Bài giảng Đạo đức Lớp 5 - Bài 14: Bảo vệ tài nguyên thiên nhiên (Tiết 2) - Năm học 2022-2023 - An Phương

Bài giảng Đạo đức Lớp 5 - Bài 14: Bảo vệ tài nguyên thiên nhiên (Tiết 2) - Năm học 2022-2023 - An Phương

Hoạt động 4: Lập một dự án

Em hãy cùng các bạn trong nhóm lập một dự án nhỏ để bảo vệ tài nguyên thiên nhiên ở quê hương theo mẫu sau:

ppt 12 trang Bình Nhi 30/06/2023 440
Bạn đang xem tài liệu "Bài giảng Đạo đức Lớp 5 - Bài 14: Bảo vệ tài nguyên thiên nhiên (Tiết 2) - Năm học 2022-2023 - An Phương", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Chào mừng quý thầy về dự giờ, thăm lớp 
Đạo đức: 
Bảo vệ tài nguyên thiên nhiên (Tiết 2) 
Mở đầu: 
 Bài 4: Đánh dấu x vào nội dung tương ứng với việc làm bảo vệ tài nguyên và không bảo vệ tài nguyên 
 Các việc làm 
Bảo vệ 
tài nguyên 
Không bảo vệ tài nguyên 
1 . Không khai thác nước ngầm bừa bãi 
2. Đốt rẫy làm cháy rừng 
3. Vứt rác thải, xác động vật chết vào nước ao, hồ 
4. Xả nhiều khói vào không khí 
5. Săn bắt các động vật quý hiếm 
6. Phá rừng đầu nguồn 
7. Sử dụng tiết kiệm điện nước, giấy viết 
8. Xây dựng, bảo vệ các khu bảo tồn quốc gia vườn quốc gia thiên nhiên. 
 Bài 5: Em hãy cùng các bạn thảo luận tìm một vài biện pháp sử dụng tiết kiệm tài nguyên thiên nhiên (tiết kiệm điện, nước, chất đốt, ) 
Tài nguyên rừng 
Tài nguyên nước 
Tài nguyên khoáng sản 
Động, thực vật 
Tài nguyên đất 
Hoạt động 4: Lập một dự án 
 Em hãy cùng các bạn trong nhóm lập một dự án nhỏ để bảo vệ tài nguyên thiên nhiên ở quê hương theo mẫu sau: 
Tên dự án: ............... 
Mục tiêu dự án: ............... 
Địa điểm thực hiện: ............. 
Thời gian thực hiện: ........... 
Từ ngày .......... tháng ....... năm ........ đến ngày .......... tháng .......... năm ........... 
Danh sách nhóm thực hiện: 
1. 
2. 
3. 
 KẾ HOẠCH THỰC HIỆN CỤ THỂ 
STT 
Nội dung công việc 
Thời gian thực hiện 
Sản phẩm 
cần đạt 
Người chịu trách nhiệm chính 
 Tuyên truyền, vận động mọi người cùng chung tay bảo vệ tài nguyên thiên nhiên. 

Tài liệu đính kèm:

  • pptbai_giang_dao_duc_lop_5_bai_14_bao_ve_tai_nguyen_thien_nhien.ppt