Bài giảng Chính tả Lớp 5 - Tuần 12: Nghe viết Mùa thảo quả - Năm học 2022-2023 - Quan Văn Thắng

Bài giảng Chính tả Lớp 5 - Tuần 12: Nghe viết Mùa thảo quả - Năm học 2022-2023 - Quan Văn Thắng

YÊU CẦU CẦN ĐẠT

- Viết đúng bài chính tả, trình bày đúng hình thức bài văn xuôi.

- Làm đúng bài tập chính tả phân biệt các tiếng có âm đầu s/x hoặc vần at/ac.

 

ppt 13 trang Bình Nhi 24/06/2023 1380
Bạn đang xem tài liệu "Bài giảng Chính tả Lớp 5 - Tuần 12: Nghe viết Mùa thảo quả - Năm học 2022-2023 - Quan Văn Thắng", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
T HẦY GIÁO 
CH ÀO MỪNG CÁC EM ĐẾN VỚI TIẾT HỌC HÔM NAY! 
24/06/2023 3:28:18 CH 
Giáo viên thiết kế và thực hiện: Quan Văn Thắng 
1 
CHÝNH T¶ – LíP 5A 
NGHE – VIÕT: MïA TH¶O QU¶ 
 GI¸O VI£N thùc hiÖn TIÕT D¹Y: quan V¡N th¾ng 
KHỞI ĐỘNG 
 Cá nhân viết một số từ mắc lỗi phổ biến ra nháp ? 
 Thi tìm một số từ láy gợi tả âm thanh có âm cuối ng ? 
ô nhiễm 
suy thoái 
Long lanh, lung linh, ăng ẳng, 
Sĩ số: 29 
Vắng: 0 
Thứ ba ngà y 22 tháng 11 năm 20 22 
Chính tả ( Nghe - viết ) 
24/06/2023 3:28:18 CH 
Giáo viên thiết kế và thực hiện: Quan Văn Thắng 
2 
YÊU CẦU CẦN ĐẠT 
- Viết đúng bài chính tả, trình bày đúng hình thức bài văn xuôi. 
- Làm đúng bài tập chính tả phân biệt các tiếng có âm đầu s/x hoặc vần at/ac. 
Sĩ số: 29 
Vắng: 0 
Thứ ba ngà y 22 tháng 11 năm 20 22 
Chính tả ( Nghe - viết ) 
Mùa thảo quả 
24/06/2023 3:28:18 CH 
Giáo viên thiết kế và thực hiện: Quan Văn Thắng 
3 
HOAÏT ÑOÄNG 1 
Sĩ số: 29 
Vắng: 0 
Thứ ba ngà y 22 tháng 11 năm 20 22 
Chính tả ( Nghe - viết ) 
Mùa thảo quả 
 Đọc đoạn viết: 
24/06/2023 3:28:18 CH 
Giáo viên thiết kế và thực hiện: Quan Văn Thắng 
4 
 Nội dung đoạn văn ? 
- Tả quá trình thảo quả nảy hoa, kết trái và chín đỏ làm cho rừng ngập hương thơm và có vẻ đẹp đặc biệt. 
Sĩ số: 29 
Vắng: 0 
Thứ ba ngà y 22 tháng 11 năm 20 22 
Chính tả ( Nghe - viết ) 
Mùa thảo quả 
24/06/2023 3:28:18 CH 
Giáo viên thiết kế và thực hiện: Quan Văn Thắng 
5 
LUYEÄN VIEÁT 
 Đọc thầm –1 phút: Chú ý những từ khó cần luyện viết . 
lặng lẽ 
ẩm ướt 
mưa rây 
chon chót 
hắt lên 
đáy rừng 
Sĩ số: 29 
Vắng: 0 
Thứ ba ngà y 22 tháng 11 năm 20 22 
Chính tả ( Nghe - viết ) 
Mùa thảo quả 
24/06/2023 3:28:18 CH 
Giáo viên thiết kế và thực hiện: Quan Văn Thắng 
6 
Nghe vieát 
Sĩ số: 29 
Vắng: 0 
Thứ ba ngà y 22 tháng 11 năm 20 22 
Chính tả ( Nghe - viết ) 
Mùa thảo quả 
24/06/2023 3:28:18 CH 
Giáo viên thiết kế và thực hiện: Quan Văn Thắng 
7 
HOAÏT ÑOÄNG 2 
Làm bài tập 
Sĩ số: 29 
Vắng: 0 
Thứ ba ngà y 22 tháng 11 năm 20 22 
Chính tả ( Nghe - viết ) 
Mùa thảo quả 
24/06/2023 3:28:18 CH 
Giáo viên thiết kế và thực hiện: Quan Văn Thắng 
8 
Baøi taäp 2 
a/ Tìm các từ ngữ chứa tiếng ghi ở 
mỗi cột dọc trong các bảng sau. 
sổ 
sơ 
su 
sứ 
xổ 
xơ 
xu 
xứ 
sổ sách, cửa sổ, 
sơ sài, sơ sinh, 
su hào, cao su, 
sứ giả, đồ sứ, 
xổ số, xổ lồng, 
xơ xác, xơ mít, 
xu nịnh, xu thời, 
xứ sở, biệt xứ, 
24/06/2023 3:28:18 CH 
Giáo viên thiết kế và thực hiện: Quan Văn Thắng 
9 
Bài 3: a) Nghĩa của các tiếng ở mỗi dòng dưới đây có điểm gì giống nhau? 
- sóc, sói, sẻ, sáo, sít, sên, sam, sò, sứa, sán 
- sả, si, sung, sen, sim, sâm, sắn, sấu, sậy, sồi 
Đều chỉ tên các con vật 
Đều chỉ tên các loài cây 
24/06/2023 3:28:18 CH 
Giáo viên thiết kế và thực hiện: Quan Văn Thắng 
10 
Baøi taäp 3 
 b/ Tìm các từ láy theo những khuôn 
 vần ghi ở từng ô trong bảng sau: 
1 
an - at 
ang - ac 
2 
ôn - ôt 
ông - ôc 
3 
un - ut 
ung - uc 
1 
chan chát, sàn sạt, ngan ngát, 
khang khác, nhang nhác, càng cạc, 
2 
mồn một, sồn sột, tôn tốt, 
xồng xộc, công cốc, cồng cộc, 
3 
vùn vụt, ngùn ngụt, chùn chụt, 
sùng sục, trùng trục, nhung nhúc, 
24/06/2023 3:28:18 CH 
Giáo viên thiết kế và thực hiện: Quan Văn Thắng 
11 
Về nhà chữa lỗi theo quy định. 
Chuẩn bị: Hành trình của bầy ong (Nhớ – viết). 
Sĩ số: 29 
Vắng: 0 
Thứ ba ngà y 22 tháng 11 năm 20 22 
Chính tả ( Nghe - viết ) 
Mùa thảo quả 
24/06/2023 3:28:18 CH 
Giáo viên thiết kế và thực hiện: Quan Văn Thắng 
12 
TiÕt häc kÕt thóc! 
Tr­¦êng TiÓu häc khang ninh 
 ng­Uêi thùc hiÖn: quan V¡N th¾ng 
24/06/2023 3:28:18 CH 
Giáo viên thiết kế và thực hiện: Quan Văn Thắng 
13 
Chúc các em vui, khỏe, học tập ngày càng tiến bộ! 

Tài liệu đính kèm:

  • pptbai_giang_chinh_ta_lop_5_tuan_12_nghe_viet_mua_thao_qua_nam.ppt