Bài giảng Tập đọc Khối 5 - Bài: Trí dũng song toàn

Bài giảng Tập đọc Khối 5 - Bài: Trí dũng song toàn

Chia đoạn:

 Đoạn 1: Từ đầu cho ra lẽ.

 Đoạn 2: Tiếp theo để đền mạng cho Liễu Thăng

 Đoạn 3: Tiếp theo sai người ám hại ông.

 Đoạn 4: Còn lại.

ppt 10 trang Thu Yến 02/04/2024 320
Bạn đang xem tài liệu "Bài giảng Tập đọc Khối 5 - Bài: Trí dũng song toàn", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Chia đoạn : 
	 Đoạn 1: Từ đ ầu cho ra lẽ . 
	 Đoạn 2: Tiếp theo để đ ền mạng cho Liễu Thăng 
	 Đoạn 3: Tiếp theo sai người ám hại ô ng . 
	 Đoạn 4: Còn lại. 
	 khóc lóc  cống nạp linh cữu  thuở trước . 
	 - Sứ thần : là vị quan đư ợc cử sang nước khác làm công tác ngoại giao . 
	 - Tiếp kiến : là gặp mặt . 
	 -Hạ chỉ : là ra chiếu chỉ , ra lệnh . 
	 -Than : là than thở . 
	 - Cống nạp : là nộp . 
	 - Anh hùng thiên cổ : là đư ợc lưu danh mãi mãi . 
 Chờ rất lâu mà vẫn không đư ợc vua nh à Minh cho tiếp kiến , ô ng vờ khóc lóc rất thảm thiết . Vua Minh liền hạ chỉ mời ô ng đ ến hỏi cho ra lẽ . 
 Thám hoa vừa khóc vừa than rằng : 
 - Hôm nay là ngày giỗ cụ tổ năm đ ời của thần , nhưng thần không có mặt ở nh à để cúng giỗ . Thật là bất hiếu với tổ tiên .! 
	 Vua Minh phán : 
	 - Không ai phải giỗ người đã chết từ năm đ ời . Sứ thần khóc lóc nh ư vậy thật không phải lẽ ! 
	 Giang Văn Minh nghe vậy bèn tâu : 
	 - Vậy , tướng Liễu Thăng tử trận đã mấy trăm năm , sao hằng năm nh à vua vẫn bắt nước tôi cử người mang lễ vật sang cúng giỗ ? 	 
 Vua lê Thần Tông nói về ô ng Giang Văn Minh: 
 Ai cũng chết , chết nh ư ô ng , chết nh ư sống . 
	 Em hiểu câu nói đó nh ư thế nào ? 
ý nghĩa 
 Câu chuyện ca ngợi sứ thần 
Giang Văn Minh trí dũng song toàn , 
bảo vệ đư ợcquyền lợi và danh dự của 
đ ất nước khi đi sứ nước ngoài . 
Đ ọc phân biệt lời các nhân vật 
Người dẫn chuyện : Giong kể rõ ràng , rành mạch 
 Xót thương , ân hận 
 Giang Văn Minh : Cứng cỏi 
 Dõng dạc tự hào 
 Vua Lê Thần Tông : Chậm , xót thương 
 Vua Minh : Phán xét 
 Đại thần nh à Minh : Ngạo mạn 
Đ ền thờ Giang Văn Minh ở thôn Mông Phụ , xã Đư ờng Lâm , thị xã Sơn Tây , TP Hà Nội . 
Phố Giang Văn Minh ở Hà Nội . 

Tài liệu đính kèm:

  • pptbai_giang_tap_doc_khoi_5_bai_tri_dung_song_toan.ppt