Bài giảng Chính tả Lớp 5 - Tuần 30: Cô gái của tương lai - Năm học 2022-2023 - Trần Hoàng Diệu

Bài giảng Chính tả Lớp 5 - Tuần 30: Cô gái của tương lai - Năm học 2022-2023 - Trần Hoàng Diệu

     Qua một cuộc thi trên mạng In-tơ-nét, cô bé Lan Anh 15 tuổi được mời làm đại biểu của Nghị viện Thanh niên thế giới năm 2000 (tổ chức tại Ốt-xtrây-li-a). Em đã đặt chân tới 11 quốc gia khi chưa tròn 17 tuổi và đã viết hàng trăm bài báo. Trong mọi cuộc gặp gỡ quốc tế, Lan Anh đều trình bày trôi chảy những vấn đề mà em quan tâm bằng tiếng Anh.

     Nhìn vào những gì Lan Anh đã làm được hôm nay, có thể tin rằng em chính là một trong những mẫu người của tương lai.

Theo HOÀNG DUY

 

pptx 9 trang Bình Nhi 30/06/2023 220
Bạn đang xem tài liệu "Bài giảng Chính tả Lớp 5 - Tuần 30: Cô gái của tương lai - Năm học 2022-2023 - Trần Hoàng Diệu", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
TRƯỜNG TH GIA SINH 
Chính tả 
Nghe – viết : Cô gái của tương lai 
 Luyện tập viết hoa 
GV : TRẦN HOÀNG DIỆU 
Chính tả Cô gái của tương lai 
 Qua một cuộc thi trên mạng In-tơ-nét, cô bé Lan Anh 15 tuổi được mời làm đại biểu của Nghị viện Thanh niên thế giới năm 2000 (tổ chức tại Ốt-xtrây-li-a). Em đã đặt chân tới 11 quốc gia khi chưa tròn 17 tuổi và đã viết hàng trăm bài báo. Trong mọi cuộc gặp gỡ quốc tế, Lan Anh đều trình bày trôi chảy những vấn đề mà em quan tâm bằng tiếng Anh. 
 Nhìn vào những gì Lan Anh đã làm được hôm nay, có thể tin rằng em chính là một trong những mẫu người của tương lai. 
Theo HOÀNG DUY 
2. Những chữ nào cần viết hoa trong các cụm từ in nghiêng dưới đây ? Vì sao ?   
 Bác Hồ nói : "Non sông gấm vóc của chúng ta do phụ nữ ta, trẻ cũng như già góp phần thêu dệt nên. "Tiếp nối truyền thống của Hai Bà Trưng và Bà Triệu, ngày nay, phụ nữ đã có những đóng góp xuất sắc vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Tiêu biểu cho những anh hùng của thời đại mới là 214 cô bác được nhận các danh hiệu cao quý : anh hùng lao động, anh hùng lực lượng vũ trang . Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam là một trong những tổ chức quần chúng lớn mạnh của nước ta. Hội đã được Nhà nước trao tặng nhiều phần thưởng cao quý như: huân chương sao vàng (1985), huân chương độc lập hạng ba (1997), huân chương lao động hạng nhất (1998), huân chương độc lập hạng nhất (2000). 
Theo NHỮNG NGƯỜI PHỤ NỮ XUẤT SẮC 
2. Những chữ nào cần viết hoa trong các cụm từ in nghiêng dưới đây ? 
 anh hùng lao động 
 anh hùng lực lượng vũ trang 
 huân chương sao vàng 
 huân chương độc lập hạng ba 
 huân chương lao động hạng nhất 
 huân chương độc lập hạng nhất 
Anh hùng Lao động 
Anh hùng Lực lượng vũ trang 
Huân chương Sao vàng 
Huân chương Độc lập hạng Ba 
Huân chương Lao động hạng Nhất. 
Huân chương Độc lập hạng Nhất 
Vì sao cần viết hoa trong các cụm từ trên : 
~ Phải viết hoa như vậy vì: 
~ Cụm từ Anh hùng lao động gồm 2 bộ phận: anh hùng/lao động, ta phải viết hoa chữ cái đầu của mỗi bộ phận tạo thành tên đó: Anh hùng/Lao động. 
~ Tương tự với các cụm từ: Anh hùng/Lực lượng vũ trang, Huân chương/Sao vàng. 
3. Tìm tên huân chương phù hợp với mỗi chỗ trống dưới đây : 
a) Huân chương cao quý nhất của nước ta là ...................................... 
b) ........................................ là huân chương dành cho những tập thể và cá nhân lập nhiều thành tích xuất sắc trong chiến đấu và bảo đảm quốc phòng, an ninh. 
c) ...................................... là huân chương dành cho những tập thể và cá nhân lập nhiều thành tích xuất sắc trong lao động sản xuất. 
Huân chương Sao vàng 
Huân chương Quân công 
Huân chương Lao động 
Chúc các em học tốt 
Thank you for learning ! 

Tài liệu đính kèm:

  • pptxbai_giang_chinh_ta_lop_5_tuan_30_co_gai_cua_tuong_lai_nam_ho.pptx