Bài giảng Chính tả Lớp 5 - Tuần 14: Nghe viết Chuỗi ngọc lam - Năm học 2022-2023 - Mai Lan - Trường Tiểu học Cát Tân

Bài giảng Chính tả Lớp 5 - Tuần 14: Nghe viết Chuỗi ngọc lam - Năm học 2022-2023 - Mai Lan - Trường Tiểu học Cát Tân

YÊU CẦU CẦN ĐẠT

- Nghe- viết đúng bài chính tả, trình bày đúng hình thức đoạn văn xuôi .

- Tìm được tiếng thích hợp để hoàn chỉnh mẩu tin theo yêu cầu của BT3. Làm được bài tập 2a.

- Rèn kĩ năng phân biệt ch/tr.

- Nghiêm túc, cẩn thận, tỉ mỉ. Yêu thích môn học.

- Năng lực:

+ Năng lực tự chủ và tự học, năng lực giao tiếp và hợp tác, năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo.

+ Năng lực văn học, năng lực ngôn ngữ, năng lực thẩm mĩ.

- Phẩm chất: Giáo dục HS ý thức rèn chữ, giữ vở, trung thực.

 

ppt 15 trang Bình Nhi 24/06/2023 1930
Bạn đang xem tài liệu "Bài giảng Chính tả Lớp 5 - Tuần 14: Nghe viết Chuỗi ngọc lam - Năm học 2022-2023 - Mai Lan - Trường Tiểu học Cát Tân", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Thứ ba ngày 6 tháng 12 năm 2022 
Chính tả 
CHUỖI NGỌC LAM 
YÊU CẦU CẦN ĐẠT 
- Nghe- viết đúng bài chính tả, trình bày đúng hình thức đoạn văn xuôi . 
- Tìm được tiếng thích hợp để hoàn chỉnh mẩu tin theo yêu cầu của BT3. Làm được bài tập 2a. 
- Rèn kĩ năng phân biệt ch/tr . 
- Nghiêm túc, cẩn thận, tỉ mỉ. Yêu thích môn học. 
- Năng lực: 
+ Năng lực tự chủ và tự học, năng lực giao tiếp và hợp tác, năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo. 
+ Năng lực văn học, năng lực ngôn ngữ, năng lực thẩm mĩ. 
- Phẩm chất: Giáo dục HS ý thức rèn chữ, giữ vở, trung thực. 
Rong ruoãi 
Chaét trong vò ngoït 
Laøm say 
Taøn phai 
Kiểm tra bài cũ 
Tìm caùc töø ngöõ coù chöùa vaàn : 
	uoât / uoâc 
	öôt / öôc 
	ieât / ieâc 
Pi-e ngạc nhiên : 
Ai sai cháu đi mua ? 
Cháu mua tặng chị cháu nhân lễ Nô-en. Chị đã nuôi cháu từ khi mẹ cháu mất. 
- Cháu có bao nhiêu tiền ? 
Cô bé mở khăn tay ra, đổ lên bàn một nắm xu : 
- Cháu đã đập con lợn đất đấy ! 
Pi-e trầm ngâm nhìn cô bé. Rồi vừa lúi húi gỡ mảnh giấy ghi giá tiền, anh vừa hỏi : 
- Cháu tên gì ? 
- Cháu là Gioan. 
- Anh đưa cho Gioan chuỗi ngọc gói trong bao lụa đỏ : 
- Đừng đánh rơi nhé ! 
Cô bé mỉm cười rạng rỡ, chạy vụt đi. 
Chuỗi ngọc lam 
Chính tả 
Chuỗi ngọc lam 
Chính tả 
1/ Coâ beù mua chuoãi ngoïc lam ñeå taëng ai ? 
Coâ beù mua chuoãi ngoïc lam ñeå taëng chò cuûa mình. 
2/ Coâ beù coù ñuû tieàn ñeå mua chuoãi ngoïc khoâng ? 
 Coâ beù khoâng ñuû tieàn ñeå mua chuoãi ngoïc. 
3/ Chi tieát naøo cho em bieát ñieàu ñoù ? 
Coâ beù ñaäp caû con lôïn ñaát. 
Pi-e ngạc nhiên : 
Ai sai cháu đi mua ? 
Cháu mua tặng chị cháu nhân lễ Nô-en . Chị đã nuôi cháu từ khi mẹ cháu mất. 
- Cháu có bao nhiêu tiền ? 
Cô bé mở khăn tay ra, đổ lên bàn một nắm xu : 
- Cháu đã đập con lợn đất đấy ! 
Pi-e trầm ngâm nhìn cô bé. Rồi vừa lúi húi gỡ mảnh giấy ghi giá tiền, anh vừa hỏi : 
- Cháu tên gì ? 
- Cháu là Gioan . 
- Anh đưa cho Gioan chuỗi ngọc gói trong bao lụa đỏ : 
- Đừng đánh rơi nhé ! 
Cô bé mỉm cười rạng rỡ, chạy vụt đi. 
Chuỗi ngọc lam 
Chính tả 
Chính tả 
Vieát baûng con: 
So saùnh, phaân bieät chính taû 
khaên tay / khaêng khít 
naém xu / su haøo 
Gioan 
Noâ-en 
khaên tay 
naém xu 
Pi-e 
Chuỗi ngọc lam 
Chính tả 
Nghe - viết 
Chuỗi ngọc lam 
Luyện tập 
2. Tìm những từ ngữ chứa các tiếng trong bảng sau : 
báo 
cao 
lao 
mào 
báu 
cau 
lau 
màu 
M : mào gà / màu đỏ 
2. Tìm những từ ngữ chứa các tiếng trong bảng sau : 
báo 
con báo, 
tờ báo, 
báo hại, 
cao 
cao vút, 
cao ốc, 
cao siêu, 
lao 
lao lực, 
lao xao, 
mũi lao, 
mào 
chào mào, 
mào gà, 
cái mào, 
báu 
báu vật, 
kho báu, 
quý báu, 
cau 
cây cau, 
cau có, 
cau mày, 
lau 
lau nhà, 
lau sậy, 
lau nhau, 
màu 
màu đỏ, 
bút màu, 
màu mè, 
M : mào gà / màu đỏ 
3. Tìm tiếng thích hợp với mỗi ô trống để hoàn chỉnh mẩu tin sau. Biết rằng : 
 chứa tiếng có vần ao hoặc au . 
 chứa tiếng bắt đầu bằng tr hoặc ch . 
1 
2 
Người dân hòn đảo Ha-oai rất tự hào về bãi biển Cu-a-loa vì vẻ đẹp mê hồn của thiên nhiên ở đây. Nhưng đã có một dạo , môi trường ven biển bị đe doạ trầm trọng do nguồn rác từ các tàu đánh cá, những vỉa san hô chết, cá, rùa bị mắc bẫy, tấp vào bờ. Trước tình hình đó, một cô gái tên là Na-ka-mu-ra, 18 tuổi, đã thành lập nhóm Hành động vì môi trường gồm 60 thành viên. Họ đã giăng những tấm lưới khổng lồ ngăn rác tấp vào bờ. Tháng 3 năm 2000, chỉ trong 8 ngày nghỉ cuối tuần, 7 xe rác khổng lồ đã được chở đi, trả lại vẻ đẹp cho bãi biển. Theo báo TIỀN PHONG 
1 
1 
1 
2 
1 
1 
2 
2 
1 
2 
2 
Nhà môi trường 18 tuổi 
 Về chữa lại lỗi viết sai . 
 Tìm thêm các từ ngữ có chứa tiếng có vần au, ao. 
Chuẩn bị bài: Buôn Chư Lênh đón cô giáo 
KÍNH CHÚC QUÝ THẦY CÔ MẠNH KHỎE ! 
CHÚC CÁC EM CHĂM NGOAN HỌC GIỎI ! 
Chúc các em 
chăm ngoan 
học tốt ! 

Tài liệu đính kèm:

  • pptbai_giang_chinh_ta_lop_5_tuan_14_nghe_viet_chuoi_ngoc_lam_na.ppt