Bài giảng Luyện từ và câu Lớp 5 - Bài: Mở rộng vốn từ: Công dân

Bài giảng Luyện từ và câu Lớp 5 - Bài: Mở rộng vốn từ: Công dân

3/ Dựa vào nội dung câu nói của Bác Hồ “Các vua Hùng đã có công dựng nước, bác cháu ta phải cùng nhau giữ lấy nước.”, em hãy viết một đoạn văn khoảng 5 câu về nghĩa vụ bảo vệ Tổ quốc của mỗi công dân.

 

ppt 9 trang Thu Yến 02/04/2024 350
Bạn đang xem tài liệu "Bài giảng Luyện từ và câu Lớp 5 - Bài: Mở rộng vốn từ: Công dân", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
1. Câu sau là nghĩa của từ nào ? 
 “ Người công dân của một nước , có quyền lợi và nghĩa vụ đối với đất nước ” 
	 A. Nhân loại 
	B. Công dân 
	C. Công nhân 
B. Công dân 
2. Từ nào không cùng nhóm nghĩa với từ còn lại ? 
	A. Công bằng 	B. Dân chúng 
	C. Công chúng 	D. Dân 
	E. Công dân 
A. Công bằng 
C. Công chúng 
1/ Ghép từ công dân vào trước hoặc sau từng từ dưới đây để tạo thành những cụm từ có nghĩa : 
nghĩa vụ 
quyền 
ý thức 
bổn phận 
trách nhiệm 
gương mẫu 
danh dự 
công dân 
 công dân 
công dân 
 công dân 
công dân 
 công dân 
công dân 
công dân danh dự 
Mở rộng vốn từ : Công dân 
2/ Tìm nghĩa ở cột A thích hợp với mỗi cụm từ ở cột B: 
	A 
	 Điều mà pháp luật hoặc xã hội công nhận cho người dân được hưởng , được làm , được đòi hỏi . 
	 Sự hiểu biết về nghĩa vụ và quyền lợi của người dân đối với đất nước . 
	 Điều mà pháp luật hay đạo đức bắt buộc người dân phải làm đối với đất nước , đối với người khác . 
Nghĩa vụ công dân 
Quyền công dân 
Ý thức công dân 
B 
3/ Dựa vào nội dung câu nói của Bác Hồ “ Các vua Hùng đã có công dựng nước , bác cháu ta phải cùng nhau giữ lấy nước .” , em hãy viết một đoạn văn khoảng 5 câu về nghĩa vụ bảo vệ Tổ quốc của mỗi công dân . 
	 Tổ quốc là nơi ta được sinh ra và lớn lên . Tổ quốc là cơ đồ do tổ tiên , ông bà , cha mẹ chúng ta từ bao đời vun đắp . Vì vậy , mỗi người dân có nghĩa vụ bảo vệ Tổ quốc , bảo vệ cơ đồ hàng nghìn đời để lại . Câu nói của Bác Hồ khẳng định trách nhiệm của các công dân Việt Nam phải cùng nhau giữ nước để xứng đáng với tổ tiên , với các vua Hùng đã có công dựng nước . 
 Dân tộc Việt Nam ta cĩ truyền thống yêu nước và căm thù giặc sâu sắc . Với tinh thần ấy , dân tộc ta đã chiến thắng bao kẻ thù xâm lược mạnh và đơng hơn ta hàng nghìn lần.Để cĩ được cuộc sống hịa bình , độc lập , tự do như ngày hơm nay, ơng cha ta , nhân dân ta đã phải đổ biết bao nhiêu xương máu . Vì vậy , hơn ai hết , học sinh chúng ta càng hiểu rõ giá trị qúy báu của độc lập tự do.Nhiệm vụ của mỗi người Việt Nam là phải xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc thân yêu của chúng ta.Chúng em sẽ cố gắng học tập để sau này lớn lên tiếp bước cha ơng gìn giữ và xây dựng Tổ quốc Việt Nam giàu mạnh . 
 ________ ta có truyền thống yêu nước nồng nàn . Để xứng đáng là con cháu của các Vua Hùng , mỗi người dân phải có ______, có _______ bảo vệ Tổ quốc . Câu nói của Bác không chỉ là lời dạy bảo các chú bộ đội , mà là lời dạy bảo toàn dân , trong đó có chúng em - những người ________ nhỏ tuổi . Chúng em sẽ tiếp bước cha ông gìn giữ và xây dựng Tổ quốc Việt Nam tươi đẹp hơn . 
 Dân tộc 
ý thức 
công dân 
nghĩa vụ 

Tài liệu đính kèm:

  • pptbai_giang_luyen_tu_va_cau_lop_5_bai_mo_rong_von_tu_cong_dan.ppt