

Bài 3: Trong các số tự nhiên từ 1 đến 2013, có bao nhiêu số không chia hết cho 5?

Đáp số: .

Bài 4: Tổng của hai số tự nhiên là 2009. Tìm hai số đó biết giữa chúng có 50 số lẻ.

Đáp số:

Số lớn:. Số bé:.

Bài 5: Một vườn trẻ dự trữ gạo ăn cho 120 em bé ăn trong 20 ngày. Nay có một số em mới đến thêm nên số ngày ăn giảm đi 4 ngày. Hỏi có mấy em mới đến thêm?

Đáp số: .

 

doc 7 trang loandominic179 96312
Bạn đang xem tài liệu "Đề thi Olympic môn Toán tuổi thơ Lớp 5 (Có đáp án)", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
ĐỀ THI OLYMPIC TOÁN TUỔI THƠ LỚP 5 CẤP TRƯỜNG
PHẦN THI CÁ NHÂN
(Thời gian làm bài 30 phút)
I. PHẦN TRẮC NGHIỆM
(Học sinh chỉ cần điền kết quả vào ô trống).
Bài 1: Tìm một số biết 115% của số đó là 862,5.
Đáp số: ..................................................
Bài 2: Cho dãy số :
 5; 8; 11; 14; 17; 20;...
Số thứ 50 trong dãy số trên là số nào? 
Đáp số: ..................................................
Bài 3: Trong các số tự nhiên từ 1 đến 2013, có bao nhiêu số không chia hết cho 5?
Đáp số: ..................................................
Bài 4: Tổng của hai số tự nhiên là 2009. Tìm hai số đó biết giữa chúng có 50 số lẻ.
Đáp số: 
Số lớn:....................... Số bé:............................
Bài 5: Một vườn trẻ dự trữ gạo ăn cho 120 em bé ăn trong 20 ngày. Nay có một số em mới đến thêm nên số ngày ăn giảm đi 4 ngày. Hỏi có mấy em mới đến thêm?
Đáp số: ..................................................
Bài 6 : Lớp 5C của một trường Tiểu học có 25 học sinh. Số học sinh nữ chiếm 36 % số học sinh của lớp đó và chiếm 2,5% số học sinh của toàn trường sau khi đã bớt đi 65 học sinh. Tính số học sinh của trường Tiểu học đó?
Đáp số: ..................................................
Bài 7: Em đi học về, thấy mẹ để táo cho hai anh em bèn chia số táo thành hai phần bằng nhau nhưng thấy thừa ra một quả, em lấy luôn quả đó rồi lấy đi một phần. Sau đó anh về, không biết em đã lấy bèn chia số táo còn lại làm hai phần bằng nhau và cũng thấy thừa ra một quả, anh lấy luôn qủa đó rồi lấy đi một phần. Như vậy là em đã lấy đi nhiều hơn anh 6 quả. Hỏi mẹ để lại cho hai anh em mấy quả táo?
Đáp số: ..................................................
Bài 8. Biết đếm số con gà trong đàn gà nhà bạn An người ta phải dùng 201 chữ số. Hỏi đàn gà nhà An có bao nhiêu con?
Đáp số: ..................................................
Bài 9: Cho lần lượt vào hộp bắt đầu là viên bi đỏ, bi vàng, bi xanh, rồi lại bi đỏ, bi vàng, bi xanh..... tiếp tục theo thứ tự đó cho đến 2000 viên. Hỏi:
a. Viên bi thứ 1982 có màu gì?
b. Không nhìn vào hộp, lấy ra bất kỳ một số bi nào đó. Phải lấy ra ít nhất bao nhiêu viên bi để chắc chắn rằng trong các viên bi lấy ra bao giờ cũng có đủ 3 màu đỏ, xanh, vàng.
Đáp số: a) .................................................. b) ..................................................
Bài 10: Tìm một phân số biết rằng, nếu chuyển 5 đơn vị từ mẫu số lên tử số thì phân số có giá trị bằng 1. Nếu chuyển 9 đơn vị từ tử số xuống mẫu số ta được phân số mới có giá trị bằng.
Đáp số: ..................................................
Bài 11: Ngày 29 tháng 8 năm 1995 là thứ tư, Hỏi ngày 29 tháng 8 năm 1998 là thứ mấy?
Đáp số: ..................................................
Bài 12: Một chiếc đồng hồ cổ có tiếng chuông ngân rất dài, thời gian giữa hai tiếng chuông là 4 giây. Ban đêm, người ta cần bao nhiêu giây để biết giờ khi đồng hồ báo :
a. 12 giờ b. 3 giờ.
Đáp số: a) ................................................. b) .................................................
Bài 13: Một chiếc thang cứu hoả có 40 bậc thang. Hỏi trên chiếc thang đó có bao nhiêu hình tứ giác?
Đáp số: ..................................................
Bài 14: Trong một bảng đấu của cúp bóng đá Thế giới, tổng số điểm của 4 đội cộng lại là 16. Hỏi có mấy trận thắng (Cách cho điểm như sau: đội thắng được 3 điểm, đội thua 0 điểm, hoà thì mỗi đội được 1 điểm)
 Đáp số: ..................................................
Bài 15: Cho tam giác ABC có diện tích 75 cm2. Trên AB lấy điểm I sao cho BI = AB, trên BC lấy lấy điểm N sao cho BN = NC. Tính diện tích tam giác BIN ?
Đáp số: ..................................................
II. PHẦN TỰ LUẬN
Bài 16 : Cho hình thang vuông ABCD, có đáy nhỏ AB= 40 cm, đáy lớn CD = 60 cm. Lấy E trên AD, G trên BC sao cho EG chia hình thang ABCD thành hai hình thang có chiều cao AE là 30cm và ED là 10cm.
Tính diện tích hình thang ABGE? hình thang EGCD?
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ĐÁP ÁN
I. Phần trắc nghiệm: ( 75 điểm, mỗi câu 5 điểm)
Bài 1: 750
Bài 2: 152.
Bài 3: 1611.
Bài 4: Số lớn : 1055 Số bé : 954
Bài 5: 30 em
Bài 6: 425 em
Bài 7: 23 quả
Bài 8: 103 con
Bài 9:
a. Màu vàng.
b. 1335 viên bi
- Số bi màu xanh 666 viên, số bi màu đỏ bằng số bi màu vàng và bằng : 666 + 1= 667 viên
- Số viên bi chắc chắn phải lấy ra để có 3 màu là:
 667 x 2 + 1 = 1335 viên bi. 
Bài 10: 
Bài 11: Chủ nhật
Bài 12: a . 44 giây b. 12 giây
Bài 13: 780 hình
Bài 14: 
- Số trận đấu: 4 x 3 : 2 = 6 trận.
- Cả 6 trận đều thắng thì có: 6 x 3 = 18 điểm.
- Cứ mỗi trận hoà thì tổng số trên sẽ bớt đi: 3 - ( 1 + 1) = 1 điểm.
- Số điểm bị bớt đi là 18 - 16 =2 điểm.
- Số trận hoà là : 2 : 1 = 2 trận.
- Số trận thắng là: 6 - 2 = 4 trận.
Bài 15: 20 cm2
Phần 2: Tự luận ( 25 điểm)	
Bài 16 : A	B
- Vẽ hình cho : điểm
- Tính Diện tích ABCD: ( 40+ 60) x 40 : 2 
= 2000 m2
- Diện tích tam giác ABG: E	G
40 x30 : 2 = 600 m2 D C
- Diện tích tam giác GDC : 60 x10 : 2 = 300 m2
- Diện tích tam giác GDA : 2000 - 600 - 300 = 1100 m2
- Độ dài EG: 1100 x 2 : 40 = 55 m
- Diện tích ABEG là : (40 + 55) x (40 - 10) : 2 = 1425 m2
- Diện tích CDEG là: 2000 - 1425 = 575 m2
PHẦN THI TIẾP SỨC ĐỒNG ĐỘI
 (Thời gian làm bài 30 phút)
Câu 1: Tìm chữ số tận cùng ở kết quả của biểu thức:
179 x 268 x 354 x 375 x 346 – 179 x 375 x 341 x 103
Câu 2: Lượng nước trong cỏ tươi là 55%, trong cỏ khô là 10%. Hỏi phơi 100 kg cỏ tươi ta được bao nhiêu kg cỏ khô?
Câu 3. Tết mẹ rán 5 con cá, mỗi lần rán cái chảo chỉ bỏ được 3 con, rán một mặt một con hết 5 phút. Hỏi mẹ rán xong 5 con cá hết bao nhiêu phút?
Câu 4: Tuổi chị Lan cách đây 2 năm bằng tuổi chị Lan 2 năm nữa. Hỏi hiện nay chị Lan mấy tuổi?
Câu 5: Một hội nghị có 100 người tham dự. Trong đó có 10 người không biết tiếng Pháp và tiếng Anh, có 75 người biết tiếng Pháp và có 83 người biết tiếng Anh. Hỏi trong hội nghị này có bao nhiêu người biết cả hai thứ tiếng Pháp và Anh?
Câu 6. Tính tổng chu vi của tất cả các hình vuông có trong hình bên, biết rằng mỗi ô của hình bên đều là hình vuông có cạnh 1 cm
ĐÁP ÁN PHẦN THI TIẾP SỨC ĐỒNG ĐỘI
Mỗi bài 2 điểm
Câu 1: Chữ số 5
Câu 2: 50 kg
Câu 3: 1,1kg.
Câu 4: 14 tuổi .
Câu 5: 68 người 
Câu 6: 200 cm

Tài liệu đính kèm:

  • docde_thi_olympic_mon_toan_tuoi_tho_lop_5_co_dap_an.doc