Bài giảng Toán Lớp 5 - Tiết 14: Luyện tập chung (Trang 16) - Năm học 2021-2022

Bài giảng Toán Lớp 5 - Tiết 14: Luyện tập chung (Trang 16) - Năm học 2021-2022

Bài 1: Tính

Bài 2: Tìm x

Bài 3: Viết các số đo độ dài (theo mẫu)

2m 15cm ; 1m 75cm ; 5m 36cm ; 8m 8cm

 

ppt 8 trang Thu Yến 02/04/2024 240
Bạn đang xem tài liệu "Bài giảng Toán Lớp 5 - Tiết 14: Luyện tập chung (Trang 16) - Năm học 2021-2022", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
TOÁN : 
TIẾT14. LUYỆN TẬP CHUNG 
(TRANG 16) 
1. Tính: 
Toán : 
Thứ năm, ngày 23 tháng 09 năm 2021 
KIỂM TRA BÀI CŨ. 
Toán : 
Tiết 14: Luyện tập chung 
* Bài 1: Tính 
a. 
b. 
Thứ năm, ngày 23 tháng 09 năm 2021 
Bài 2: Tìm x 
a. 
b. 
d. 
c. 
Bài 2: Tìm x 
a. 
b. 
c. 
d. 
Bài 2: Tìm x 
Bài 3: Viết các số đo độ dài (theo mẫu) 
2m 15cm ; 1m 75cm ; 5m 36cm ; 8m 8cm 
Mẫu : 
2m 15cm 
= 
2m 
+ 
m 
= 
m 
1 m 75 cm = 1m + 
5 m 36 cm = 5 m + 
8 m 8 cm = 8 m + 
CHÀO CÁC EM ! 

Tài liệu đính kèm:

  • pptbai_giang_toan_lop_5_tiet_14_luyen_tap_chung_trang_16_nam_ho.ppt