Bài giảng Đạo đức Lớp 5 - Bài 16: Bảo vệ cái đúng cái tốt (Tiết 2) - Năm học 2022-2023 - Đặng Ngọc Hùng - Trường Tiểu học Xuân Lãnh 1

Bài giảng Đạo đức Lớp 5 - Bài 16: Bảo vệ cái đúng cái tốt (Tiết 2) - Năm học 2022-2023 - Đặng Ngọc Hùng - Trường Tiểu học Xuân Lãnh 1

Một hôm, qua một vùng cỏ xước xanh dài, tôi chợt nghe tiếng khóc tỉ tê. Đi vài bước nữa, tôi gặp chị Nhà Trò ngồi gục đầu bên tảng đá cuội.

 Chị Nhà Trò đã bé nhỏ lại gầy yếu quá, người bự những phấn, như mới lột. Chị mặc áo thâm dài, đôi chỗ chấm điểm vàng, hai cánh mỏng như cánh bướm non, lại ngắn chùn chùn. Hình như cánh yếu quá, chưa quen mở, mà cho dù có khỏe cũng chẳng bay được xa. Tôi đến gần, chị Nhà Trò vẫn khóc. Nức nở mãi, chị mới kể:

 - Năm trước, khi gặp trời làm đói kém, mẹ em phải vay lương ăn của bọn nhện. Sau đấy, không may mẹ em mất đi, còn lại thui thủi có mình em. Mà em ốm yếu, kiếm bữa cũng chẳng đủ. Bao năm nghèo túng vẫn hoàn nghèo túng. Mấy bận bọn nhện đã đánh em. Hôm nay bọn chúng chăng tơ ngang đường đe bắt em, vặt chân, vặt cánh ăn thịt em.

 Tôi xòe cả hai càng ra, bảo Nhà Trò:

 - Em đừng sợ. Hãy trở về cùng với tôi đây. Đứa độc ác không thể cậy khỏe ăn hiếp kẻ yếu.

 Rồi tôi dắt Nhà Trò đi. Được một quãng thì tới chỗ mai phục của bọn nhện.

 

pptx 19 trang Bình Nhi 30/06/2023 410
Bạn đang xem tài liệu "Bài giảng Đạo đức Lớp 5 - Bài 16: Bảo vệ cái đúng cái tốt (Tiết 2) - Năm học 2022-2023 - Đặng Ngọc Hùng - Trường Tiểu học Xuân Lãnh 1", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
PHOØNG GIAÙO DUÏC HUYEÄN ÑOÀNG XUAÂN 
Tröôøng tieåu hoïc Xuaân Laõnh 1 
GV : Đặng Ngọc Hùng 
Daïy Tröôøng TH Xuaân Laõnh 1 
Ñoàng Xuaân – Phuù Yeân. 
Bảo vệ cái đúng cái tốt . 
Khởi động 
N êu những biểu hiện của lòng yêu Tổ Quốc 
Quan sát tranh nêu nội dung của tranh và cho biết đó là những việc chúng ta có nên học tập không? 
Thứ hai, ngày 27tháng 03 năm 2023 
Đạo đức: 
Dế Mèn bênh vực kẻ yếu 
Quan sát tranh và cho biết trong tranh có những gì? 
Tô Hoài 
Thứ hai, ngày 27tháng 03 năm 2023 
Đạo đức: Bảo vệ cái đúng cái tốt. 
Một hôm, qua một vùng cỏ xước xanh dài, tôi chợt nghe tiếng khóc tỉ tê. Đi vài bước nữa, tôi gặp chị Nhà Trò ngồi gục đầu bên tảng đá cuội. 
	Chị Nhà Trò đã bé nhỏ lại gầy yếu quá, người bự những phấn, như mới lột. Chị mặc áo thâm dài, đôi chỗ chấm điểm vàng, hai cánh mỏng như cánh bướm non, lại ngắn chùn chùn. Hình như cánh yếu quá, chưa quen mở, mà cho dù có khỏe cũng chẳng bay được xa. Tôi đến gần, chị Nhà Trò vẫn khóc. Nức nở mãi, chị mới kể: 
	- Năm trước, khi gặp trời làm đói kém, mẹ em phải vay lương ăn của bọn nhện. Sau đấy, không may mẹ em mất đi, còn lại thui thủi có mình em. Mà em ốm yếu, kiếm bữa cũng chẳng đủ. Bao năm nghèo túng vẫn hoàn nghèo túng. Mấy bận bọn nhện đã đánh em. Hôm nay bọn chúng chăng tơ ngang đường đe bắt em, vặt chân, vặt cánh ăn thịt em. 
	Tôi xòe cả hai càng ra, bảo Nhà Trò: 
	- Em đừng sợ. Hãy trở về cùng với tôi đây. Đứa độc ác không thể cậy khỏe ăn hiếp kẻ yếu. 
	Rồi tôi dắt Nhà Trò đi. Được một quãng thì tới chỗ mai phục của bọn nhện. 
Dế Mèn bênh vực kẻ yếu 
Thứ hai, ngày 27tháng 03 năm 2023 
Đạo đức: Bảo vệ cái đúng cái tốt. 
 Bọn nhện chăng từ bên nọ sang bên kia đường biết bao tơ nhện. Lại thêm sừng sững giữa lối đi một anh nhện gộc. Nhìn vào các khe đá chung quanh, tôi thấy lủng củng những nhện là nhện. Chúng đứng im như đá mà coi vẻ hung dữ. 
 Tôi cất tiếng hỏi lớn: 
 - Ai đứng chóp bu bọn n ày? Ra đây ta nói chuyện. 
 Từ trong hốc đá, một mụ nhện cái cong chân nhảy ra, hai bên có hai nhện vách nhảy kèm. Dáng đây là vị chúa trùm nhà nhện. Nom cũng đanh đá, nặc nô lắm. Tôi quay phắt lưng, phóng càng đạp phanh phách ra oai. Mụ nhện co rúm lại rồi cứ rập đầu xuống đất như cái chày giã gạo. Tôi thét: 
 - Các người có của ăn của để, béo múp béo míp mà cứ đòi mãi một tí tẹo nợ đã mấy đời rồi. Lại còn kéo bè kéo cánh đánh đập một cô gái yếu ớt thế này. Thật đáng xấu hổ! Có phá hết các vòng vây đi không? 
 Bọn nhện sợ hãi, cùng dạ ran. Cả bọn cuống cuồng chạy dọc chạy ngang, phá hết các dây tơ chăng lối. Con đường về tổ Nhà Trò quang hẳn. 
 Theo Tô Hoài 
Dế Mèn bênh vực kẻ yếu 
Tô Hoài 
Hoạt động 2: Tìm hiểu bài 
Dế Mèn gặp Nhà Trò trong hoàn cảnh nào? 
Dế Mèn đi qua một vùng cỏ xước thì nghe tiếng khóc tỉ tê, lại gần thì thấy chị Nhà Trò gục đầu khóc bên tảng đá cuội. 
Thứ hai, ngày 27tháng 03 năm 2023 
Đạo đức: Bảo vệ cái đúng cái tốt. 
Dế Mèn bênh vực kẻ yếu 
Tô Hoài 
Hoạt động 2: Tìm hiểu bài 
Tìm những chi tiết cho thấy chị Nhà Trò rất yếu ớt. 
Thân hình chị bé nhỏ, gầy yếu, người bự những phấn như mới lột . 
Cánh chị mỏng, ngắn chùn chùn, quá yếu, lại chưa mở quen . 
Vì ốm yếu, chị kiếm bữa cũng chẳng đủ nên lâm vào cảnh nghèo túng. 
Thứ hai, ngày 27tháng 03 năm 2023 
Đạo đức: Bảo vệ cái đúng cái tốt. 
Dế Mèn bênh vực kẻ yếu 
Tô Hoài 
Hoạt động 2: Tìm hiểu bài 
Nhà Trò bị bọn nhện ức hiếp và đe dọa như thế nào? 
Trước đây, mẹ Nhà Trò có vay lương ăn của bọn nhện. Sau đấy chưa trả được thì đã chết. Nhà Trò ốm yếu, kiếm không đủ ăn, không trả được nợ. Bọn nhện đã đánh Nhà Trò mấy bận. Lần này chúng chăng tơ chặn đường đe bắt chị ăn thịt. 
Thứ hai, ngày 27tháng 03 năm 2023 
Đạo đức: Bảo vệ cái đúng cái tốt. 
+ Dế Mèn đã làm gì để giúp chị Nhà Trò ? 
Dế Mèn đã làm thế nào để bọn nhện phải sợ? 
Chủ động, lời lẽ oai phong, thách thức, đòi nói chuyện với nhện chóp bu. 
Hành động tỏ rõ sức mạnh 
Dế Mèn chủ động hỏi chị Nhà Trò, bảo chị dẫn đến gặp bọn nhện để nói chuyện phải trái với chúng. 
Thứ hai, ngày 27tháng 03 năm 2023 
Đạo đức: Bảo vệ cái đúng cái tốt. 
+ Việc làm của Dế Mèn thể hiện điều gì ? 
+ Chúng ta cần có thái độ như thế nào trước việc làm tốt của Dế Mèn? 
+ ... Dế Mèn có tấm lòng nghĩa hiệp, ghét bỏ áp bức, bất công, biết bảo vệ cái đúng, cái tốt. 
Thứ hai, ngày 27tháng 03 năm 2023 
Đạo đức: Bảo vệ cái đúng cái tốt. 
Dế Mèn đã biết bảo vệ chị Nhà Trò trước sự bắt nạt của nhà Nhện. Đó là một việc làm tốt đáng để chúng ta học tập. Qua câu chuyện trên, chúng ta thấy cái đúng, cái tốt là những việc làm, những hành vi đúng pháp luật và chuẩn mực đạo đức, phù hợp trong cuộc sống,chúng ta cần phải bảo vệ. 
K ết luận : 
Thứ hai, ngày 27tháng 03 năm 2023 
Đạo đức: Bảo vệ cái đúng cái tốt. 
Hoạt động 2: 
Cách bảo vệ cái đúng , cái tốt 
Thứ hai, ngày 27tháng 03 năm 2023 
Đạo đức: Bảo vệ cái đúng cái tốt. 
 Bài tập: Trong các việc làm dưới đây, việc làm nào thể hiện hành động bảo vệ cái đúng, cái tốt. Giải thích vì sao? 
a. Lan bênh vực Mai khi Mai bị các bạn nói xấu việc thường xuyên nhặt cỏ, chăm sóc vườn hoa của trường. 
b. Mọi người ủng hộ quần áo bảo hộ cho các bác sĩ trong chiến dịch phòng chống dịch bệnh Covid-19. 
c. Mặc dù có bạn bảo Nam không cần trả lại tiền nhặt được, nhưng Nam vẫn cương quyết trả lại người đánh mất. 
d. Vận động mọi người tham gia ủng hộ đồng bào miền Trung gặp lũ lụt. 
e. Bạn Cường không đội mũ bảo hiểm khi ngồi trên xe gắn máy. Huy nhắc nhở Cườngthì bố Cường trợn mắt nói: “ Đi có vài phút, làm sao phải đội!”. Huy đang không biết nói sao, vừa đúng lúc bác tổ trưởng dân phố đi qua. Bác phê bình bố của Cường về ý thức chấp hành Luật lệ khi tham gia giao thông. Bác khen Huy biết mạnh dạn bảo vệ cái đúng. 
X 
X 
X 
X 
X 
Ghi nhớ: 
Trong cuộc sống có nhiều cách làm thể hiện việc bảo vệ cái đúng, cái tốt. Những thái độ, hành vi, việc làm, ý kiến ủng hộ, đồng tình, bênh vực, đề cao khi cái đúng, cái tốt bị chỉ trích, phê phán, đe dọa, kì thị chính là bảo vệ cái đúng, cái tốt. 
Thứ hai, ngày 27tháng 03 năm 2023 
Đạo đức: Bảo vệ cái đúng cái tốt. 
- Theo em, vì sao cần phải bảo vệ cái đúng, cái tốt? 
+ Để cái đúng, cái tốt không bị cái sai, cái xấu lấn át. 
+ Để cái đúng, cái tốt được phát huy, được nhân rộng. 
+ Để cuộc sống thêm an toàn, lành mạnh và tốt đẹp. 
. 
Thứ hai, ngày 27tháng 03 năm 2023 
Đạo đức: Bảo vệ cái đúng cái tốt. 
Em đã làm gì để bảo vệ cái đúng cái tốt ? 
Thứ hai, ngày 27tháng 03 năm 2023 
Đạo đức: Bảo vệ cái đúng cái tốt. 
Ghi nhớ: 
Trong cuộc sống có nhiều cách làm thể hiện việc bảo vệ cái đúng, cái tốt. Những thái độ, hành vi, việc làm, ý kiến ủng hộ, đồng tình, bênh vực, đề cao khi cái đúng, cái tốt bị chỉ trích, phê phán, đe dọa, kì thị chính là bảo vệ cái đúng, cái tốt. 
Thứ hai, ngày 27tháng 03 năm 2023 
Đạo đức: Bảo vệ cái đúng cái tốt. 

Tài liệu đính kèm:

  • pptxbai_giang_dao_duc_lop_5_bai_16_bao_ve_cai_dung_cai_tot_tiet.pptx