Bài giảng Đạo đức Lớp 5 - Bài 16: Bảo vệ cái đúng cái tốt (Tiết 1) - Năm học 2022-2023 - Vũ Thị Thơ

Bài giảng Đạo đức Lớp 5 - Bài 16: Bảo vệ cái đúng cái tốt (Tiết 1) - Năm học 2022-2023 - Vũ Thị Thơ

Những thái độ, hành vi, việc làm, ý kiến phù hợp với đạo đức, pháp luật.

Bảo vệ cái đúng, cái tốt là những thái độ, hành vi, việc làm, ý kiến ủng hộ, đồng tình, bênh vực, đề cao cái đúng, cái tốt khi cái đúng, cái tốt bị chỉ trích, phê phán, đe dọa, kỳ thị.

 

pptx 16 trang Bình Nhi 30/06/2023 450
Bạn đang xem tài liệu "Bài giảng Đạo đức Lớp 5 - Bài 16: Bảo vệ cái đúng cái tốt (Tiết 1) - Năm học 2022-2023 - Vũ Thị Thơ", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
NGÔI SAO MAY MẮN 
Bài tập nối câu:  
Hòa bình mang lại 
Mọi trẻ em đều có quyền 
Bảo vệ hòa bình 
Trẻ em cũng có trách nhiệm tham gia 
trách nhiệm của toàn nhân loại. 
các hoạt động bảo vệ hòa bình phù hợp với khả năng. 
cuộc sống ấm no, hạnh phúc cho con người. 
được sống trong hòa bình. 
1 - C 2 - D 
3 - A 4 - B 
BẢO VỆ CÁI ĐÚNG, CÁI TỐT 
Câu hỏi thảo luận : 
+ Em hãy kể những việc làm của bà cụ trong đoạn clip trên. 
+ Em có nhận xét gì về các hành động của bà cụ. 
+ Cái đúng, cái tốt là gì? 
Câu hỏi thảo luận : 
+Bảo vệ cái đúng, cái tốt được thể hiện như thế nào? 
Những thái độ, hành vi, việc làm, ý kiến phù hợp với đạo đức, pháp luật . 
Bảo vệ cái đúng, cái tốt là những thái độ, hành vi, việc làm, ý kiến ủng hộ, đồng tình, bênh vực, đề cao cái đúng, cái tốt khi cái đúng, cái tốt bị chỉ trích, phê phán, đe dọa, k ỳ thị... 
Vì sao phải bảo vệ cái đúng, cái tốt? 
1 
Đ ể cái đúng, cái tốt không bị cái sai, cái xấu lấn át . 
2 
Đ ể cái đúng, cái tốt được phát huy, được nhân rộng . 
3 
Để cuộc sống xã hội thêm an toàn, lành mạnh và tốt đẹp 
Vì sao phải bảo vệ cái đúng, cái tốt? 
TRÒ CHƠI 
“AI NHANH, AI ĐÚNG” 
HÌNH 1 
HÌNH 2 
HÌNH 3 
HÌNH 4 
HÌNH 5 
HÌNH 6 
Kể những việc em đã làm để bảo vệ cái đúng, cái tốt trong cuộc sống hàng ngày. 
Nêu những việc trẻ em có thể làm để thể hiện tình yêu hòa bình . 

Tài liệu đính kèm:

  • pptxbai_giang_dao_duc_lop_5_bai_16_bao_ve_cai_dung_cai_tot_tiet.pptx