Bài giảng Đạo đức Lớp 5 - Bài: Thực hành và rèn kĩ năng giữa kì I - Trường Tiểu học Lương Thế Vinh

Bài giảng Đạo đức Lớp 5 - Bài: Thực hành và rèn kĩ năng giữa kì I - Trường Tiểu học Lương Thế Vinh

Bài 1: Em là học sinh lớp 5.

Bài 2: Có trách nhiệm về việc làm của mình

Bài 3: Có chí thì nên

Bài 4: Nhớ ơn tổ tiên

Bài 5: Tình bạn

 

ppt 20 trang Thu Yến 02/04/2024 340
Bạn đang xem tài liệu "Bài giảng Đạo đức Lớp 5 - Bài: Thực hành và rèn kĩ năng giữa kì I - Trường Tiểu học Lương Thế Vinh", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
PHÒNG GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO QUẬN GÒ VẤP 
KHỐI 5 
TRƯỜNG T.H LƯƠNG THẾ VINH 
ĐẠO ĐỨC 
THỰC HÀNH VÀ RÈN KĨ NĂNG GIỮA KÌ I 
HOẠT ĐỘNG 1: Ơn tập kiến thức đã học 
N ội dung đã học 
Bài 1 : Em là học sinh lớp 5. 
Bài 2: Có trách nhiệm về việc làm của mình 
Bài 3: Có chí thì nên 
Bài 4: Nhớ ơn tổ tiên 
Bài 5: Tình bạn 
Những điều cần ghi nhớ 
HOẠT ĐỘNG 2 : Rèn kĩ năng 
RUNG CHUƠNG VÀNG 
HỘI VUI HỌC TẬP 
C©u 1 
C©u 2 
C©u 3 
C©u 4 
C©u 5 
C©u 6 
C©u 7 
C©u 8 
C©u 9 
C©u 10 
C©u 11 
C©u 12 
C©u 13 
C©u 14 
C©u 15 
Câu 1 : 
Việc làm nào là biểu hiện của người sống có trách nhiệm: 
Đã nhận việc rồi nhưng không thích nữa thì bỏ. 
Mình gây ra lỗi nhưng không ai biết nên không cần phải chịu trách nhiệm. 
Trước khi làm việc gì phải suy nghĩ cẩn thận. 
 Chỉ hứa chứ không làm. 
00 
01 
15 
14 
13 
12 
10 
11 
09 
08 
07 
06 
05 
04 
03 
02 
00 
01 
BẮT ĐẦU 
30 
29 
28 
27 
26 
25 
24 
23 
22 
21 
20 
19 
18 
17 
16 
15 
14 
13 
12 
10 
11 
09 
08 
07 
06 
05 
04 
03 
02 
01 
00 
10 
09 
08 
07 
06 
05 
04 
03 
02 
01 
BACK 
Nhà giàu thì khơng cần vượt khĩ trong học tập . Đúng hay sai ? 
Đúng 
Sai 
00 
BACK 
01 
15 
14 
13 
12 
10 
11 
09 
08 
07 
06 
05 
04 
03 
02 
00 
01 
BẮT ĐẦU 
30 
29 
28 
27 
26 
25 
24 
23 
22 
21 
20 
19 
18 
17 
16 
15 
14 
13 
12 
10 
11 
09 
08 
07 
06 
05 
04 
03 
02 
01 
00 
10 
09 
08 
07 
06 
05 
04 
03 
02 
01 
Câu 2 : 
Câu 3 : 
T ừ thích hợp điền vào chỗ chấm : 
Bạn bè cần phải đoàn kết, thương yêu, giúp đỡ nhau, nhất là những lúc 
 vui vẻ bên nhau 
 cùng nhau đá bóng 
 cùng nhau phạm lỗi 
00 
01 
15 
14 
13 
12 
10 
11 
09 
08 
07 
06 
05 
04 
03 
02 
00 
01 
BẮT ĐẦU 
30 
29 
28 
27 
26 
25 
24 
23 
22 
21 
20 
19 
18 
17 
16 
15 
14 
13 
12 
10 
11 
09 
08 
07 
06 
05 
04 
03 
02 
01 
00 
10 
09 
08 
07 
06 
05 
04 
03 
02 
01 
BACK 
BACK 
 khó khăn, hoạn nạn 
Đúng 
Sai 
00 
Để học tập tốt , cần kiên trì vượt qua những khĩ khăn . Đúng hay sai ? 
BACK 
01 
15 
14 
13 
12 
10 
11 
09 
08 
07 
06 
05 
04 
03 
02 
00 
01 
BẮT ĐẦU 
30 
29 
28 
27 
26 
25 
24 
23 
22 
21 
20 
19 
18 
17 
16 
15 
14 
13 
12 
10 
11 
09 
08 
07 
06 
05 
04 
03 
02 
01 
00 
10 
09 
08 
07 
06 
05 
04 
03 
02 
01 
Câu 4 
Việc làm thể hiện lịng biết ơn tổ tiên là: 
Giữ gìn, phát huy truyền thống tốt đẹp của gia đình, dịng họ. 
 Chỉ cần thắp nhang cúng ơng bà mỗi ngày. 
00 
01 
15 
14 
13 
12 
10 
11 
09 
08 
07 
06 
05 
04 
03 
02 
00 
01 
BẮT ĐẦU 
30 
29 
28 
27 
26 
25 
24 
23 
22 
21 
20 
19 
18 
17 
16 
15 
14 
13 
12 
10 
11 
09 
08 
07 
06 
05 
04 
03 
02 
01 
00 
10 
09 
08 
07 
06 
05 
04 
03 
02 
01 
BACK 
Câu 5 
 Khơng coi trọng các kỷ vật của gia đình, dịng họ. 
Nguyễn Ngọc Ký là tấm gương về 
Trung thực trong học tập 
Biết vâng lời 
Vượt khĩ trong học tập 
Ngoan ngỗn 
00 
BACK 
01 
15 
14 
13 
12 
10 
11 
09 
08 
07 
06 
05 
04 
03 
02 
00 
01 
BẮT ĐẦU 
30 
29 
28 
27 
26 
25 
24 
23 
22 
21 
20 
19 
18 
17 
16 
15 
14 
13 
12 
10 
11 
09 
08 
07 
06 
05 
04 
03 
02 
01 
00 
10 
09 
08 
07 
06 
05 
04 
03 
02 
01 
Câu 6 
Viết tiếp vào chỗ chấm 
Ơng bà , cha mẹ là những người đã sinh thành , nuơi dưỡng chúng ta nên người . Vì vậy , chúng ta phải 
Ngủ nhiều 
Hiếu thảo với ơng bà , cha mẹ 
Mua nhiều quà vặt 
00 
BACK 
01 
15 
14 
13 
12 
10 
11 
09 
08 
07 
06 
05 
04 
03 
02 
00 
01 
BẮT ĐẦU 
30 
29 
28 
27 
26 
25 
24 
23 
22 
21 
20 
19 
18 
17 
16 
15 
14 
13 
12 
10 
11 
09 
08 
07 
06 
05 
04 
03 
02 
01 
00 
10 
09 
08 
07 
06 
05 
04 
03 
02 
01 
Câu 7 
5 điều Bác Hồ dạy là : 
1. Y êu Tổ quốc , yêu đồng bào 
2. Học tập tốt , lao động tốt 
3. Đồn kết tốt , kỉ luật tốt 
4. Giữ gìn vệ sinh thật tốt 
5. Khiêm tốn , thật thà , dũng cảm 
00 
BACK 
01 
15 
14 
13 
12 
10 
11 
09 
08 
07 
06 
05 
04 
03 
02 
00 
01 
BẮT ĐẦU 
30 
29 
28 
27 
26 
25 
24 
23 
22 
21 
20 
19 
18 
17 
16 
15 
14 
13 
12 
10 
11 
09 
08 
07 
06 
05 
04 
03 
02 
01 
00 
10 
09 
08 
07 
06 
05 
04 
03 
02 
01 
Câu 8 
Buộc các em nhỏ làm theo mọi ý muốn của mình để chứng tỏ mình là học sinh lớp 5. Đúng hay sai? 
00 
BACK 
01 
15 
14 
13 
12 
10 
11 
09 
08 
07 
06 
05 
04 
03 
02 
00 
01 
BẮT ĐẦU 
30 
29 
28 
27 
26 
25 
24 
23 
22 
21 
20 
19 
18 
17 
16 
15 
14 
13 
12 
10 
11 
09 
08 
07 
06 
05 
04 
03 
02 
01 
00 
10 
09 
08 
07 
06 
05 
04 
03 
02 
01 
Câu 9 
Sai 
Hiền cĩ thĩi quen chạy sang hỏi bài Trang. Thĩi quen đĩ cĩ lợi hay cĩ hại ? 
Cĩ lợi 
Cĩ hại 
00 
BACK 
01 
15 
14 
13 
12 
10 
11 
09 
08 
07 
06 
05 
04 
03 
02 
00 
01 
BẮT ĐẦU 
30 
29 
28 
27 
26 
25 
24 
23 
22 
21 
20 
19 
18 
17 
16 
15 
14 
13 
12 
10 
11 
09 
08 
07 
06 
05 
04 
03 
02 
01 
00 
10 
09 
08 
07 
06 
05 
04 
03 
02 
01 
Câu 10 
Bạn gây ra lỗi, mình bao che cho bạn là .. 
hại bạn 
kề vai sát cánh bên bạn 
00 
BACK 
01 
15 
14 
13 
12 
10 
11 
09 
08 
07 
06 
05 
04 
03 
02 
00 
01 
BẮT ĐẦU 
30 
29 
28 
27 
26 
25 
24 
23 
22 
21 
20 
19 
18 
17 
16 
15 
14 
13 
12 
10 
11 
09 
08 
07 
06 
05 
04 
03 
02 
01 
00 
10 
09 
08 
07 
06 
05 
04 
03 
02 
01 
Câu 11 
giúp đỡ bạn. 
Em làm gì khi thấy bạn ngồi cạnh nĩi chuyện trong giờ học ? 
Nĩi chuyện cùng bạn 
Đánh bạn để nhắc nhở bạn 
Nĩi lời lịch sự khuyên bạn khơng nên nĩi chuyện 
00 
BACK 
01 
15 
14 
13 
12 
10 
11 
09 
08 
07 
06 
05 
04 
03 
02 
00 
01 
BẮT ĐẦU 
30 
29 
28 
27 
26 
25 
24 
23 
22 
21 
20 
19 
18 
17 
16 
15 
14 
13 
12 
10 
11 
09 
08 
07 
06 
05 
04 
03 
02 
01 
00 
10 
09 
08 
07 
06 
05 
04 
03 
02 
01 
Câu 12 
HỘI VUI HỌC TẬP 
RUNG CHUƠNG VÀNG – KHỐI LỚP 4 
TRƯỜNG TIỂU HỌC LÊ VĂN TÁM 
THÀNH PHỐ TAM KỲ - TỈNH QUẢNG NAM 
.............*&*............. 
 THIẾT KẾ CHƯƠNG TRÌNH: Nguyễn Thị Minh Trâm 
 KỊCH BẢN: Nguyễn Thị Minh Trâm 
 Nguyễn Thị Thúy Diễm 
 Trương Thị Luỹ 
 Vũ Bắc Trung 
 Phạm Thị Thùy Lan 
 Nguyễn Thị Thanh Thủy 
 Nguyễn Thanh Phong 
 CỐ VẤN CHƯƠNG TRÌNH: Thầy HT Nguyễn Duy Đức 
 Cơ PHT Hồ Thị Thủy 
 QUAY PHIM, CHỤP HÌNH: Nguyễn Thanh Phong 
 KĨ THUẬT DỰNG: Trần Lê Thu Thủy 
 ÂM THANH, ÁNH SÁNG: Nguyễn Tấn Hiến 
Dặn dị 
Làm bài tập về nhà 
Chuẩn bị bài : Biết ơn thầy cơ giáo 

Tài liệu đính kèm:

  • pptbai_giang_dao_duc_lop_5_bai_thuc_hanh_va_ren_ki_nang_giua_ki.ppt