Bài giảng Toán Lớp 5 - Bài: Ôn tập bảng đơn vị đo độ dài

Bài giảng Toán Lớp 5 - Bài: Ôn tập bảng đơn vị đo độ dài

YÊU CẦU CẦN ĐẠT

Biết tên gọi, kí hiệu và quan hệ của các đơn vị đo độ dài thông dụng

Biết chuyển đổi các số đo độ dài và giải các bài toán với các số đo độ dài

 

pptx 10 trang Thu Yến 02/04/2024 180
Bạn đang xem tài liệu "Bài giảng Toán Lớp 5 - Bài: Ôn tập bảng đơn vị đo độ dài", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
TOÁN 
TRƯỜNG TIỂU HỌC . 
TOÁN 
TRƯỜNG TIỂU HỌC . 
YÊU CẦU CẦN ĐẠT 
Biết tên gọi, kí hiệu và quan hệ của các đơn vị đo độ dài thông dụng 
Biết chuyển đổi các số đo độ dài và giải các bài toán với các số đo độ dài 
Lớn hơn mét 
Mét 
Bé hơn mét 
a)Viết cho đầy đủ bảng đơn vị đo độ dài sau: 
Km 
hm 
dam 
m 
dm 
mm 
cm 
1m 
= . dm 
1dam 
1hm 
= km 
1km 
 1dm 
1cm 
1mm 
10 
= hm 
10 
= . mm 
= . cm 
= . m 
= . dam 
10 
10 
10 
10 
= hm 
= dam 
= m 
= dm 
= cm 
b) Nhận xét : Hai đơn vị đo độ dài liền nhau: 
Đơn vị lớn gấp 10 lần đơn vị bé. 
Đơn vị bé bằng đơn vị lớn. 
1 
Trò chơi 
Thỏ săn cà rốt 
2 
Viết số hoặc phân số thích hợp vào chỗ chấm 
 a) 135m = dm 
 342dm = cm 
 15cm = mm 
 b) 8300m = dam 
 4000m = hm 
 25000m = km 
 c) 1mm = cm 
 1cm = m 
 1m = km 
Viết số thích hợp vào chỗ chấm 
3 
 4km 37m = m 
 8m 12cm = cm 
 354dm = m dm 
 3040m = km m 
135m = dm 
342dm = cm 
15cm = mm 
8300m = dam 
4000m = hm 
1mm = cm 
1cm = m 
25000m = km 
1m = km 
4km 37m = m 
8m12cm = cm 
354dm = m dm 
135m = 1350 dm 
342dm = 3420 cm 
15cm = 150 mm 
8300m = 830 dam 
4000m = 40 hm 
25000m = 25 km 
1mm = 1/10 cm 
1cm = 1/100 m 
1m = 1/1000 km 
4km 37m = 4037 m 
8m12cm = 812 cm 
354dm = 35 m 4 dm 
A! 
Bố về . 
3040m = km m 
3040m = 3 k m 40 m 
Trên tuyến đường sắt Thống Nhất, quãng đường từ Hà Nội đến Đà Nẵng dài 791km, quãng đường từ Đà Nẵng đến Thành phố Hồ Chí Minh dài hơn quãng đường đó 144km. Hỏi: 
Đường sắt từ Đà Nẵng đến Thành phố Hồ Chí Minh dài bao nhiêu ki-lô-mét ? 
Đường sắt từ Hà Nội đến Thành phố Hồ Chí Minh dài bao nhiêu ki-lô-mét ? 
4 
 Tóm tắt: 	1	 
144km 
Hà Nội 
Đà Nẵng 
TP Hồ Chí Minh 
?km 
?km 
 Đường sắt từ Đà Nẵng đến thành phố Hồ Chí Minh dài là: 
	 791 + 144 = 935(km) 
Đường sắt từ Hà Nội đến Thành phố Hồ Chí Minh dài là: 
	 791 + 935 = 1726(km) 
	Đáp số: a) 935km 
	 b) 1726km 
791km 
Bài giải 
4 
 Dặn dò 
Xem lại bài đã học 
1 
Chuẩn bị bài: Ôn tập bảng đơn vị đo khối lượng 
2 

Tài liệu đính kèm:

  • pptxbai_giang_toan_lop_5_bai_on_tap_bang_don_vi_do_do_dai.pptx