Bài giảng Chính tả Lớp 5 - Tuần 30: Cô gái của tương lai - Năm học 2022-2023 - Yến Nhi

Bài giảng Chính tả Lớp 5 - Tuần 30: Cô gái của tương lai - Năm học 2022-2023 - Yến Nhi

2. Những chữ nào cần viết hoa trong các cụm từ từ in nghiêng dưới đây ? Vì sao ?

 Bác Hồ nói : “Non sông gấm vóc của chúng ta do phụ nữ ta, trẻ cũng như già góp phần thêu dệt nên. “Tiếp nối truyền thống của Hai Bà Trưng và Bà Triệu, ngày nay, phụ nữ đã có đóng góp xuất sắc vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Tiêu biểu cho những anh hùng của thời đại mới là 214 cô bác được nhận các danh hiệu cao quý : anh hùng lao động, anh hùng lực lượng vũ trang. Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam là một trong những tổ chức quần chúng lớn mạnh của nước ta. Hội đã được Nhà nước trao tặng nhiều phần thưởng cao quý như : huân chương sao vàng, (1985), huân chương độc lập hạng ba (1997), huân chương lao động hạng nhất (1998), huân chương độc lập hạng nhất (2000).

 Theo NHỮNG NGƯỜI PHỤ NỮ XUẤT SẮC

 

ppt 20 trang Bình Nhi 30/06/2023 160
Bạn đang xem tài liệu "Bài giảng Chính tả Lớp 5 - Tuần 30: Cô gái của tương lai - Năm học 2022-2023 - Yến Nhi", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
 KHỞI ĐỘNG 
Anh hùng Lao động 
Huân chương Lao động 
Huân chương Kháng chiến 
Giải thưởng Hồ Chí Minh 
Bảng con 
- Nêu cách viết tên danh hiệu, huân chương, giải thưởng. 
 KHÁM PHÁ 
Chính tả 
Nghe-viết : Cô gái của tương lai 
Trang 118 
TÌM BẠN 
 MỤC TIÊU 
1. Nghe-viết đúng chính tả bài Cô gái của tương lai. 
2. Tiếp tục luyện tập viết hoa tên các huân chương, danh hiệu, giải thưởng ; biết một số huân chương của nước ta.	 
- Em hãy cho biết nội dung của bài chính tả. 
- Bài giới thiệu Lan Anh là một bạn gái giỏi giang, thông minh, được xem là một trong những mẫu người của tương lai. 
Nghị viện Thanh niên 
in-tơ-nét 
Ốt-xtrây-li-a 
Bảng con 
 TỪ KHÓ 
in-tơ-net, Ốt-xtrây-li-a, 
Nghị viện Thanh niên, 
Lắng nghe cô đọc nhé ! 
Tổng hợp lỗi 
0 lỗi 
1 lỗi 
2 lỗi 
3 lỗi 
4 lỗi 
Trên 5 lỗi 
BÀI TẬP 
2. Những chữ nào cần viết hoa trong các cụm từ từ in nghiêng dưới đây ? Vì sao ? 
	Bác Hồ nói : “Non sông gấm vóc của chúng ta do phụ nữ ta, trẻ cũng như già góp phần thêu dệt nên. “Tiếp nối truyền thống của Hai Bà Trưng và Bà Triệu, ngày nay, phụ nữ đã có đóng góp xuất sắc vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Tiêu biểu cho những anh hùng của thời đại mới là 214 cô bác được nhận các danh hiệu cao quý : anh hùng lao động, anh hùng lực lượng vũ trang. Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam là một trong những tổ chức quần chúng lớn mạnh của nước ta. Hội đã được Nhà nước trao tặng nhiều phần thưởng cao quý như : huân chương sao vàng , (1985), huân chương độc lập hạng ba ( 1997) , huân chương lao động hạng nhất (1998), huân chương độc lập hạng nhất ( 2000). 
 Theo NHỮNG NGƯỜI PHỤ NỮ XUẤT SẮC 
anh hùng lao động 
anh hùng lực lượng vũ trang 
huân chương sao vàng 
huân chương độc lập hạng ba 
huân chương lao động hạng nhất 
huân chương độc lập hạng nhất 
A nh hùng L ao động 
A nh hùng L ực lượng vũ trang 
H uân chương S ao vàng 
H uân chương Đ ộc lập hạng B a 
H uân chương L ao động hạng N hất 
H uân chương Đ ộc lập hạng N hất 
Tên huân chương, danh hiệu, giải thưởng viết chưa đúng 
Tên huân chương, danh hiệu, giải thưởng viết đúng 
Tên các huân chương, danh hiệu, giải thưởng được viết hoa chữ cái đầu của mỗi bộ phận tạo thành tên đó. 
Cách viết hoa tên các huân chương, danh hiệu, giải thưởng : 
Huân chương Sao vàng 
Huân chương Quân công 
Huân chương Lao động 
3. Tên các huân chương phù hợp với mỗi chỗ trống dưới đây : 
Sao vàng. 
c) là huân chương cho những tập thể và cá nhân lập nhiều thành tích xuất sắc trong lao động sản xuất. 
a) Huân chương cao quý nhất của nước ta là : 
b) huân chương dành cho những tập thể và cá nhân lập nhiều thành tích xuất sắc trong chiến đấu và xây dựng quân đội. 
Huân chương 
Huân chương Quân công 
Huân chương Lao động 
VẬN DỤNG 
	Viết hoa chữ cái đầu của mỗi bộ phận tạo thành tên đó. 
Nêu cách viết hoa tên các huân chương, danh hiệu, giải thưởng. 
	Cách viết hoa tên các huân chương, danh hiệu, giải thưởng : 
DẶN DÒ 
- Chuẩn bị bài : Tà áo dài Việt Nam. 
- Về viết lại các từ sai thành đúng. 

Tài liệu đính kèm:

  • pptbai_giang_chinh_ta_lop_5_tuan_30_co_gai_cua_tuong_lai_nam_ho.ppt