Bài giảng Chính tả Lớp 5 - Tuần 29: Nhớ viết Đất nước - Năm học 2022-2023 - Nguyễn Minh Chương

Bài giảng Chính tả Lớp 5 - Tuần 29: Nhớ viết Đất nước - Năm học 2022-2023 - Nguyễn Minh Chương

Gắn bó với miền Nam

 Bác sĩ Phạm Ngọc Thạch quê ở Quảng Nam, nhưng cả cuộc đời ông gắn bó với các tỉnh đồng bằng sông Cửu Long. Ngay từ trước Cách mạng tháng Tám 1945, ông đã góp công xây dựng nhiều cơ sở cách mạng ở Sài Gòn, thành lập Đoàn Thanh niên Tiền phong Nam Bộ. Cách mạng thành công, ông phụ trách công tác ngoại giao của Ủy ban Hành chính Lâm thời Nam Bộ và làm Bí thư Thanh niên Tiền Phong, rồi trở thành Chủ tịch ủy ban Kháng chiến - Hành chính khu Sài Gòn - Gia Định. Hòa bình lập lại, trên cương vị Bộ trưởng Bộ Y tế, ông đã có nhiều cống hiến cho sự nghiệp bảo vệ sức khỏe nhân dân, đặc biệt là trong lĩnh vực chống bệnh lao. Trong cuộc kháng chiến chống Mĩ cứu nước, ông đã 4 lần đi bộ từ Bắc vào Nam và từ Nam ra Bắc để chỉ đạo công tác y tế chiến trường, rồi lặng lẽ qua đời ngày 7-11-1968 vì sốt rét trong một ngôi nhà tranh giữa chiến khu miền Đông Nam Bộ.

 Sinh thời, ông được Đảng và nhà nước phong tặng danh hiệu Anh hùng Lao động và các phần thưởng cao quý: Huân chương Kháng chiến, Huân chương Lao động. Sau khi mất, ông được truy tặng Giải thưởng Hồ Chí Minh.

 

pptx 22 trang Bình Nhi 30/06/2023 240
Bạn đang xem 20 trang mẫu của tài liệu "Bài giảng Chính tả Lớp 5 - Tuần 29: Nhớ viết Đất nước - Năm học 2022-2023 - Nguyễn Minh Chương", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
KHỞI ĐỘNG 
KHÁM PHÁ 
Chính tả 
Nhớ-viết : Đất nước 
(Từ Mùa thu nay ... đến hết) 
TÌM BẠN 
 MỤC TIÊU 
- Nhớ-viết đúng chính tả 3 khổ thơ cuối bài Đất nước. 
- Tìm được những cụm từ chỉ huân chương, danh hiệu và giải thưởng trong BT2, BT3 và nắm được cách viết hoa những cụm từ đó. 
Nội dung chính của 3 khổ cuối bài Đất nước của tác giả Nguyễn Đình Thi là gì ? 
Thể hiện niềm vui, niềm tự hào về một đất nước tự do. 
 bát ngát 
khuất 
phấp phới 
 bá c ngá c 
kh ất 
phấ c phới 
khác 
 2. Cách trình bày bài thơ thể tự do : 
 - Đầu dòng thơ thẳng theo hàng dọc. 
 - Hết một khổ cách ra một dòng. 
 LUYỆN VIẾT TỪ KHÓ 
Mời các em viết bài 
BÀI TẬP 
 2. Tìm những cụm từ chỉ các huân chương, danh hiệu và giải thưởng trong bài văn sau. Nhận xét về cách viết các cụm từ đó. 
Gắn bó với miền Nam 
 Bác sĩ Phạm Ngọc Thạch quê ở Quảng Nam, nhưng cả cuộc đời ông gắn bó với các tỉnh đồng bằng sông Cửu Long. Ngay từ trước Cách mạng tháng Tám 1945, ông đã góp công xây dựng nhiều cơ sở cách mạng ở Sài Gòn, thành lập Đoàn Thanh niên Tiền phong Nam Bộ. Cách mạng thành công, ông phụ trách công tác ngoại giao của Ủy ban Hành chính Lâm thời Nam Bộ và làm Bí thư Thanh niên Tiền Phong, rồi trở thành Chủ tịch ủy ban Kháng chiến - Hành chính khu Sài Gòn - Gia Định. Hòa bình lập lại, trên cương vị Bộ trưởng Bộ Y tế, ông đã có nhiều cống hiến cho sự nghiệp bảo vệ sức khỏe nhân dân, đặc biệt là trong lĩnh vực chống bệnh lao. Trong cuộc kháng chiến chống Mĩ cứu nước, ông đã 4 lần đi bộ từ Bắc vào Nam và từ Nam ra Bắc để chỉ đạo công tác y tế chiến trường, rồi lặng lẽ qua đời ngày 7-11-1968 vì sốt rét trong một ngôi nhà tranh giữa chiến khu miền Đông Nam Bộ. 
 Sinh thời, ông được Đảng và nhà nước phong tặng danh hiệu Anh hùng Lao động và các phần thưởng cao quý: Huân chương Kháng chiến, Huân chương Lao động. Sau khi mất, ông được truy tặng Giải thưởng Hồ Chí Minh. 
2. Tìm những cụm từ chỉ các huân chương, danh hiệu và giải thưởng trong bài văn sau. Nhận xét về cách viết các cụm từ đó. 
Tìm 
huân chương 
 danh hiệu 
 giải thưởng 
 Nhận xét về cách viết các cụm từ đó. 
 Anh hùng L ao động 
Huân ch ư ơng K háng chiến 
 Huân ch ư ơng L ao động 
 Giải th ư ởng Hồ Chí Minh 
? Em có nhận xét gì về cách viết tên các huân chương, danh hiệu giải thưởng ? 
Huân chương Kháng chiến 
Huân chương Lao động 
Anh hùng Lao động 
Giải thưởng Hồ Chí Minh 
Mỗi cụm từ đó đều gồm 2 bộ phận. 
Cách viết hoa tên các huy chương, danh hiệu, giải thưởng : ta viết hoa chữ cái đầu của mỗi bộ phận tạo thành tên đó. Nếu trong cụm từ có tên riêng chỉ người VD : “Hồ Chí Minh” thì viết hoa theo qui tắc viết hoa tên người. 
Vậy : Hãy nêu cách viết hoa tên các huy chương, danh hiệu, giải thưởng. 
3. Viết lại tên các danh hiệu trong đoạn văn dưới đây cho đúng : 
	 	 Với các thành tích xuất sắc trong hai cuộc kháng chiến chống Pháp và chống Mĩ, huyện Cần Giờ (Thành phố Hồ Chí Minh) đã được Nhà nước tuyên dương đơn vị anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân . Toàn huyện có 2 xã được tặng danh hiệu đơn vị anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân , có 28 bà mẹ được tặng danh hiệu bà mẹ Việt Nam anh hùng . 
 Theo VIỆT NAM KÌ TÍCH 
A nh hùng L ực lượng vũ trang nhân dân . 
A nh hùng L ực lượng 
vũ trang nhân dân , 
B à mẹ Việt Nam 
A nh hùng . 
VẬN DỤNG 
Ghi nhớ 
- Khi viết tên các huân chương, danh hiệu, giải thưởng phải viết hoa chữ cái đầu mỗi bộ phận tạo thành tên đó. Nếu trong cụm từ có tên riêng chỉ người VD : “Hồ Chí Minh” thì viết hoa theo qui tắc viết hoa tên người. 
Nêu cách viết hoa tên các huy chương, danh hiệu, giải thưởng. 
DẶN DÒ 
- Về nhà Hoàn thành VBT. 
 - Chuẩn bị bài sau : Cô gái của tương lai. 

Tài liệu đính kèm:

  • pptxbai_giang_chinh_ta_lop_5_tuan_29_nho_viet_dat_nuoc_nam_hoc_2.pptx