Bài giảng Chính tả Lớp 5 - Tuần 15: Nghe viết Buôn Chư Lênh đón cô giáo - Năm học 2022-2023 - Nguyễn Ngọc Hà Lan - Trường Tiểu học Trần Quốc Toản

Bài giảng Chính tả Lớp 5 - Tuần 15: Nghe viết Buôn Chư Lênh đón cô giáo - Năm học 2022-2023 - Nguyễn Ngọc Hà Lan - Trường Tiểu học Trần Quốc Toản

 Y Hoa lấy trong gùi ra một trang giấy, trải lên sàn nhà. Mọi người im phăng phắc. Y Hoa nghe rõ cả tiếng đập trong lồng ngực mình. Quỳ hai gối lên sàn, cô viết hai chữ thật to, thật đậm: “Bác Hồ”. Y Hoa viết xong, bỗng bao nhiêu tiếng cùng hò reo:

 - Ôi, Chữ cô giáo này! Nhìn kìa!

 - A, Chữ! Chữ cô giáo!

 

pptx 12 trang Bình Nhi 24/06/2023 610
Bạn đang xem tài liệu "Bài giảng Chính tả Lớp 5 - Tuần 15: Nghe viết Buôn Chư Lênh đón cô giáo - Năm học 2022-2023 - Nguyễn Ngọc Hà Lan - Trường Tiểu học Trần Quốc Toản", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
 Thứ Ba, ngày 13 tháng 12 năm 2022 
Chính tả (nghe-viết ) 
BUÔN CHƯ LÊNH ĐÓN CÔ GIÁO 
Viết từ : 
ngạc nhiên 
gỡ mảnh giấy 
trầm ngâm 
lúi húi 
rạng rỡ 
KHỞI ĐỘNG: 
Buôn Chư Lênh đón cô giáo 
Hà Đình Cẩn 
 Y Hoa lấy trong gùi ra một trang giấy, trải lên sàn nhà. Mọi người im phăng phắc. Y Hoa nghe rõ cả tiếng đập trong lồng ngực mình. Quỳ hai gối lên sàn, cô viết hai chữ thật to, thật đậm: “Bác Hồ”. Y Hoa viết xong, bỗng bao nhiêu tiếng cùng hò reo: 
 - Ôi, Chữ cô giáo này! Nhìn kìa! 
 - A, Chữ! Chữ cô giáo! 
Thứ Ba, ngày 13 tháng 12 năm 2022 
Chính tả (nghe-viết) 
- Đoạn văn cho em biết điều gì? 
- Đoạn văn nói lên tấm lòng của bà con Tây Nguyên đối với cô giáo và cái chữ. 
Buôn Chư Lênh đón cô giáo 
Hà Đình Cẩn 
 Y Hoa lấy trong gùi ra một trang giấy, trải lên sàn nhà. Mọi người im phăng phắc. Y Hoa nghe rõ cả tiếng đập trong lồng ngực mình. Quỳ hai gối lên sàn, cô viết hai chữ thật to, thật đậm: “Bác Hồ”. Y Hoa viết xong, bỗng bao nhiêu tiếng cùng hò reo: 
 - Ôi, Chữ cô giáo này! Nhìn kìa! 
 - A, Chữ! Chữ cô giáo! 
Thứ Ba, ngày 13 tháng 12 năm 2022 
Chính tả (nghe-viết) 
- Viết từ khó vào nháp 
trải lên 
lồng ngực 
phăng phắc 
Y Ho a 
sàn nhà 
Luyện tập 
Bài 2: Tìm những tiếng có nghĩa. 
 a) Chỉ khác nhau ở âm đầu tr hay ch . 
 M: trao (trao đổi) – chao (chao liệng) 
- tra (tra lúa) / cha (cha mẹ) ; trà (uống trà) / chà (chà xát) 
- trả (trả lại) / chả (chả giò) ; trao (trao cho)/ chao (chao cánh) 
- tro (tro bếp) / cho (cho quà); trông (trông đợi) / chông (chông gai) 
- trồi (trồi lên)/ chồi (chồi cây); trống (đánh trống)/ chống (chống gậy) 
Thứ Ba, ngày 13 tháng 12 năm 2022 
Chính tả (nghe-viết) 
Buôn Chư Lênh đón cô giáo 
 Một ông vua tự là mình có tài văn nên rất hay viết truyện. của vua rất nhạt nhẽo nhưng vì sợ vua nên ai dám bai. Chỉ có một nhà phê bình dám nói sự thật . Vua tức giận tống ông vào ngục. 
 Thời gian sau , vua lại tự do cho nhà phê bình, mời ông đến dự tiệc, thưởng thức sáng tác mới. Khi vua yêu cầu nhà phê bình nêu nhận xét , ông bước nhanh về phía mấy người lính canh và nói : 
 - Xin hãy đưa tôi lại nhà giam! 
3. Tìm tiếng thích hợp với mỗi ô trống : 
a) Những tiếng có chứa âm đầu là tr hay ch . 
Truyện 
chẳng 
chê 
trở 
trả 
cho 
Nhà phê bình và truyện của vua 
Thứ Ba, ngày 13 tháng 12 năm 2022 
Chính tả (nghe-viết) 
 Một ông vua tự là mình có tài văn nên rất hay viết truyện. của vua rất nhạt nhẽo nhưng vì sợ vua nên ai dám bai. Chỉ có một nhà phê bình dám nói sự thật . Vua tức giận tống ông vào ngục. 
 Thời gian sau , vua lại tự do cho nhà phê bình, mời ông đến dự tiệc, thưởng thức sáng tác mới. Khi vua yêu cầu nhà phê bình nêu nhận xét , ông bước nhanh về phía mấy người lính canh và nói : 
 - Xin hãy đưa tôi lại nhà giam! 
3. Tìm tiếng thích hợp với mỗi ô trống: 
a) Những tiếng có chứa âm đầu là tr hay ch . 
Truyện 
chẳng 
chê 
trở 
trả 
cho 
Nhà phê bình và truyện của vua 
 Câu nói của nhà phê bình ở cuối câu chuyện cho thấy ông đánh giá sáng tác mới của nhà vua thế nào? 
 Câu nói của nhà phê bình ngụ ý: Sáng tác mới của vua rất dở. 
Thứ Ba, ngày 13 tháng 12 năm 2022 
Chính tả (nghe-viết) 

Tài liệu đính kèm:

  • pptxbai_giang_chinh_ta_lop_5_tuan_15_nghe_viet_buon_chu_lenh_don.pptx