Bài giảng Đạo đức Lớp 5 - Bài: Có chí thì nên (Tiết 1)

Bài giảng Đạo đức Lớp 5 - Bài: Có chí thì nên (Tiết 1)

YÊU CẦU CẦN ĐẠT

- Biết được một số biểu hiện cơ bản của người sống có ý chí.

- Biết được người có ý chí có thể vượt qua được khó khăn trong cuộc sống.

 

pptx 21 trang Thu Yến 02/04/2024 280
Bạn đang xem 20 trang mẫu của tài liệu "Bài giảng Đạo đức Lớp 5 - Bài: Có chí thì nên (Tiết 1)", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Môn: Đạo đức 
KHỞI ĐỘNG 
Chọn cách giải quyết phù hợp nhất: 
	Do chủ quan, Nam đã nhận một công việc không phù hợp với khả năng của mình. Nam sẽ: 
Bỏ không làm 
Làm qua loa cho xong 
Cố gắng làm cho tốt 
Xin đổi công việc khác 
	Hùng được phân công trang trí đầu báo tường của lớp nhưng đến ngày phải nộp mới nhớ ra. Hùng sẽ: 
Trang trí qua loa cho xong 
Nói dối cô giáo là mình bị ốm nên chưa làm được 
Nhận lỗi và cuối giờ nhờ các bạn trong nhóm cùng làm 
Chọn từ thích hợp điền vào chỗ trống: 
sửa lỗi 
qua loa 
đến nơi đến chốn 
a) Khi có lỗi biết nhận và.......................... là người có trách nhiệm. 
b) Người có trách nhiệm làm việc gì cũn g .................. 
c) Người nhận việc nhưng không làm hoặc làm ............................, đại khái không phải là người có trách nhiệm. 
Đạo đức: 
Có chí thì nên (Tiết 1) 
YÊU CẦU CẦN ĐẠT 
- Biết được một số biểu hiện cơ bản của người sống có ý chí. 
- Biết được người có ý chí có thể vượt qua được khó khăn trong cuộc sống. 
KHÁM PHÁ 
Trần Bảo Đồng đã gặp những khó khăn gì trong cuộc sống và học tập ? 
Cuộc sống gia đình Trần Bảo Đồng rất khó khăn, anh em đông, nhà nghèo, mẹ lại hay đau ốm. Vì thế ngoài giờ học Bảo Đồng phải giúp mẹ bán bánh mì 
Trần Bảo Đồng đã vượt qua khó khăn vươn lên như thế nào ? 
Trần Bảo Đồng đã biết sử dụng thời gian một cách hợp lí, có phương pháp học tốt, vì thế suốt 12 năm học em luôn đạt học sinh giỏi. 
Em học được điều gì từ tấm gương của anh Trần Bảo Đồng ? 
Dù hoàn cảnh có khó khăn đến đâu nhưng có niềm tin, ý chí quyết tâm phấn đấu thì sẽ vượt qua được hoàn cảnh. 
PHÂN TÍCH 
Tình huống 1: Đang học lớp 5, một tai nạn bất ngờ đã vĩnh viễn cướp đi của Khôi một bên chân trái. 
a) Trong hoàn cảnh đó, Khôi có thể sẽ như thế nào ? 
b) Theo em, Khôi nên làm gì ? 
Tình huống 2: Giữa năm học lớp 4, Lan phải nghỉ học để đi chữa bệnh. Thời gian nghỉ kéo dài khiến cuối năm Lan không được lên lớp 5 cùng các bạn. 
a) Đứng trước hoàn cảnh đó, Lan có thể sẽ ra sao ? 
b) Theo em, Lan nên làm gì ? 
Tình huống 1: Đang học lớp 5, một tai nạn bất ngờ đã vĩnh viễn cướp đi của Khôi một bên chân trái. 
a) Trong hoàn cảnh đó, Khôi có thể sẽ như thế nào ? 
b) Theo em, Khôi nên làm gì ? 
Tình huống 2: Giữa năm học lớp 4, Lan phải nghỉ học để đi chữa bệnh. Thời gian nghỉ kéo dài khiến cuối năm Lan không được lên lớp 5 cùng các bạn. 
a) Đứng trước hoàn cảnh đó, Lan có thể sẽ ra sao ? 
b) Theo em, Lan nên làm gì ? 
KẾT LUẬN 
Trong cuộc sống, ai cũng có thể gặp khó khăn nhưng nếu có niềm tin và cố gắng vượt qua thì có thể thành công. 
Không có việc gì khó 
Chỉ sợ lòng không bền 
Đào núi và lấp biển 
Quyết chí ắt làm nên 
VẬN DỤNG 
THANK YOU 

Tài liệu đính kèm:

  • pptxbai_giang_dao_duc_lop_5_bai_co_chi_thi_nen_tiet_1.pptx