Bài giảng Toán Lớp 5 - Bài: Luyện tập

Bài giảng Toán Lớp 5 - Bài: Luyện tập

Bài 1: Liên đội trường Hòa Bình thu gom được 1 tấn 300 kg giấy vụn. Liên đội trường Hoàng Diệu thu gom được 2 tấn 700 kg giấy vụn. Biết rằng cứ 2 tấn giấy vụn thì sản xuất được 50 000 cuốn vở học sinh. Hỏi từ số giấy vụn mà cả hai trường đã thu gom được, có thế sản xuất được bao nhiêu cuốn vở học sinh?

pptx 21 trang Thu Yến 02/04/2024 220
Bạn đang xem 20 trang mẫu của tài liệu "Bài giảng Toán Lớp 5 - Bài: Luyện tập", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
TOÁN 
TRƯỜNG TIỂU HỌC . 
KHỞI ĐỘNG 
GIÚP MẸ THU HOẠCH TRỨNG GÀ 
Xin chào các bạn, mình là Mai. Hôm nay mẹ mình đi vắng, mình phải ở nhà giúp mẹ thu hoạch trứng gà. Các bạn hãy giúp mình thu hoạch xong trước khi mẹ về nhé bằng cách trả lời đúng những câu hỏi trong mỗi quả trứng. 
Nêu tên các đơn vị đo độ dài đã học? 
 . 
Nêu tên các đơn vị đo khối lượng đã học? 
TOÁN 
Luyện tập 
TRƯỜNG TIỂU HỌC . 
Yêu cầu cần đạt 
* Biết tính diện tích một hình quy về tính diện tích hình chữ nhật, hình vuông. 
* Biết cách giải bài toán với các số đo độ dài, khối lượng. 
* Bài 1 : Liên đội trường Hòa Bình thu gom được 1 tấn 300 kg giấy vụn. Liên đội trường Hoàng Diệu thu gom được 2 tấn 700 kg giấy vụn. Biết rằng cứ 2 tấn giấy vụn thì sản xuất được 50 000 cuốn vở học sinh. Hỏi từ số giấy vụn mà cả hai trường đã thu gom được, có thế sản xuất được bao nhiêu cuốn vở học sinh? 
Tóm tắt: 
Trường TH Hòa Bình: 1 tấn 300 kg = 1 300 kg. 
Trường TH Hoàng Diệu: 2 tấn 700kg = 2 700 kg. 
2 tấn: 50 000 cuốn 
? tấn. 
4 tấn: cuốn ? 
Bài giải 
Cả hai trường thu được số giấy vụn: 
1 300 + 2 700 = 4 000(kg) = 4 tấn 
1 tấn sản xuất được số cuốn vở là: 50 000 : 2 = 25 000 ( cuốn ) 
4 tấn sản xuất được số cuốn vở là: 25 000 x 4 = 100 000 ( cuốn ) 
Đáp số : 100 000 cuốn vở 
Cách khác: 
Cả hai trường thu được số giấy vụn: 
1 300 + 2 700 = 4 000(kg) = 4 tấn 
4 tấn so với 2 tấn gấp số lần là: 4 : 2 = 2 ( lần ) 
4 tấn sản xuất được số cuốn vở là: 50 000 x 2 = 100 000 ( cuốn ) 
Đáp số: 100 000 cuốn vở 
* Bài 2 : Một con chim sâu cân nặng 60 g. Một đà điểu cân nặng 120 kg. Hỏi con đà điểu nặng gấp bao nhiêu lần con chim sâu? 
Tóm tắt 
60 g 
120 kg 
= 120 000g 
Đà điểu nặng gấp : . lần chim sâu? 
Bài giải 
Con đà điểu nặng gấp con chim sâu số lần là: 
120 000 : 60 = 2 000 ( lần) 
Đáp số: 2 000 lần 
> 
2000 lần 
* Bài 3 : Tính diện tích của mảnh đất có kích thước theo hình vẽ bên (được tạo bởi hình chữ nhật ABCD và hình vuông CEMN). 
B 6m C 7m E 
N M 
14m 
A D 
Bài giải 
Diện tích hình chữ nhật ABCD là: 
14 x 6 = 84 (m 2 ) 
Diện tích hình vuông CEMN là: 
7 x 7 = 49 (m 2 ) 
Diện tích của mảnh đất là: 
84 + 49 = 133 (m 2 ) 
Đáp số: 133 m 2 
* Bài 4 : Hãy vẽ một hình chữ nhật có cùng diện tích với hình chữ nhật ABCD nhưng có các kích thước khác với kích của hình chữ nhật ABCD. 
4 cm 
3 cm 
A 
B 
D 
C 
S = cm 2 ? 
ABCD 
Vẽ hình chữ nhật có S = S 
ABCD 
 Diện tích hình chữ nhật ABCD: 4 x 3 = 12 (cm2) 
12 = 6 x 2 = 2 x 6 = 12 x 1 = 1 x 12. 
 Vậy có thể vẽ hình chữ nhật MNPQ có chiều dài 6 cm, chiều rộng 2 cm. Lúc này hình chữ nhật MNPQ có diện tích bằng diện tích của hình chữ nhật ABCD nhưng có các kích thước khác với các kích thước của hình chữ nhật ABCD. 
6cm 
2cm 
12cm 
1cm 
CỦNG CỐ 
Tớ là người nói đúng! 
Cuộc tranh tài 
bắt đầu! 
Tớ là người 
nói đúng! 
Tớ là người 
nói đúng! 
 	 100 lần 
 1000 lần 
 	10 lần 
1km gấp 1dam bao 
nhiêu lần? 
450 
4500 
45 
45kg = dag 
> 
= 
< 
171kg : 3 ... 1 tạ - 43kg 
THANK YOU 

Tài liệu đính kèm:

  • pptxbai_giang_toan_lop_5_bai_luyen_tap.pptx