Kế hoạch dạy học môn Thể dục Lớp 5 - Năm học 2021-2022 (Theo CV 405)

Kế hoạch dạy học môn Thể dục Lớp 5 - Năm học 2021-2022 (Theo CV 405)

Đội hình đội ngũ Tiết 1: Tổ chức lớp - Đội hình đội ngũ - Trò chơi “Kết bạn”

Tiết 2: Đội hình đội ngũ - Trò chơi “Chạy đổi chỗ, vỗ tay nhau” và “Lò cò tiếp sức” 1 Giới thiệu chương trình - Kiến thức chung - Tổ chức lớp- Trò chơi vận động

 2 Kiến thức chung - Tập hợp hàng- Trò chơi vận động

2 Tiết 1: Đội hình đội ngũ - Trò chơi “Chạy tiếp sức”

Tiết 2: Đội hình đội ngũ - Trò chơi “Kết bạn” 3 Kiến thức chung - Quay các hướng - Trò chơi vận động

 4 Kiến thức chung - Đi đều - Trò chơi vận động

 

docx 8 trang cuongth97 03/06/2022 33661
Bạn đang xem tài liệu "Kế hoạch dạy học môn Thể dục Lớp 5 - Năm học 2021-2022 (Theo CV 405)", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
KẾ HOẠCH DẠY HỌC LỚP 5 NĂM HỌC 2021-2022 THEO CV 405
I. Cấu trúc nội dung, thời lượng môn Thể dục lớp 5
Chương / bài
Số tiết theo phân phối chương trình (Điều chỉnh theo CTGDPT 2018)
1. Kiến thức chung
Tích hợp vào từng bài học/chủ đề
2. Đội hình đội ngũ
14 tiết
3. Bài thể dục phát triển chung
12 tiết
 4. Rèn luyện tư thế và kĩ năng vận động cơ bản
24 tiết
5. Trò chơi vận động 
Tích hợp vào từng bài học/chủ đề
6. Thể thao tự chọn
18 tiết
7. Kiểm tra, đánh giá
02 tiết
Tổng
70 tiết
KẾ HOẠCH DẠY HỌC: GDTC 5
Tuần, tháng
Chương trình và sách giáo khoa
Nội dung điều chỉnh, bổ sung (nếu có)
(Những điều chỉnh về nội dung, thời lượng, thiết bị dạy học và học liệu tham khảo; xây dựng chủ đề học tập, bổ sung tích hợp liên môn; thời gian và hình thức tổ chức )
Ghi chú
Chủ đề/
Mạch nội dung
Tên bài học
Tiết học/
thời lượng
1
Đội hình đội ngũ
Tiết 1: Tổ chức lớp - Đội hình đội ngũ - Trò chơi “Kết bạn”
Tiết 2: Đội hình đội ngũ - Trò chơi “Chạy đổi chỗ, vỗ tay nhau” và “Lò cò tiếp sức”
1
Giới thiệu chương trình - Kiến thức chung - Tổ chức lớp- Trò chơi vận động
2
Kiến thức chung - Tập hợp hàng- Trò chơi vận động
2
Tiết 1: Đội hình đội ngũ - Trò chơi “Chạy tiếp sức”
Tiết 2: Đội hình đội ngũ - Trò chơi “Kết bạn”
3
Kiến thức chung - Quay các hướng - Trò chơi vận động
4
Kiến thức chung - Đi đều - Trò chơi vận động
3
Tiết 1: Đội hình đội ngũ - Trò chơi “Bỏ khăn”
Tiết 2: Đội hình đội ngũ - Trò chơi “Đua ngựa”
5
Kiến thức chung - Đi đều - Sửa chân khi sai nhịp - Trò chơi vận động
6
Kiến thức chung - Đi đều - Sửa chân khi sai nhịp - Trò chơi vận động
4
Tiết 1: Đội hình đội ngũ - Trò chơi “Hoàng Anh, Hoàng Yến”
Tiết 2: Đội hình đội ngũ - Trò chơi “Mèo đuổi chuột”
7
Kiến thức chung - Đi đều - Sửa chân khi sai nhịp - Trò chơi vận động
Kiến thức chung - Đi đều vòng trái -Trò chơi vận động
8
5
Tiết 1: Đội hình đội ngũ - Trò chơi “Nhảy ô tiếp sức”
Tiết 2: Đội hình đội ngũ - Trò chơi “Nhảy đúng nhảy nhanh”
9
Kiến thức chung - Đi đều vòng phải -Trò chơi vận động
10
Kiến thức chung - Đi đều vòng trái, vòng phải -Trò chơi vận động
6
Tiết 1: Đội hình đội ngũ - Trò chơi “Chuyển đồ vật”
Tiết 2: Đội hình đội ngũ - Trò chơi “Lăn bóng bằng tay”
11
Kiến thức chung - Bài tập phối hợp đi đều vòng trái, vòng phải -Trò chơi vận động
12
Kiến thức chung - Bài tập phối hợp giậm chân, đi đều, đổi chân khi đi đều sai nhịp - Trò chơi vận động
7
Tiết 1: Đội hình đội ngũ - Trò chơi “Trao tín gậy”
Tiết 2: Đội hình đội ngũ - Trò chơi “Trao tín gậy”
13
Kiến thức chung - Bài tập phối hợpđi đều, vòng trái, vòng phải, đổi chân khi đi đều sai nhịp - Trò chơi vận động
14
Kiến thức chung - Bài tập phối hợpđi đều, vòng trái, vòng phải, đổi chân khi đi đều sai nhịp - Trò chơi vận động
8
Bài thể dục
Tiết 1: Đội hình đội ngũ - Trò chơi “Trao tín gậy”
Tiết 2: Động tác vươn thở và tay - Trò chơi “Dẫn bóng”
15
Kiến thức chung - Động tác vươn thở - Trò chơi vận động
16
Kiến thức chung - Động tác tay - Trò chơi vận động
9
Tiết 1: Động tác chân - Trò chơi “Dẫn bóng”
Tiết 2: Ôn ba động tác vươn thở, tay, chân - Trò chơi “Ai nhanh và khéo hơn”
17
Kiến thức chung - Động tác chân - Trò chơi vận động
18
Kiến thức chung - Động tác vặn mình - Trò chơi vận động
10
Tiết 1: Động tác vặn mình - Trò chơi “Ai nhanh và khéo hơn”
Tiết 2: Trò chơi “Chạy nhanh theo số”
19
Kiến thức chung - Động tác toàn thân - Trò chơi vận động 
20
 Kiến thức chung - Động tác thăng bằng - Trò chơi vận động
11
Tiết 1: Động tác toàn thân - Trò chơi “Chạy nhanh theo số”
Tiết 2: Động tác vươn thở, tay, chân, vặn mình, toàn thân - Trò chơi “Chạy nhanh theo số”
21
Kiến thức chung - Động tác nhảy - Trò chơi vận động
22
Kiến thức chung - Động tác điều hòa - Trò chơi vận động
12
Tiết 1: Ôn 5 động tác của bài thể dục - Trò chơi “Ai nhanh và khéo hơn”
Tiết 2: Ôn 5 động tác của bài thể dục - Trò chơi “Kết bạn”
23
Kiến thức chung - Bài thể dục kết hợp với đạo cụ (cờ, hoa, vòng, gậy) - Trò chơi vận động 
Kiến thức chung- Bài thể dục kết hợp với đạo cụ (cờ, hoa, vòng, gậy) - Trò chơi vận động
24
13
Tiết 1: Động tác thăng bằng - Trò chơi “Ai nhanh và khéo hơn”
Tiết 2: Động tác nhảy - Trò chơi “Chạy nhanh theo số”
25
Kiến thức chung - Bài thể dục kết hợp với đạo cụ và âm nhạc- Trò chơi vận động
26
Kiến thức chung - Bài thể dục kết hợpvới đạo cụ và âm nhạc - Trò chơi vận động
14
Bài tập RLTT&KN VĐCB
Bài tập RLTT&KN VĐCB
Tiết 1: Động tác điều hòa - Trò chơi “Thăng bằng”
Tiết 2: Bài thể dục phát triển chung - Trò chơi “Thăng bằng”
27
 Giới thiệu kiến thức chung -Tại chỗ tung và bắt bóng - Trò chơi vận động 
28
Kiến thức chung -Tại chỗ tung và bắt bóng hai người - Trò chơi vận động 
15
Tiết 1: Bài thể dục phát triển chung - Trò chơi “Thỏ nhảy”
Tiết 2: Bài thể dục phát triển chung - Trò chơi “Thỏ nhảy”
29
 Kiến thức chung - Tại chỗ tung và bắt bóng theo nhóm - Trò chơi vận động 
30
Kiến thức chung - Bài tập phối hợp tại chỗ tung và bắt bóng- Trò chơi vận động
16
Tiết 1: Bài thể dục phát triển chung - Trò chơi “Lò cò tiếp sức”
Tiết 2: Bài thể dục phát triển chung - Trò chơi “Nhảy lướt sóng”
31
Kiến thức chung - Di chuyển tung và bắt bóng - Trò chơi vận động
32
Kiến thức chung - Di chuyển tung và bắt bóng hai người - Trò chơi vận động
17
Tiết 1: Trò chơi “Chạy tiếp sức theo vòng tròn”
Tiết 2: Đi đều vòng phải vòng trái - Trò chơi “Chạy tiếp sức theo vòng tròn”
33
 Kiến thức chung- Di chuyển tung và bắt bóng theo nhóm - Trò chơi vận động
34
Kiến thức chung - Bài tập phối hợp di chuyển tung và bắt bóng - Trò chơi vận động
18
Tiết 1: Đi đều vòng phải, vòng trái, đổi chân khi đi đều sai nhịp - Trò chơi “Chạy tiếp sức theo vòng tròn”
Tiết 2: Sơ kết học kì I
35
Kiến thức chung - Bài tập phối hợp di chuyển tung và bắt bóng - Trò chơi vận động
36
Sơ kết học kì I
19
Tiết 1: Trò chơi “Lò cò tiếp sức” và “Đua ngựa”
Tiết 2: Tung và bắt bóng - Trò chơi “Bóng chuyền sáu”
37
Kiến thức chung - Nhảy dây chụm 2 chân - Trò chơi vận động
38
Kiến thức chung - Nhảy dây chân trước sau - Trò chơi vận động
20
Tiết 1: Tung và bắt bóng - Trò chơi “Bóng chuyền sáu”
Tiết 2: Tung và bắt bóng - Nhảy dây
39
Kiến thức chung - Bài tập phối hợp nhảy dây - Trò chơi vận động
40
Kiến thức chung - Bài tập phối hợp mang vác - Trò chơi vận động
21
Tiết 1: Tung và bắt bóng - Nhảy dây - Bật cao
Tiết 2: Nhảy dây - Bật cao - Trò chơi “Trồng nụ, trồng hoa”
41
Kiến thức chung - Bài tập chạy và bật nhảy qua chướng ngại vật-Trò chơi vận động
42
Kiến thức chung - Bài tập phối hợp chạy, bật nhảy - Kỹ năng lăn qua thảm -Trò chơi vận động
22
Tiết 1: Nhảy dây - Phối hợp mang vác - Trò chơi “Trồng nụ, trồng hoa”
Tiết 2: Nhảy dây - Di chuyển tung bắt bóng
43
Kiến thức chung - Bài tập phối hợp chạy, bật nhảy - Kỹ năng lộn xuôi, lộn ngược -Trò chơi vận động
44
Kiến thức chung - Bài tập phối hợp chạy và bật nhảy - Kỹ năng leo qua chướng ngại vật -Trò chơi vận động
23
Tiết 1: Nhảy dây - Bật cao - Trò chơi “Qua cầu tiếp sức”
Tiết 2: Nhảy dây - Trò chơi “Qua cầu tiếp sức”
45
Kiến thức chung - Bài tập phối hợp kỹ năng chạy và bật nhảy - Kỹ năng trèo qua chướng ngại vật (khối gỗ, túi cát,...)-Trò chơi vận động
46
Kiến thức chung - Bài tập phối hợp kỹ năng chạy, bật nhảy, leo, trèoqua chướng ngại vật (vòng chui, thang leo,...)-Trò chơi vận động
24
Tiết 1: Phối hợp chạy và bật nhảy - Trò chơi “Qua cầu tiếp sức”
Tiết 2: Phối hợp chạy và bật nhảy - Trò chơi “Chuyền nhanh, nhảy nhanh”
47
Kiến thức chung - Bài tập phối hợp kỹ năng chạy, bật nhảy, leo, trèo qua chướng ngại vật (vòng chui, thang leo,...)-Trò chơi vận động
48
Kiến thức chung - Bật cao-Trò chơi vận động
25
Tiết 1: Phối hợp chạy và bật nhảy - Trò chơi “Chuyền nhanh, nhảy nhanh”
Tiết 2: Bật cao - Trò chơi “Chuyền nhanh, nhảy nhanh”
49
Kiến thức chung - Bật vớiđồ vật trên cao-Trò chơi vận động
50
Kiến thức chung - Bật cao có đà-Trò chơi vận động
26
Tiết 1: Môn thể thao tự chọn - Trò chơi “Chuyền và bắt bóng tiếp sức”
Tiết 2: Môn thể thao tự chọn - Trò chơi “Chuyền và bắt bóng tiếp sức”
51
Kiến thức chung - Bài tập phối hợp bật cao -Trò chơi vận động
52
Kiến thức chung -Môn thể thao tự chọn - Trò chơi vận động
27
Môn TTTC
Tiết 1: Môn thể thao tự chọn - Trò chơi “Chuyền và bắt bóng tiếp sức”
Tiết 2: Môn thể thao tự chọn - Trò chơi “Chạy đổi chỗ, vỗ tay nhau”
53
Kiến thức chung - Môn thể thao tự chọn - Trò chơi vận động
54
Kiến thức chung - Môn thể thao tự chọn - Trò chơi vận động
28
Tiết 1: Môn thể thao tự chọn - Trò chơi “Bỏ khăn”
Tiết 2: Môn thể thao tự chọn - Trò chơi “Hoàng Anh, Hoàng Yến”
55
Kiến thức chung - Môn thể thao tự chọn - Trò chơi vận động
56
Kiến thức chung - Môn thể thao tự chọn - Trò chơi vận động
29
Tiết 1: Môn thể thao tự chọn - Trò chơi “Nhảy đúng nhảy nhanh”
Tiết 2: Môn thể thao tự chọn - Trò chơi “Nhảy ô tiếp sức”
57
Kiến thức chung - Môn thể thao tự chọn - Trò chơi vận động
58
Kiến thức chung - Môn thể thao tự chọn - Trò chơi vận động
30
Tiết 1: Môn thể thao tự chọn - Trò chơi “Lò cò tiếp sức”
Tiết 2: Môn thể thao tự chọn - Trò chơi “Trao tín gậy”
59
Kiến thức chung - Môn thể thao tự chọn - Trò chơi vận động
60
Kiến thức chung - Môn thể thao tự chọn - Trò chơi vận động
31
Tiết 1: Môn thể thao tự chọn - Trò chơi “Nhảy ô tiếp sức”
Tiết 2: Môn thể thao tự chọn - Trò chơi “Chuyển đồ vật”
61
Kiến thức chung - Môn thể thao tự chọn - Trò chơi vận động
62
Kiến thức chung - Môn thể thao tự chọn - Trò chơi vận động
32
Tiết 1: Môn thể thao tự chọn - Trò chơi “Lăn bóng bằng tay”
Tiết 2: Môn thể thao tự chọn - Trò chơi “Dẫn bóng”
63
Kiến thức chung - Môn thể thao tự chọn -Trò chơi vận động
64
Kiến thức chung - Môn thể thao tự chọn - Trò chơi vận động
33
Tiết 1: Môn thể thao tự chọn - Trò chơi “Dẫn bóng”
Tiết 2: Môn thể thao tự chọn - Trò chơi “Dẫn bóng”
65
Kiến thức chung - Môn thể thao tự chọn - Trò chơi vận động
66
Kiến thức chung - Môn thể thao tự chọn - Trò chơi vận động
34
Tiết 1: Trò chơi “Nhảy ô tiếp sức” và “Dẫn bóng”
Tiết 2: Trò chơi “Nhảy đúng nhảy nhanh” và “Ai kéo khỏe”
67
Kiến thức chung - Môn thể thao tự chọn - Trò chơi vận động
68
Kiến thức chung - Môn thể thao tự chọn - Trò chơi vận động
35
Tiết 1: Trò chơi “Lò cò tiếp sức” và “Lăn bóng bằng tay”
Tiết 2: Tổng kết năm học
69
Kiến thức chung - Môn thể thao tự chọn - Trò chơi vận động
70
Tổng kết năm học

Tài liệu đính kèm:

  • docxke_hoach_day_hoc_mon_the_duc_lop_5_nam_hoc_2021_2022_theo_cv.docx